داود مهرابی

تعداد بازدید:۵۱۱۲

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 

 

 

نام: داود

نام خانوادگی: مهرابی

آدرس الکترونیک: davood.mehrabi@yahoo.com

علایق پژوهشی: ارتباطات سلامت، روزنامه نگاری سلامت، مطالعات رسانه

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مهارت های زبانی

فارسی

زبان مادری

میزان مهارت ها

زبان های دیگر

نوشتن

خواندن

شنیداری

مکالمه

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

انگلیسی

ابتدایی

متوسط

متوسط

متوسط

زبان مالایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

زبان عربی

تحصیلات

2015

تاریخ

دکتری

عنوان مدرک تحصیلی

ارتباطات

رشته

دانشگاه پوترا مالزی

نام دانشگاه

2010

تاریخ

کارشناسی ارشد

عنوان مدرک تحصیلی

ارتباطات

رشته

دانشگاه پوترا مالزی

نام دانشگاه

2005

تاریخ

کارشناسی

عنوان مدرک تحصیلی

مدیریت بازرگانی

رشته

دانشگاه دریانوردی چابهار

نام دانشگاه

سابقه تدریس

1398

مدیریت شبکه های اجتماعی

1397

مدیریت استراتژیک رسانه

1397

مدیریت رفتار در سازمان های رسانه ای

1396

نشانه شناسی در رسانه

سوابق کاری

در حال حاضر

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سرپرست مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در حال حاضر

عضو کارگروه تخصصی مدیریت محتوای دیجیتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از شهریور 1394 تاکنون

مدیر مسئول و صاحب امتیاز تارنمای اطلاع رسانی سلامت نامه (با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) – آدرس سایت: https://salamatnameh.com/

از اسفندماه 1388 تا خرداد 1397

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در جنوب شرق اسیا

سخنرانی در نشست های تخصصی

چالش های روزنامه نگاری سلامت – 1398

عنوان

مواجهه رسانه ای با مسئله ایدز در ایران – 1398

عنوان

بازنمایی انقلاب اسلامی ایران در رسانه های جنوب شرق آسیا - 1397

عنوان

مؤلفه های ارتباطاتی مؤثر بر تحمیل داغ اجتماعی در بین جمعیت پرخطر در مواجهه با آچ.آی.وی – 1397

عنوان

کارگاههای آموزشی به زبان فارسی (مدرس)

خبرنویسی و گزارش نویسی، 15 اردیبهشت 1397، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان

مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار اندتوت: از مقدماتی تا پیشرفته – 28 بهمن 1397، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان

مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار اندتوت: از مقدماتی تا پیشرفته، 11 اردیبهشت 1398، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان

اصول نوشتن و تولید محتوای بهینه: چگونه بنویسیم تا دیده شویم؟ 18 اسفند 1399، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان

 

مقالات منتشر شده در مجلات انگلیسی زبان

Mehrabi, D., Tamam, E., Mortazavi Ganji Ketab, S. (2020). Correlates of HIV-related self-stigma among female sex workers in Malaysia. Journal of Research and Health, 10 (4): 249-256. Doi: 10.32598/JRH.10.4.1716.1

عنوان

Mehrabi, D. (2019). Family status in media literacy research in Iran: A systematic review. Global Media Journal-Persian Edition, 14(1), 112-128. doi: 10.22059/gmj.2019.73580

   عنوان

Mortazavi Ganji Ketab, S., Pahlevan Sharif, S., Mehrabi, D., & Binti Abdul Rahman, N. A. (2019). Effects of ethnocentrism and online interethnic interactions on interethnic bridging social capital among university students: The moderating role of ethnicity. International Journal of Intercultural Relations, 71, 48-59. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.04.004

عنوان

Mehrabi, D., Tamam, E., Bolong, J., Hasan. H., (2016). A Rapid Review of the Literature on HIV-related Stigmatization and Discrimination Studies in Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH) 24 (2), pp 701-720

عنوان

Mehrabi, D., Musa Abu Hassan & Shahkat Ali, M.S. (2013) "Components of News Media Credibility among Professional Administrative Staff in Malaysia”. China Media Research. Vol. 9 (1), pp 34-40.

