معصومه تقی زادگان

تعداد بازدید:۳۴۶۵

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

معصومه تقی زادگان

معصومه تقی زادگان

استادیار پژوهشکده ارتباطات و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

taghizadegan.km@gmail.com

 

 

مدارک دانشگاهی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، (1388-1395)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (رتبه اول فارغ التحصیلان ورودی 1388)

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (گرایش مطالعات فرهنگی و رسانه) (1384-1387)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی (گرایش روزنامه نگاری) (1378 -1382)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

تالیف کتاب

مجموعه مقالات هماندیشی هنر و رسانه‌های دیجیتال (1400)، فرهنگستان هنر، تهران، ایران.

پیش‌نویس سند موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و اسناد پشتیبان (1399)، کتاب راهبرد، تهران، ایران.

سیاستگذاری در سینمای ایران (1392) انتشارات حوزه هنری خراسان رضوی، مشهد، ایران.

کار هنر: بررسی جامعه­شناسی عناصر ساختاری سیستم هنر (1388) انتشارات به نشر، مشهد، ایران.

مقاله در کتاب

«تولد نسل مرزی در دوران کرونا: مطالعه زیست آنلاین نوجوانان در دوران قرنطینه» در «ارتباطات سلامت در همه‌گیری کووید 19» (مجموعه مقالات) (1401)، گردآوری: سیده زهرا اجاق، انتشارات پل، تهران، ایران.

«واقعیت، ساخت واقعیت و حاد واقعیت در هنر رسانه‌ای دیجیتال» در «هنر و رسانه‌های دیجیتال» (مجموعه مقالات) (1400)، گردآوری: معصومه تقی‌زادگان، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، ایران.

«زندگی زیر سایه کرونا: کودکان و الزامات شهروندی دیجیتال» در «کرونا و جامعه ایران» (مجموعه مقالات) (1400)، گردآوری: محمد فکری، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران.

«هنر، جنگ و زندگی روزمره» در «هنر اجتماعی» (مجموعه مقالات) (1398)، گردآوری: محمدرضا مریدی، انتشارات آبان، تهران، ایران.

«فانتزی­های شهر» در «شهر، رسانه و زندگی روزمره» (مجموعه مقالات) (1393)، گردآوری: مسعود کوثری، انتشارات تیسا، تهران، ایران.

ترجمه کتاب

اقتصاد هنر (1392) ، نشر بدخشان، مشهد، ایران.

اینترنت (1392)، سرویراستار: سعیدرضا عاملی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ایران.

تالیف مقاله

کودک و فضای مجازی: تحلیل میانجیگری والدین در استفاده کودکان از اینترنت، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1402.

در دامن طبیعت، در مرکز سیاست: مساله محیط‌زیست در آثار هنرمندان کنشگر ایران، فصلنامه جامعه‌شناسی فرهنگ و هنر، دوره 1، شماره 3، 1400، صص 121-145.

بازنمایی مولفه‌های دین در آثار سینمای دینی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 17، شماره 62، 1400، صص: 112-85.

الگوهای فرهنگی همسازی شیعه و سنی در جنوب ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران (ISC)، دوره 11، شماره 3،  پاییز 1397، صص: 185-161.

Digital Art and Crowd Creation in Iran, Journal of cyberspace studies, Issue 2, Summer and Autumn 2018, pp: 187-204.

هنر رسانه ای جدید، سنجش سطح تعامل و مشارکت، مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات (ISC)، دوره 7، شماره 2،  پاییز و زمستان 1394، صص: 183-167.

سپیده یا الی: تحلیل بارتی فیلم درباره الی ...، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات (ISC)، دوره 9، شماره 31،  تابستان 1392، صص: 173-157.

تحلیل گفتمانهای هنر در ژئوپولتیک جهان اسلام، فصلنامه مطالعات ملی (ISC)، دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صص: 98-73.

گفتمان­های هنر ملی در ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات (ISC)، سال8، شماره 29، زمستان 1391، صص: 160-139.

