دکتر سیده زهرا اجاق

تعداد بازدید:۷۸۸۷

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    
 
 

بسم الله الرحمن الرحُیم

سوابق علمی و پژوهشی

1- اطلاعات شخصی:

نام:  سیده زهرا      نام خانوادگی:  اجاق    

شماره تلفن: 88053218     

- پست الکترونیک:  zahraojagh1979@gmail.com

تجارب شغلی:

- رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آذر 1397 تا کنون

-عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آذر 1394 تا کنون

- عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آذر 1397 تا کنون

- عضو شورای راهبردی و نظارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 23/2/99 به مدت دو سال

- مدیر مسئول نشریه مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ از 31/2/ 1399

- سرپرست معاونت مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی رسانه و فرهنگ

- ویراستار علمی مجله علمی پژوهشی با عنوان مجله جهانی رسانه تا اسفند 1396

- سردبیر ویژه نامه تبلیغات و مبارزات انتخاباتی مجله ترجمان. موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران

- همکار طرح پژوهشی دانشگر د ر بوم سامانه ایران. مرکز  تحقیقات سیاست علمی کشور، 1396

- مجری طرح پژوهشی جهانی شدن علم، انتقال دانش و ارتباطات علم در ایران؛ مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، اسفند 1393 تا شهریور 1394

- مدرس دروس حقوق بین الملل ارتباطات، افکار عمومی، روش تحقیق، زبان تخصصی در رشته های ارتباطات و مدیریت رسانه، دانشگاه تهران سال تحصیلی 1393-1394-1395 و 1396

ـ مدیر اداره تحصیلات تکمیلی پردیس البرز دانشگاه تهران . شهریور 1392 تا شهریور 1393

ـ مدرس فوتوژورنالیسم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ـ پاییز 1392

- مدرس دروس ارتباطات و توسعه، و افکار عمومی، دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد، 1388 تا 1392

- مدیر داخلی مجله جهانی رسانه، دانشگاه تهران. 1386 تا 1391

- پژوهشگر گروه مطالعات رسانه و فرهنگ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. تابستان 1391 تا زمستان 1394

- مدرس دروس مدیریت رسانه، ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی، مطالعات فرهنگی انتقادی و حقوق بین الملل و ارتباطات در دانشگاه پیام نور (کارشناسی ارشد)، ترم دوم سال تحصیلی 91 ـ 1390 و ترم اول و دوم سال تحصیلی 92-1391

ـ دستیار تدریس درس اقناع و تبلیغات، ترم دوم سال تحصیلی 91 ـ 1390

ـ مدیر علمی طرح پژوهشی بررسی وضعیت کنونی درک عمومی، آموزش و پژوهش علم فیزیک در کشور و ارتباط آن با نیازهای جامعه و ضرورت همگانی کردن آن، در فرهنگستان علوم (1389 تا 1391).

- دستیار تدریس درس جهانی شدن ارتباطات در دانشگاه تهران در ترم اول سال تحصیلی 88-1387.

- پژوهشگر گروه پژوهشی ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از بهار 1385 تا پاییز 1386.

- همکاری در اجرای طرح های پژوهشی زیر در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: تابستان 1385 تا تابستان 1387

تدوین برنامه ملی پیمایش فهم عامه از علم و بررسی کاربرد آن در سیاست گذاری

رصد و مطالعه سیاست های ملی موجود ترویج علم در هند، چین، کشورهای G8 و D8

- همکاری در طرح چشم‏انداز تحولات فرهنگی ایران طی بیست سال آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام

- مدیر داخلی رسانه های نوین و فرهنگ (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

- سردبیر فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری به صاحب امتیازی پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف. زمستان 1383 تا تابستان 1384

- مشاور ماهنامه علمی دانشگر، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

- دبیر اجرایی ماهنامه ایراس، مرکز مطالعات روسیه

- گزارشگر و مترجم در روزنامه عصر اقتصاد و تهران امروز، و مجلاتی مانند دانشگر، آشنا، خانه و خانواده و ...