عنوان

Mehrabi, D., Musa Abu Hassan & Shahkat Ali, M.S. (2011). Perception of University Non-Academic Professional Staff towards New Media Credibility in Malaysia. China Media Research. Vol. 7 (3), pp 80-91. 

عنوان

Mehrabi, D., Shahkat Ali, M.S., & Musa Abu Hassan. (2010). Research Attention to the Credibility of Information Sources. Media Ethics magazine Vol 21 Issue 2. URL: http://www.mediaethicsmagazine.com/index.php/browse-back-issues/132-spring-2010/3919639-research-attention-to-the-credibility-of-information-sources

عنوان

Mehrabi, D., Musa Abu Hassan & Shahkat Ali, M,S. (2009). News Media Credibility of the Internet and Television, European Journal of Social Sciences Vol. 11 Issue 1, pp. 136-148. URL: http://psasir.upm.edu.my/5622/1/European_Journal_of_Scientific_Research_11.1.151.pdf

عنوان

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

Mehrabi, D., Tamam, E., Bolong, J., Hasan. H., (2014). Finding Association between Age and HIV-related Self-Stigma Among Individuals at Higher Risk of HIV Exposure in Malaysia. This paper presented at the first international and the fifth national congress of HIV/AIDS 2014 held on 11-13 November 2014 at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

عنوان

Mehrabi, D.,  Tamam, E., Bolong, J., Hasan. H., (2014). Mediation Effect of Attitude Towards both HIV and People Living with HIV on the Relationship between HIV Knowledge and HIV-related Self-stigma. Poster presentation at third national AIDS conference 2014 held on 11th & 12th October 2014 at MS Garden Hotel, Kuantan Pahang, Malaysia

عنوان

Mehrabi, D & Tamam, E. (2014). HIV-related Stigmatization and Discrimination Studies in Malaysia: a Systematic Review of the Literature. This paper presented at the 10th Biennial convention of the Pacific and Asian Communication Association, Bandung, Indonesia. June 24-26, 2014

عنوان

Mehrabi, D & Shahkat Ali, M,S. (2012). Mass Media and Public Perception towards Immigrants: the case of Middle East migration to Malaysia. This paper presented at Malaysia International Conference on Languages, literatures, and culture (Micolac 2012) 10-11 July 2012 at the Pullman Hotel, Putrajaya, Malaysia

عنوان

Mehrabi, D & Shahkat Ali, M,S. (2012). The Role of Emotional Intelligence in Cross-Cultural Adaptation among Iranian Students in Malaysia. This paper presented at the Regional Conference on Cross Cultural Communication and National Integration (RECCNI 2012) 19-21 June 2012 Palace of the Golden Horses Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia

عنوان

Mehrabi, D. (2012). New Information Technologies and Islamization of Knowledge: What we have done?, This paper presented at the 1st Seminar on Islamization of Knowledge: Is Islamization of Knowledge an Agenda for Muslims, 6th January 2012, ARCC, KL, Malaysia

عنوان

Mehrabi, D. (2011). The Role of Social Networks to Enhance the Effectiveness of Advertising among Student. This paper presented at International Conference on Media and Communication (MENTION2011) 11– 12 October 2011at Hotel Equatorial Bangi-Putrajaya, Malaysia

عنوان

Mehrabi, D., Shahkat Ali, M.S., & Musa Abu Hassan. (2010). Media Credibility: Internet vs. Newspaper. This article presented at 2nd International Conference on Communication and Media 2010 (i-COME '10, 18-20 June 2010, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

عنوان

Mehrabi, D., Shahkat Ali, M,S. (2010). Cyberspace and Ethic: Rules in Cyberspace. This article presented at 2nd International Conference on Communication and Media 2010 (i-COME '10, 18-20 June 2010, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

عنوان

Mehrabi, D., Musa Abu Hassan & Shahkat Ali, M.S. (2010). Media Reliance, Media Use and Perceived News Media Credibility. This paper presented at the Forth International Malaysia-Thailand Conference on Southeast Asia Studies 25-26 March 2010. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Malaysia.

