نرم‌افزار کتاب اول زبان فارسی

تعداد بازدید:۲۵۳۵

نرم‌افزار نخستین جلد از مجموعه "زبان فارسی" که تمامی صفحه‌های کتاب، تصاویر و ضبط مطالب و پرسش‌ها را دربر داشت در سال 1388 با همکاری شرکت آریانا داده‌اندیشه به تولید رسید. این نسخه در سومین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تهران – مهر 88 معرفی گردیدو نرم‌افزار برگزیده شناخته شد.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