فعالیت های اجرایی

عضو زیر گروه همگرایی در علوم ـ فرهنگستان علوم پزشکی ایران. 1396 تا کنون

دبیر و دبیر علمی همایش هفتم موزه ملی علوم و فناوری با عنوان میراث علم و جامعه ـ همایش ملی. زمستان 1396

عضو کمیته هماهنگی علمی موزه علوم و فناوری ج اا. 1396 تاکنون

گردآوری و چانشین سردبیر مجله ترجمان پژوهش های ارتباطی (بهار 1396)، رسانه های نوین در کارزار انتخابات ـ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگاه فرهنگ و هنر

مسئول دبیرخانه و عضور کمیته علمی همایش جامعه و فضای مجازی 1393

عنوان پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد:

خصلت‌های عقلانیت ارتباطی در حوزه عمومی ایرانی

 عنوان پایان نامه برای اخذ درجه دکترای تخصصی:

ارتباطات عمومی علم در ایران : مطالعه ترکیبی نقش مجله های علمی ـ عمومی در بهبود فهم عامه از علم در دوره زمانی 1280-1390

  فهرست مقالات منتشره در نشریات علمی داخل کشور:

 1. اجاق، سیده زهرا (1402)، نقش رسانه‌ها در مشارکت انتخاباتی مخاطبان: مرورنظام‌مند مطالعات مرتبط در بازه زمانی 1390 تا 1398، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه،دوره 12 (47). http://www.jscm.ir/article_148303.html
 2. اجاق، سیده زهرا؛ حسنزاده، آرزو؛گلیانی، گلنسا (1402)، بررسی سطح آگاهی دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی درباره ارتباطات علمی، مطالعات دانش پژوهی، دوره 2 (1): 33-53
 3. اجاق، سیده زهرا (1401)، شناسایی راهبردهای پاسخ به بحران همه‌گیری کووید 19 در فضای رسانه‌ای ایران، بررسی های مدیریت رسانه، دوره 1 (4): 399-417
 4. اجاق، سیده زهرا (1401)، تحلیل مقایسه ای چارچوب بندی عالم گیری بیماری کرونا ویروس در رسانه ملی و اینستاگرام، ترویج علم، دوره 13 (23): 58-81

