نهادهای متولی آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید:۱۲۰۸

شورای گسترش زبان ادبیات فارسی

شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 27/11/66 بر طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی رسما تشکیل شد تا امور علمی، تحقیقی، سیاست گذاری و برنامه ریزی درباره آموزش زبان و ادب فارسی را به غیر فارسی زبانان در سطح جهان عهده دار شود. این شورا وظیفه هماهنگی بین کلیه سازمانهای علمی، فرهنگی و پژوهشی دولتی را که در ایران به این امر می پردازند نیز بر عهده دارد و موظف به همکاری با آنها و نظارت بر فعالیتهای آنهاست.

اعضای این شورا غیر از وزرای علوم، تحقیقات و فن آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و امور خارجه ج.ا. ایران، 6 نفر از اساتید و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی هستند.
این شورا در ضمن فعالیتهای زیر را در دستور کار خود دارد: 

 • برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی اساتید و دانشجویان فارسی کشورهای جهان
 • ارسال کتب، نشریات، فیلم و نرم افزارهای آموزشی برای بخشها و مراکز زبان فارسی در سراسر جهان
 • تهیه متون، نرم افزارها و فیلمهای زبان فارسی
 • اعطای بورسهای تحصیلی و تحقیقاتی به دانشجویان و اساتید فارسی
 • ایجاد مراکز زبان فارسی در کشورهای جهان
 • اهدای وسایل کمک آموزشی به مراکز آموزش زبان فارسی
 • اعزام اساتید زبان فارسی برای مراکز دانشگاهی آموزش زبان فارسی
 • برگزاری همایشهای اساتید زبان و ادبیات فارسی

دبیرخانه شورای گسترش از سال 66 تا کنون زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت پرداخته است و رؤسای آن از آن سال تا کنون به ترتیب زیر بوده است:  

 • سید باقر ابطحی
 • علی اصغر شعردوست
 • کمال حاج سید جوادی
 • قهرمان سلیمانی
 • علی اصغر محمد خانی
 • دکتر عباسعلی وفایی

 

نشانی پستی:

 

تهران-خیابان انقلاب-روبروی سینما سپیده-ساختمان فروردین-طبقه ی چهار-واحد 16-شورای گسترش زبان فارسی

 

 

تلفن و نمابر :66463296

 

 

 

پست الکترونیک :

 

 

cpl@persian-language.org

 

 

دبیر خانه ی شورا:میدان بهارستان-ساختمان مرکزی وزارت ارشاد اسلامی-طبقه سوم-اطاق 345

 

 

تلفن دبیرخانه :

 

33966088

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