تحلیلی بر جریان­های تولید فیلم در سینمای ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات (ISC)، سال 7، شماره 25، زمستان 1390، صص: 231-203.

تحلیل جامعه‌شناختی آثار مسعود کیمیایی، مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات (ISC)، سال2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صص: 224-197.

تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست(ISC)، دوره 8، شماره 1، بهار 1389، صص:

عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران، مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات (ISC)، دوره 1، شماره 2، زمستان 1388 ، صص: 170-131.

نقاشی زنان، نقاشی زنانه، فصلنامه زن در توسعه و سیاست(ISC)، دوره 2، شماره 3، بهار 1388، صص: 122-103.

بررسی جامعه‌شناختی عناصر ساختاری سیستم هنر، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دوره 2، شماره2، 1384، صص: 163-191.

بررسی بحران هویت در بین دانش آموزان، فصلنامه مطالعات ملی (ISC)، سال هشتم، شماره دوم،1386، صص: 168-145.

سیاست‌گذاری و برنامه­ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ، مجله مطالعات  جامعه­شناختی ایران، سال 1، شماره 2، زمستان 1389، صص: 131-109.

انسانیت انسان: نظری بر هفت جلدی انسان­شناسی ادگار مورن، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 16، تیرماه 1388، صص: 98-90.

جامعه‌شناسی اقتصادی هنر نقاشی در ایران، مجله بیناب (سوره مهر)، شماره 14، شهریور 1388، صص: 191-178.

مطالعه میدانی در اقتصاد نقاشی، مجله آیینه خیال فرهنگستان هنر ، شماره 12، بهمن و اسفند 1387، صص: 19-16.

ادراک مخاطب در مواجهه با اثر هنری، مجله تاک (حوزه هنری)، شماره 42، 1387، صص: 27-24.

وبلاگ: تعاملی دو فضایی ایرانی‌ها، فصلنامه اطلاع­ رسانی، پژوهشی و مطالعات رایانه­ای علوم اسلامی (نشر الکترونیکی)، 1385.

پدیده پاشایی: نمایش سبک زندگی در یک سوگ، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی(نشر الکترونیکی)، 23 آبان­ماه 1394.

مشکلات و چالش­های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی(نشر الکترونیکی)، 2 اسفند­ماه 1396.

ورود بانوان به ورزشگاه ها: از درخواستی گروهی تا مطالبه عمومی، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی(نشر الکترونیکی)، 12 اسفند­ماه 1396.

طرح­ پژوهشی

مجری طرح پژوهشی «میانجیگری والدین در استفاده کودکان از اینترنت»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400.

مجری طرح پژوهشی «هنر در عصر رسانه»، فرهنگستان هنر، 1402.

مجری طرح پژوهشی «فرهنگ بصری دیجیتال»، فرهنگستان هنر، 1401.

عضو کمیته اجتماعی و رسانه گزارش ملی پلاسکو (رسانه­ ها و ایمنی)، 1395.

سند ملی موسیقی، مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست  جمهوری، 1395-1393.

مجری طرح پژوهشی «الگوهای فرهنگی همسازی شیعه و سنی در جنوب ایران»، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، 1396-1395.

همکار اصلی طرح پژوهشی «گفتمان­های فرهنگی و سبک­های هنری ایران»، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، 1396-1392.

همکار اصلی طرح پژوهشی «آسیب‌شناسی آموزش همگانی هنر در ایران»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1391-1390.

مجری طرح پژوهشی «شرایط اجتماعی تولید فیلم در ایران»، حوزه هنری خراسان رضوی، 1388-1387.

همکار اصلی طرح پژوهشی «بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران»، دانشگاه تهران، 1388-1387.

مجری طرح پژوهشی «درآمدی بر جامعه شناسی هنر دینی»، حوزه هنری خراسان رضوی، 1385-1383.

همکار اصلی طرح پژوهشی «جامعه­شناسی گفتمان‌های هنر ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 1390- 1389.

همکار اصلی طرح پژوهشی «جامعه شناسی هنر زنانه و هنر زنان»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 1388- 1387.