 1. اجاق، سیده زهرا؛ احمدی، فاطمه؛ و هدایتی، مهناز (1401)، تحلیل محتوای گالری مکانیک موزه ملی علوم و فناوری ایران با رویکرد ماهیت علم ـ پژوهش کیفی، مجله فناوری آموزش، دوره 16 (4): 779-792، https://jte.sru.ac.ir/article_1789_1a9192f87e0445a97c2bf5fdc93a5e30.pdf
 2. اجاق، سیده زهرا (1401)، زبان رنج : تحلیل چارچوب مساله فقر و فقرا در رسانه‌های ایران ، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران (پذیرش شده)
 3. اجاق، سیده زهرا؛ نورزاد، فرازه (1401)، تحلیل ماهیت تعامل کودکان 9 تا 11 ساله با گوشی هوشمند: یک مطالعه کیفی، (پذیرش شده). Doi: 10.22059/jisr.2022.330237.1238
 4. اجاق، سیده زهرا (1400)، مقایسه ویژگی های بلاغی محتوای مرتبط با کووید ـ ۱۹ در تلویزیون، خبرگزاری ها و اینستاگرام، مجله جهانی رسانه، دوره 16 (2): 107-134.
 5. اجاق، سیده زهرا (1400)، چارچوب‌بندی زیست فناوری کشاورزی در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران: یک مطالعه قیاسی، مجله ترویج علم، دوره 12 (1): 235-250.doi: 10.22034/popsci.2021.288359.1093
 6. اجاق، سیده زهرا؛ عباسی شوازی، محمد جلال (1400) Public demography For Narrowing Research-Policy Gap, the international journal of humanities، مجله International Journal of Humanities ، دوره 29( 2): 95-118.doi: 10.52547/eijh.29.2.95  
 7. اجاق، سیده زهرا (1400)، چارچوب بندی زیست فناوری کشاورزی در خبرگزاری های ایرانی نمونه در بازه زمانی 1384 تا 1396، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، دوره 7(26):335-368. 10.22054/nms.2021.60646.1198 :Doi
 8. اجاق، سیده زهرا؛ فولادبند، فرزانه (1400)، بازشناسی الگوی بومی آموزش تربیت جنسی از طریق رسانه با توجه به ویژگی های فرهنگی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات . Doi: 10.22034/jcsc.2021.520693.2299
 9. نادمی، مریم؛ مویدحکمت، ناهید، اجاق، سیده زهرا (1399)، مطالعه ارزش های اخلاقی نهفته در کنش های ارتباطی در دو کانال منتخب تلگرامی، مجله جهانی رسانه، دوره 15 (1): 1-22. Doi: 10.22059/gmj.2020.80510
 10.  اجاق، سیده زهرا؛ کریمی، شکوفه (1399)، نشانه شناسی و تحلیل راهبردهای انتقال ایدئولوژی در سریال های تاریخی : مورد مطالعه سریال "در چشم باد"، جامعه شناسی هنر و ادبیات، 11 (2): 1-19
 11. اجاق، سیده زهرا؛ واعظ سپیده (1398)، شناخت ویژگی­ ها و تغییرات گفتمان های کودک در مجله های پیک دانش آموز و رشد دانش آموز، دو فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک، 10 (1): 1-36
 12. سروستان، مصیب؛ کریمی علوی، محمود؛ اجاق، سیده زهرا (1398)، چالش های پیش روی فیلم های دینی در سینمای ایران: مطالعه موردی فیلم سینمایی رستاخیز، دو فصلنامه مطالعات بین رشته ی در رسانه و فرهنگ، 9 (1): 127-156
 13. اجاق، سیده زهرا؛ عباسی شوازی، محمد جلال (1398). تحلیل گفتمان سیاست های رسانه ای شده افزایش جمعیت: ارائه یک راهبرد ترویجی، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، 13 (25): 164-133
 14. اجاق، سیده زهرا (1398). بازتعریف نقش و جایگاه روزنامه نگاری علم در ایران. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 20 (45):103-126
 1. عباسی شوازی، محمد جلال ؛ اجاق، سیده زهرا (1398). گفتمان‌های جمعیتی در ایران: سیاست و بازتولید رسانه‌ای، مجلس و راهبرد، 26 (97): 164-137
 2. اجاق، سیده زهرا (1397). آموزش سواد رسانه ای به کودکان: معرفی شاخص های محتوای آموزش سواد رسانه ای در دبستان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14 (53) : 221-247.
 3. اجاق، سیده زهرا و رمضانعلی، امین (1397). تحلیل محتوای کیفی سایت‌های پربازدید در حوزه سلامت از منظر شیوه های اقناع مخاطب در تغییر رفتار مصرف سیگار. فصلنامه مطالعات رسانه های نوین،  4 (16): 299-264.
