فارسی عمومی ۱

تعداد بازدید:۲۳۳۰

نخستین جلد از دوره دوجلدی فارسی عمومی براساس تجربه‌های آموزشی در دانشگاه هنکوک کره جنوبی شکل گرفت که خوشبختانه امکان چاپ آن در کشور کره فراهم نگردید. آنچه در کره تدوین یافت مجموعه‌ای از اطلاعات زبانی بود که رنگ و بوی فرهنگ ایرانی به ندرت در آن حضور داشت. این کتاب پس از آن که در ایران مورد تجدید نظر قرار گرفت و به مشخصه‌های اجتماعی و فرهنگی ایران مزین گردید به همت و هزینهٔ شورای گسترش در سال 1377 انتشار یافت.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