مراکز آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید:۶۸۸۸

 

مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران نخستین نهاد دانشگاهی است که صرفاً برای آموزش و گسترش زبان فارسی طراحی و تأسیس شده است.

این مرکز در سال ۱۳۶۸ به پیشنهاد آقای دکتر شهیدی، رئیس مؤسسه لغت نامه دهخدا و با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد. موسسه لغت نامه دهخدا، نخستین سازمان در ایران است که برای تألیف فرهنگ لغت یا واژه نامه تأسیس شده است.

تا سال 1389 بیش از 9000 نفر از سراسر جهان در مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی زبان و ادبیات فارسی آموخته اند. دوره های آموزشی آن که در آغاز تنها در 4 سطح و در طول سه ماه و نیم برگزار می شد، اینک به دو دورهٔ فشردهٔ صبح و عصر به مدت 6 هفته و در 6 سطح، دوره های خواندن و نوشتن در دو سطح و دوره عالی زبان و ادبیات فارسی در 3 نیمسال، افزایش یافته و هر سال بیش از 500 دانشجو از سراسر جهان در این مرکز به فراگیری زبان و ادبیات فارسی مشغولند.

مرکز در سال 1384 با همکاری انتشارات دانشگاه تهران، نخستین کتاب آموزش فارسی در سطح مقدماتی را با نام « فارسی به فارسی » منتشر کرد. این کتاب نوشته دکتر شکوفه شهیدی عضو هیأت علمی مرکز است.

ریاست مرکز از سال تأسیس تا کنون با آقای دکتر شهیدی بوده است. وحدت هدف علمی و نیز وحدت اداری و مکانی مؤسسه لغت نامه دهخدا و این مرکز سبب گردید تا طرح ادغام دو نهاد و استقلال آن از دانشکده ادبیات به ریاست محترم دانشگاه پیشنهاد شود و از سال 1386 با تصویب هیأت رئیسه محترم دانشگاه این دو نهاد تحت عنوان واحد موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به فعالیت خود ادامه می دهد.

E_mail: ICPS@ut. ac. ir
Fax: (0098-21) 22 71 7118
Tel: (0098-21) 22 71 7120

Mail: No. ,3011 Loghatnameh Dehkhoda & International Center for Persian Studies Vali-e-Asr Ave. , Pesyan Bus Stop, Shemiran, Tehran Iran

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، ایستگاه پسیان. موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی شماره 3011

فاکس: 18 71 71 22
تلفن:   20 71 71 22

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