 1. اجاق، سیده زهرا و واعظ، سپیده (1396). نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی ـ هویتی کودکان، مورد مطالعه: مخاطبان کودک کارتون مرد عنکبوتی، مجله جهانی رسانه. 12 (1): 21-39.
 2. اجاق، سیده زهرا (1396). ترجمان دانش غذایی بومی: راهبردی برای ارتقاء تغذیه و سلامت، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 12 (1): 181-186.
 1. اجاق، سیده زهرا و میرزایی، سید رسول (1395). تحلیل کنش­های ارتباطی و مدیریت تاثیر در گروه­های نلگرام. فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، 2 (5): 75-100.
 2. اجاق، سیده زهرا و اجاق، سیده فاطمه (1394). محدودیت های آزادی مطبوعات؛ نظام بین الملل حقوق بشرو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجله جهانی رسانه، 10 (1): 20-37.
 3. اجاق، سیده زهرا (1392). ترجمه برای افزایش سواد علمی عموم : بی­توجهی به نقشگرایی در مجله های علمی عمومی ایرانی. فصلنامه مطالعات ترجمه، 11 (41): 46-58.
 4. عبداللهیان، حمید و اجاق، سیده زهرا (1392). تحلیل تاریخی وضعیت ارتباطات عمومی علم در مجلات علمی عمومی ایرانی (1290 ـ 1390)، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 19 (2): 235-255.
 5. عبداللهیان، حمید و اجاق، سیده زهرا (1392). تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایرانی از منظر توانایی آنها در افزایش سواد علمی مخاطبان، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 9 (31): 43-62.
 6. عبداللهیان، حمید و اجاق، سیده زهرا (1392). فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی: مفهومی نظری برای تبیین برقراری ارتباطات عمومی علم موثر، فصلنامه مطالعات  فرهنگ ـ ارتباطات، 14 (24): 7-25.
 7. عبداللهیان، حمید و اجاق، سیده زهرا (1391). تحلیل محتوای تماتیک تبلیغات تلویزیون: نقش تبلیغات بر سلامت کودکان ایرانی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی صدا و سیما، 19 (4): 93-108.  
 8. اجاق، سیده زهرا؛ شیخ جباری، محمد مهدی؛وصالی، منصور؛زارع، مهدی؛ درستیان، آرزو (1391). تبیین ماهیت و ضرورت درک عامه از علم، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14 (52): 117-132.  
 1. عبداللهیان، حمید و اجاق، سیده زهرا (1385). نقش جریان های هویت ساز روشنفکری در توسعه حوزه عمومی ایرانی: تیپولوژی روشنفکران، فصلنامه مطالعات ملی، 7 (4): 3-27.
 2. عبداللهیان، حمید و اجاق، سیده زهرا (1385). بومی کردن نظریه کنش ارتباطی برای تحلیل فرایند توسعه و مدرنیته در ایران، مجله جهانی رسانه، 1(1): 1-20.
 3. عبداللهیان، حمید و اجاق، سیده زهرا (1385). بازتولید عقلانیت سنتی و خصلت های عقلانیت ارتباطی در حوزه عمومی ایرانی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2 (7): 43-61.
 4. اجاق، سیده زهرا (1395). مدل های سنتی ارتباطات عمومی علم و تب کریمه ـ کنگو در ایران (1396). مجله ترویج علم، 4 (17): 23-31.
 5. اجاق، سیده زهرا (1400). چارچوب‌بندی زیست فناوری کشاورزی در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران: یک مطالعه قیاسی. مجله ترویج علم، علمی ترویجی (پذیرش)
 6. اجاق، سی ده زهرا، وکیل، حمید (1392). ارزیابی اثرات زیست محیطی: دستیابی به توسعه پایدار از راه افزایش سواد مدنی، مجله ترویج علم، 4 (4): 19-26.
 7. شیخ جباری، محمد مهدی و اجاق، سیده زهرا (1391). ساختار ارتباطات علم با جامعه در ایران : ترویج علم، مجله نشاء علم، 2 (2): 64-70.
 8. اجاق، سیده زهرا (1390). مروری بر ماهیت ارتباطات عمومی علم و نظریه­های آن، مجله ترویج علم، 1 (1): 24-32.
 9. وصالی، منصور و اجاق، سیده زهرا (1388). ترویج علم: مباحث مفهومی، روش‌ها و اهمیت آن. مجله رهیافت، 19 (44): 62-67.
 10. اجاق،سیده زهرا ( 1391). ارتباطات علم و جای خالی آن در مراکز دانش. فصلنامه تخصصی مدیریت ارتباطات، 28: 62.
 11. اجاق،سیده زهرا (1384). جامعه اطلاعاتی ـ انفجار اطلاعات: فوبیای اطلاعاتی، فصلنامه علمی ـ کاربردی تحول اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384 (50): 97-118.