همکار اصلی طرح پژوهشی «بررسی بازار مبادلات نقاشی در ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 1388- 1386.

سخنرانی

«سایبورگ: مقدمه‌ای بر مساله بدن در ژانر علمی- تخیلی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی‌ماه 1401.

«کودکان عصر دیجیتال: تاملی در میانجیگری والدین»، کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی، خردادماه 1401.

«بازاندیشی خویشتن در نقاشی زنان معاصر ایران»، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، فروردین‌ماه 1401.

«مطالعات هنر و جایگاه آن از منظر ارتباطات»، نشست تخصصی پژوهش در ارتباطات و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذرماه 1400.

«قرنطینه، کرونا و زیست آنلاین نوجوانان»، نشست تخصصی کرونا و نوجوانان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ماه 1399.

«سیاستگذاری اینترنت امن برای کودکان»، نشست تخصصی نقش خانواده در گذر ایمن از فضای اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ماه 1398.

«هنر رسانه­ای دیجیتال و بازنمایی»، نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، موزه هنرهای معاصر تهران، بهمن­ماه 1395.

«ایده کودکی متمایز»، همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران، دانشگاه الزهرا، آبان­ماه 1395.

ارائه مقاله در کنفرانس­های بین­المللی

Typology of modern islamic art, 7th conference of the European Research Network Sociology of Art: Artistic Practices, University of Vienna, Ostrich, 5-8 September 2012.

The effect of digital technology on independent cinema in iran: production, distribution and consumption, ESA 10th conference: social relations in turbulent times, University of Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011.

 Power struggles and historical genesis of cinema’s production field in iran,ESA 10th conference: social relations in turbulent times, University of Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011.

Passage from Islamic art to the Middle East art,  European Sociological Association10th Conference: social relations in turbulent times, university of Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011.

www.europeansociology.org/docs/conferences/geneva/ESA2011_Abstracts_Book.pdf

The Sociological Study of Woman Portrait in Contemporary Irainian Painting, 3th ESA sociology of Cultural RN Midterm Conference: Culture and the Making of Worlds, University of Bocconi, Milan, Italy, 7-9 October 2010.

Electronic Publishing in Social Science Research Network (SSRN);

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1692778

(I received an email in date that this article became top ten)

Comparing the Use of Visual Techniques and Artistic Styles among Men and Women’s Painting in Iran, International Conference on Arts, Social Science & Technology (ICAST), University Teknologi Mara (UiTM) Kedah, Penang, Malaysia, 24-25 February 2010.

ارائه مقاله در کنفرانس­های داخلی

«بحران امنیت و ایمنی دیجیتال کودکان در پاندمی کرونا»، همایش بین‌المللی زیست جهان کودکی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسی ایران و دانشگاه الزهرا، تیرماه 1400.

«مطالعات بصری و کنش ارتباطی هنر»، همایش هنر و رسانه‌های دیجیتال، فرهنگستان هنر، بهمن‌ماه 1397.

«سینمای ایران و رویکردهای سیاستگذارانه»، سومین همایش جامعه ­شناسی هنر، خانه هنرمندان ایران، بهمن­ماه 1393.

«تکوین تاریخی هنر رسانهای جدید»، همایش هنر نرم افزاری، فرهنگستان هنر، آبان­ماه 1392.

«دیدن موسیقی: تجربه حس­آمیزی تصویر و موسیقی»، همایش تصویر و تصویرپردازی در فضای دیجیتال، فرهنگستان هنر، اسفندماه 1391.

«سطوح تعاملی تصویر در رسانه های دیجیتال»، همایش تصویر و تصویرپردازی در فضای دیجیتال، فرهنگستان هنر، اسفندماه 1391.

«روزنامه­نگاری و مسئولیت اجتماعی: سنجش نگرش روزنامه ­نگاران تهرانی نسبت به پیامدهای انتشار اخبار»، چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، دفتر مطالعات و برنامه­­ریزی رسانه ­ها، اردیبهشت­ماه 1391.