عنوان

Mehrabi, D., Musa Abu Hassan & Shahkat Ali M.S. (2009). Selecting of Islamic Value vs. Western Value among the Internet Users: A Case Study of Malaysian Student. This paper presented at the international seminar on issues and challenges of new information and communication technology: sharing experiences on using ICT for development. 13 November, 2009. Bilik Seri Amar, Faculty of Modern Languages and Communication, University Putra Malaysia, Malaysia

                   عنوان

فصول کتاب

Mehrabi, D., Musa Abu Hassan & Shahkat Ali, M, S. (2011). Perceived Credibility of the Internet and Television News Program by Professional Administrative Staff at University Putra Malaysia. In Ghanbari, A. (Ed), Issues and Challenges of New ICT for Development: Information and Communication Technology (pp. 141-161). Germany: Lambert Academic Publishing.

عنوان

کارگاههای آموزشی به زبان انگلیسی (مدرس)

Health Journalism Workshop, 19/12/2017, Malaysian National News Agency (Bernama), Kuala Lumpur, Malaysia

عنوان

Making News: Reporting and Writing, 02/06/2016, Kuala Lumpur, Malaysia

عنوان

EndNote: Managing Your References, 26/02/2014, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia

عنوان

کارگاهها و دوره های آموزشی (شرکت کننده)

HIV Behavioral Surveillance (HBS).  At the First International and the Fifth National Congress of HIV/AIDS 2014 held on 11-13 November 2014 at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

عنوان

Advanced Methods for Estimating Population Sizes in High-Risk Groups. at the First International and the Fifth National Congress Of HIV/AIDS 2014 held on 11-13 November 2014 at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

عنوان

Workshop on Structural Equation Modelling Using AMOS, School of Graduate Studies, University Putra Malaysia, 12th & 13th March 2012

عنوان

Structural Equation Modelling Using (SEM) Workshop, Department of Communication, University Putra Malaysia, 26th, 27, & 28th June 2012  

عنوان

Jumpstarting Scholarly Writing & Publishing in ISI-WoS & Citation Indexed Journals. 24th November 2011

عنوان

Research Methods For Community Studies, Social and Health Science Seminar, School of graduate studies, University Putra Malaysia, 19thJuly 2011

عنوان

Scientific Writing and Publishing in Journal Seminar, School of Graduate Studies, University Putra Malaysia, 18th February 2011

عنوان

Insight in Post Graduate Research Seminar, School of Graduate Studies, University Putra Malaysia, 22nd February 2011

عنوان

Exploring Statistics Using SPSS Workshop, School of Graduate Studies, University Putra Malaysia, 2nd & 3rd December 2010

عنوان

Structural Equation Modelling – AMOS Software Workshop, School of Graduate Studies, University Putra Malaysia, 9nd & 10th December 2010

عنوان

جوایز

The Best Student Paper Award. 10th Biennial Convention of the Pacific and Asian Communication Association, Bandung, Indonesia. June 24-26, 2014

عنوان

مدیر نشست

Chair of Parallel Session. 10th Biennial Convention of the Pacific and Asian Communication Association, Bandung, Indonesia. June 24-26, 2014

عنوان

فعالیت های داوطلبانه

Volunteer Supervisor, IAS 2013 7th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, 30 June – 3 July 2013, Kuala Lumpur, Malaysia

عنوان

PT Foundation, World Aids Day 2012, Red Carnival Event Hosted by PT Foundation, 5th January 2013, Kuala Lumpur, Malaysia

عنوان

کلید واژه ها: داود مهرابی

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۲