فهرست مقالات ارسال شده به نشریات علمی پژوهشی و ترویجی داخل کشور:

 1. تحلیل عوامل موثر بر نقش اعتماد عمومی به علم: مطالعه موردی دوره آغازین همه گیری کووید ـ 19 در ایران (پذیرش گرفته/نشاء علم/ در انتظار چاپ)
 2. تحلیل جایگاه موزه فرش ایران از منظر عاملیت اجتماعی ـ فرهنگی (پذیرش گرفته/هنر و ادبیات تطبیقی/ در انتظار چاپ)
 3. مقاله کووید فصلنامه رسانه های نوین
 4. مقاله کووید فصلنامه رسانه
 5. مقاله روایت شهر فرهنگستان هنر
 6. مقاله سواد و تفکر به راهبرد توسعه

کتاب

 1. اجاق، سیده زهرا (1399)، نظریه و روش ـ تحلیل چارچوب، تهران: انتشارات سمندر
 2. اجاق، سیده زهرا (1400)، تاملی بر ارتباطات عمومی علم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 3. اجاق، سیده زهرا (1401)، مجموعه مقالات ارتباطات سلامت در کرونا، تهران: انتشارات پل

ویرایش علمی کتاب

 • ویرایش علمی کتاب آشنایی با ارتباطات سلامت به کوشش شیرین احمدنیا. تهران، تیسا: 1397

نقد کتاب

     * چاپ نقد کتاب نظریه فرهنگی و رسانه ای (در مجله جهانی رسانه، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1389)

 

فهرست مقالات و سخنرانی ها در همایش‌ و کنفرانس‌های علمی:

 1. اجاق، سیده زهرا (1397). ماهیت و مدیریت افکار عمومی در ایران، همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران. (5 اسفند).
 2. اجاق، سیده زهرا (1397). شاخص های محتوای مناسب برای آموزش سواد رسانه ای به خردسالان در ایران، همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (12 تا 14 آبان ).
 3. اجاق، سیده زهرا (1396). ارتباطات عمومی علم و تغییر فرهنگی در ایران : مرور تاریخی بر روایت ها. همایش ملی نشانه شناسی فرهنگ، هنر و ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. (29 و 30 مهر).
 4. اجاق، سیده زهرا (1396). چالش های روزنامه نگاری علم در ایران، موزه ملی علوم و فناوری.
 5. اجاق، سیده زهرا (1396). ارتباطات علم و ترویج علم: دو مفهوم، سلسله نشست های تبیین مفهوم ترویج علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران. (31 تیر)
 6. اجاق، سیده زهرا (1396). نقش روزنامه نگاری علم در ارابطه علم و جامعه، نشست وظایف و مسئولیت های ارتباطات در جامعه امروز ایران، حسینه ارشاد، تهران. (14 اردیبهشت).
 7. اجاق، سیده زهرا (1395). از سلامت تا سلامت ذهنی با سواد رسانه ای، همایش فرصت ها و چالش های فضای مجازی،سازمان بهزیستی کشور، تهران ( 4 و 5 آبان 1395).
 8. اجاق، سیده زهرا (1395). مرور تاریخی بر توسعه موزه های علوم و فناری در جهان، همایش تخصصی موزه بستری برای ارتباط با علم، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، تهران. (27 بهمن).
 9. اجاق، سیده زهرا (1395). موضوع خودکشی و تهیه خبر. نشست بررسی میان رشته ای در باب خودکشی و انعکاس رسانه ای آن. گروه جامعه شناسی پزشکی در انجمن جامعه شناسی ایران. ( 25 خرداد).
 10. اجاق، سیده زهرا (1395).. خودکنترلی اخلاقی در مساله آب: تحلیل سبک زبانی ایرانیان در تلگرام، کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی. دانشگاه تهران. ایران.
 11. اجاق، سیده زهرا (1394). علم در فرهنگ مصرف ایرانی: تحلیل نقش نشریات علمی عمومی در تغییر فرهنگ جامعه. همایش بین المللی آینده فرهنگ. دانشگاه علامه طباطبایی.( 29 و 30 اردیبهشت).
 12. اجاق، سیده زهرا (1393). تحلیل نقش عکس های زنان ایرانی در توانمندسازی گروه های حاشیه ای، همایش آموزش و توانمندسازی زنان. دانشگاه آتونما، مادرید، اسپانیا،( 17 تا 19 سپتامبر 2014/ 26 تا 28 شهریور 1393).
 13. اجاق، سیده زهرا (1392). ترویج علم و رسانه ها، همایش ترویج علم، روز علم و رسانه، انجمن ترویج علم ایران، (4 تا 9 آبان).
 14. اجاق، سیده زهرا (1391). تحلیل تاریخی کارکرد مجلات علمی عمومی ایرانی، نشست علمی ترویج علم، رسانه و فرهنگ در تهران، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و انجمن ترویج علم ایران، (8 اسفند).
 15. اجاق، سیده زهرا (1391). ارتباطات علم در مدرسه، سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و سومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه در زنجان، اتحادیه معلمان فیزیک ایران، (1 تا 3 شهریور).
 16. اجاق، سیده زهرا (1385).  آینده نگاری مدرنیته ایرانی مبتنی بر ویژگی های احتمالی حوزه عمومی در ایران، همایش آینده پژوهی، فناوری و چشم انداز توسعه (هفته اول خرداد 1385).    
 17. Galyani, Golnesa & Ojagh, S. Zahra (2020), Visibility of Library and Information Science and Science Communication in Iran, Annual Meeting of Association for Information Science and Technology, 25-29 October
 18. Ojagh, S. Zahra & Vakil, Hamid (2016), Forming Self: Smart Phones in Contemporary Iran”, Conference of ACLA. Iran Is Not As It Is Told: Contemporary Persian Art and Culture.  Harward University, (17-20 March).
 19. Ojagh, S. Zahra (2016), Style of Public Communication of Science in Iran, PCST Conference. Hupkapi University. Istanbul. Turkey. (26-28 April).
 20. Ojagh, S. Zahra & Musavi Mirzaei, S. Rasul (2016), Ethical Self control in water issue: Analyzing Iranian Lingual style in telegram In the International Conference of Water and Environment in the New Millennium: Education and Capacity Building. University of Tehran. (3-5 Dec).
 21. Ojagh, S. Zahra (2011), Constructing the scientific literate Netizen: Science Communication on the Iranian world wide web (IWWW), Malaysia.
 22. Abdollahyan, Hamid & Ojagh, S. Zahra (???), The role of religion in Iranian public sphere, Conference of media and religion, In RMIT, Malaysia.

