کارگاه ها

تعداد بازدید:۲۲۲۴

کارگاه های برگزار شده پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ردیف

عنوان

سخنرانان

تاریخ

1

کارگاه (دوره آموزشی آزاد):  آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی

معصومه شفعتی

سه جلسه در آبان ماه 96

2

کارگاه خبرنویسی و گزارش نویسی

داود مهرابی- حوریه  احدی

5 فروردین 1397

3

کارگاه تربیت و سواد رسانه ای

امیر سپنجی

22 اردیبهشت 1397

4

گارگاه آموزشی نگارش مقالات علمی- پژوهشی و isi در علوم انسانی و اجتماعی

امیر سپنجی

30 اردیبهشت 97

5

کارگاه تحلیل داده های کیفی در علوم انسانی

معصومه شفعتی

25 فروردین 97

6

کارگاه مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اندنوت

داود مهرابی

28 بهمن 97

7

کارگاه مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اندنوت

داود مهرابی

11 اردیبهشت 98

8

کارگاه تحلیل داده های کیفی در علوم انسانی

معصومه شفعتی

21 مهر 98

9

آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL مدل سازی معادلات ساختاری

معصومه شفعتی

 12 آبان 98

10

کارگاه ارتباطات علم

محمد رمضان

18 آبان 98

11

کارگاه مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اندنوت

داود مهرابی

18 اردیبهشت 99

12

کارگاه تحلیل داده های کیفی در علوم انسانی

معصومه شفعتی

16  اردیبهشت 99

13

نحوه نگارش مقالات علمی-پژوهشی و ISI در علوم انسانی و اجتماعی

امیر سپنجی

13 و 14 مهر 99

14

تربیت و سواد رسانه ای

امیر سپنجی

25 و 26 آبان 99

15

آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

معصومه شفعتی

20 مهر 99

16

آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

معصومه شفعتی

25 آبان ماه

17

آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

معصومه شفعتی

9 اذر 99

18

اصول نوشتن و تولید محتوای بهینه: چگونه بنویسیم تا دیده شویم؟

داود مهرابی

11 و 18 اسفند ماه

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