فارسی گفتاری

تعداد بازدید:۲۸۲۳

مجموعه زبان فارسی که اولین مجموعه آموزشی زبان فارسی با مشارکت شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی به شمار می‌رود بیشتر بر این هدف متمرکز است که هرچهار مهارت زبانی را به‌طور همزمان به زبان‌آموزان آموزش دهد. از سوی دیگر طراحی این مجموعه به گونه‌ای شکل گرفته است که تمامی علاقه‌مندان به آموزش زبان فارسی در سطوح مختلف بتوانند به کمک استاد از آن بهره‌مند گردند. با پایان یافتن کار تألیف مجموعه، طرح پژوهشی فارسی گفتاری در پژوهشگاه به تصویب رسیده و تألیف آن به مراحل پایانی رسیده است.

فارسی گفتاری شامل دو جلد در دو سطح آغازی و میانی است و همان‌گونه که از نام آن پیداست به آموزش گونه گفتاری زبان فارسی اختصاص دارد. هر جلد از 26 درس تشکیل می‌شود که می‌تواند در دو نیمسال   و در صورت صرف زمان کافی در یک نیمسال تدریس شود. موضوع درس‌های این اثر موضوعات روزمره زندگی تحصیلی و اجتماعی است. گونه آموزشی در این کتاب گونه گفتاری معیار است که در جلد دوم به گونه رسمی و جایگزینی شکل رسمی و گفتاری نیز پرداخته می‌شود. تعداد واژه‌های هر درس به 20 می‌رسد.

 

جذابیت صوتی-تصویری فارسی گفتاری از عوامل مهم در تدوین آن است به همین دلیل کوشش شده است که گفتارهای فردی، گفتگوها، فیلم‌های فرهنگی و آموزشی زیادی در آن به‌کار گرفته شود.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