جوایز معتبر دریافت شده:

 •  کسب رتیه اول در مسابقه بین المللی علم اطلاعات و دانش شناسی وابسته به انجمن اطلاع رسانی و فناوری آمریکابرای مقاله با عنوان «رویت پذیری علم اطلاعات و دانش شناسی و ارتباطات علمی در ایران» ، نویسندگان: گلنسا گلینی مقدم و سیده زهرا اجاق، ۲۳ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰ ، شهر بیتسبرگ امریکا با محوریت "اطلاعات برای جهان پایدار: چالش های بزرگ اجتماعی"
 • کسب جایزه چهاردهمین دوره جایزه ترویج علم به دلیل پژوهش و تحقیق در باب جنبه های نظری و تاریخی ترویج علم در ایران از سوی انجمن ترویج علم ایران

 

 همکاری در نگارش فصل‌هایی از کتاب:

 1. Ojagh, S. Zahra; Zardar, Zarrin (2020), From the ancient world of Elam to modern science communication. In Communicating Science :A Global Perspective, edited by Toss Gascoigne, Bernard Schiele, Joan Leach, Michelle Riedlinger with Bruce V.Lewenstein, Luisa Massarani, Peter Broks. Australian National University Press.

 1. اجاق، سیده زهرا (1398). جامعه حادثه­خیز و مخاطره­آمیز ایران و نیاز به نظام دانشگاهی مسئول، منعطف و شهروندمحور، در: جستارهایی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 1398.  
 2. Ojagh, S. Zahra (2008). Is e-learning promoting social capital in Development, globalization and ICT (defining the D in ICT4D), working report in Karsland University.

