پایان یافته

تعداد بازدید:۲۶۳۲

طرح ها:

1395

هیات علمی

عنوان طرح

دکتر سیده زهرا اجاق

سواد رسانه ای و کودک: شناخت شاخصها ی تدوین محتوا

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

ترجمه "شهرها و مصرف

1396

هیات علمی

عنوان طرح

دکتر سیده زهرا اجاق

"شناسایی معیارهای تولید محتوای دانش عمومی براساس چارچوب های ترجیحی مخاطبان ایرانی با تاکید بر رسانه های نوشتاری

دکتر داود مهرابی

توسعه ارتباطاتی مدل باور سلامت در تعیین پیش بینی کننده های موثر بر قصد انجام غربالگری سرطان روده بزرگ

1397

هیات علمی

عنوان طرح

دکتر سیده زهرا اجاق

تحلیل چاچوب­بندی زیست فناوری کشاورزی در وب­سایت­های خبرگزاری­ها (1384 تا 1396)

دکتر منصور ساعی

بررسی وضعیت، عوامل و موانع گفتگوی بین نسلی درخانواده ایرانی

«مردم نگاری ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در شهر تهران»

1398

هیات علمی

عنوان طرح

دکتر سیده زهرا اجاق

مطالعه و تحلیل راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1398 با تمرکز بر کلان شهرها

دکترمحمود کریمی علوی

تحلیل وضعیت آموزش سواد رسانه‏ای در ایران: بر اساس اسناد بالا دستی و آثار دانشگاهی

1399

هیات علمی

عنوان طرح

دکتر بشیر معتمدی

تحلیل تصویری اذان در تلویزیون (مقایسه اذان تلویزیون ایران و عربستان)

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

شناخت و بررسی محتوایی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

تحلیل موضوعی کتب و پژوهش های حوزه سواد رسانه ای در ایران، از سال 1380 تا 1395 

1400

هیات علمی

عنوان طرح

دکتر سیده زهرا اجاق

تحلیل چارچوب گزارش های فقر در رسانه های برخط: مطالعه خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی

دکتر منصور ساعی

عوامل و موانع گفتگوی بین نسلی در خانواده ایران و ارائه راهبرد

دکتر داود مهرابی

الگوی مصرف رسانه های اجتماعی و انجام رفتارهای پرخطر در میان جوانان 18 تا 25 سال 

دکتر معصومه تقی زادگان تحلیل میانجی‌گری والدین در استفاده کودکان از اینترنت
آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۴۰۰