«خلیج‌فارس به روایت هنر: بازنمایی فرهنگ، باورها و زندگی اجتماعی جنوب ایران در آثار نقاشان معاصر»، سومین همایش دوسالانه بین ­المللی خلیج ­فارس: تاریخ، فرهنگ و تمدن، دانشگاه تهران، اردیبهشت ­ماه 1391.

« از هندسه تناسبی به هندسه تصادفی: زیباییشناسی هنر نرم­افزاری»، همایش هنر نرم­افزاری، فرهنگستان هنر، آبان­ماه 1392.

«هنر اینترنتی به مثابه هنر تعاملی: مخاطب در الگوی تعاملی هنر اینترنتی»، دومین همایش جامعه­ شناسی هنر ایران، خانه هنرمندان ایران، اردیبهشت­ ماه 1391.

«تحلیلی بر وضعیت اقتصادی سینماداری در ایران»، همایش اقتصاد هنر، فرهنگستان هنر، 1393.

«عوامل موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در ‌نگارخانه‌های تهران‌»، اولین همایش جامعه­ شناسی هنر، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دی­ماه 1388.

« روش­شناسی، روش و تکنیک در پژوهش‌های اقتصادی هنر »، اولین همایش ملی هنر‌پژوهی: آسیب­شناسی پژوهش در هنر و معماری، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذرماه 1388.

«منازعه حیدری و نعمتی در شهر لار»، همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان، انجمن مردم شناسی ایران و بنیاد بازشناسی لارستان کهن، اسفندماه 1387.

«جهانی شدن و هویت فردی: افزایش منابع هویت ساز در فضای دوجهانی شده»، همایش منطقه­ای ارتباطات و توسعه، اردیبهشت­ ماه 1386.

جوایز
انتخاب کتاب «کار هنر: بررسی جامعه­ شناسی عناصر ساختاری سیستم هنر» به عنوان کتاب اول سال 1389 خراسان رضوی

انتخاب کتاب «سیاستگذاری در سینمای ایران» به عنوان کتاب اول بخش علوم انسانی بیستمین دوره جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی در سال 1392

تقدیر شده در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال­های 1391 و 1392

کسب مقام اول در بخش پژوهش نخستین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش در سال 1384

تدریس

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398، دروس مدیریت رسانه.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، 1401 و 1402، درس فلسفه تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای.

دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، 1392، دروس تخصصی روزنامه­ نگاری.

دانشگاه سوره تهران، 1392-1390، دروس تخصصی روزنامه­ نگاری.

دانشگاه علم و فرهنگ، 1395-1394، نشانه­ شناسی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 1387-1390، دروس تخصصی روزنامه­ نگاری.

دانشگاه علمی کاربردی، 1388-1387، دروس برنامه ­ریزی فرهنگی.

برگزاری کارگاه و دوره­های تخصصی

«مدیریت مصرف رسانه در خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران، تیرماه 1400.

«هنر دیجیتال»، انجمن هنرهای تجسمی استان فارس، دانشگاه علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، مردادماه 1395.

«دوره­های خبرنویسی و گزارش نویسی»، سازمان دانش آموزی، اداره فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1384-1381.

سمت­ها و فعالیت­های اجرایی

مدیر گروه پژوهشی ارتباطات، فرهنگ و سیاست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1400 تا 1403.

عضو شورای مدیریت گروه مطالعات زنان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1400 تا 1402.

نماینده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در اجرای تفاهم‌نامه با فرهنگستان هنر، از 1400.

دبیر علمی «همایش هنر و رسانه­های دیجیتال»، فرهنگستان هنر، 29 بهمن­ماه 1397.

مدیر داخلی «فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی هنر و ادبیات»، دانشگاه تهران، 1388 تا کنون.

عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی «زن و  روابط عمومی»، موسسه کارگزار روابط عمومی، مهرماه 1392.

داور جشنواره نشریات دانشجویی، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1381 و 1380.

 تاریخ تنظیم: 15 مهرماه 1402

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