 

 شرکت در دوره های معتبر علمی

 1.  شرکت در دوره مدیریت پژوهش ارائه شده در Xavier Institute of Management در Bhuhanswar, India
 2.  شرکت در دوره آموزش روش تحقیق با نام مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ای موس در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 3.  شرکت در دوره آموزش ترجمه متون علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اجرای کارگاه

* برگزاری کارگاه ارتباطات عمومی علم و فناوری در مدرسه تابستانه روزنامه نگاری علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: مهر 1401

* برگزاری کارگاه روش تحقیق در دانشگاه شهید رجایی : تیر ماه 1393

عضویت در انجمن­های علمی

*عضو پیوسته انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

*عضو پیوسته انجمن ترویج علم ایران

* عضو پیوسته انجمن (بین المللی) ارتباطات عمومی علم و فناوری (PCST Association)

  

راهنمایی پایان نامه

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل مضامین سلامت معنوی در برنامه های گفتگومحور تلویزیون. دانشجو: الهه مرتضوی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازشناسی الگوی بومی آموزش تربیت جنسی در رسانه . دانشجو: فرزانه فولادبند. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل مختصات مفهومی برند در اذهان سردبیران نشریات تخصصی بخش خصوصی در ایران . دانشجو: حسن علیزاده. دانشگاه تهران

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر کیفیت ذهنی زندگی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 6) . دانشجو: امین قاسمی فرع. دانشگاه تهران.

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تبیین بازی های رایانه ای و تاثیر آن بر نمرات دانش آموزان. دانشجو: رامین حسن پورمیر. دانشگاه تهران.

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل محتوای کیفی سایت­های پربازدید در حوزه سلامت : از منظر شیوه های اقناع مخاطب در تغییر رفتار مصرف سیگار. دانشجو: امین رمضانعلی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در سریال تاریخی « در چشم باد» . دانشجو: شکوفه کریمی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناخت تغییرات گفتمان های کودک در مجله رشد دانش آموز، دانشجو: سپیده واعظ. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازنمایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در محتوای نمایشی تلویزیونی با تمرکز بر سریال‌های «هوش سیاه 1 و 2»، دانشجو:  هادی عبدالوهاب. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

*پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل بازنمایی مفاهیم در گالری مکانیک موزه ملی علوم و فناوری ایران با رویکرد ماهیت علم. دانشجو: مهناز هدایتی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل مختصات مفهومی برند در اذهان مدیران رسانه های چاپی غیردولتی در ایران. دانشجو: حسن علیزاده. دانشگاه تهران

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارائه الگوی بومی‌آموزش تربیت جنسی از طریق رسانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و آموزه‌های دینی. دانشجو: فرزانه فولادبند. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، مشاوره پایان نامه

*پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مدیریت تولید و توزیع پیام های ارتباطی دموکراسی های نوظهور : مقایسه تطبیقی پیام های ارسالی رسانه های خارجی و ایرانی پیرامون بهار عربی و بیداری اسلامی در مصر، تونس و لیبی، دانشجو: منصور حسینی، دانشگاه تهران.

*پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی عوامل موثر بر تغییر نگرش محیط زیستی از طریق بررسی رسانه های تخصصی محیط زیستی، دانشجو: ساغر کوهستانی، دانشگاه تهران.

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ارزش­های اخلاقی نهفته در کنش های مجازی در شبکه ارتباطی تلگرام، دانشجو: مریم نادمی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان چالش های پیش روی فیلم های دینی در سینمای ایران: مطالعه موردی فیلم رستاخیز، دانشجو: مصیب سروستان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

* پایان نامه دکتری با عنوان مولفه­های هویتی و تمدنی ایران در عصر جهانی شدن، دانشجو: محمد کاظم تافته. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل راهبردهای تبلیغات تجاری در شبکه اجتماعی اینستاگرام . دانشجو: محدثه قاسم پور. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۲