مرحوم دکتر احمد صفار مقدم

تعداد بازدید:۹۰۱۷

 

 

مشخصات فردی
نام احمد
نام خانوادگی صفار مقدم
سال تولد 1402-1321
مرتبه علمی استاد پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایه 37
سمت مدیر گروه پژوهشی حوزه کاربردی - پژوهشکده زبان شناسی
پست الکترونیک as-moqaddam@yahoo.com
مدارک تحصیلی
 • کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه تهران 45 ـ 1342
 • کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهران 48 ـ 1346 (مطابق ضوابط وقت دانشگاه، فارغ‌التحصیل با عالی‌ترین امتیاز)
 • دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تهران 52 ـ 1348
سوابق خدمت در وزارت نیرو
 • استخدام در شرکت برق منطقه‌ای اصفهان به‌عنوان کفیل دفتر تهران 1347/08/27
 • شرکت در دورهٔ آموزشی طبقه‌بندی مشاغل، تهران 1347/11/29
 • انتقال به شرکت برق منطقه‌ای فارس، ضمن ادامهٔ دورهٔ آموزشی 1348/01/01
 • کارشناس طبقه‌بندی مشاغل (1) 1348/08/27
 • کارشناس طبقه‌بندی مشاغل (2) 1349/11/20
 • رئیس ادارهٔ تشکیلات و آموزش در شیراز 1350/10/21
 • رئیس دفتر تشکیلات و آموزش 1353/11/30
 • کفیل مدیریت دفتر تشکیلات و آموزش 1354/07/01
 • مدیر دفتر تشکیلات و آموزش 1354/12/01
 • استعفا از شرکت برق منطقه‌ای فارس و استخدام در فرهنگستان زبان ایران 1355/05/02
سوابق خدمت پژوهشگاهی
 • استخدام در فرهنگستان زبان ایران (استادیار پژوهش) 1355/05/02
 • مدیر داخلی پژوهشگاه واژه‌گزینی، فرهنگستان‌ زبان ایران 1357 ـ 1355
 • همکاری با دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (مأموریت فرهنگی- پژوهشی) 1361 ـ ‌1359
 • رئیس مرکز اطلاعات و اسناد پژوهشی در پژوهشگاه (مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی) 1368 ـ 1361
 • همکاری با دانشگاه الزهرا، مدیر گروه زبان انگلیسی (مأموریت آموزشی) 1369 ـ 1368
 • همکاری با دانشگاه سارایوو، بوسنی و‌ هرزگوین (مأموریت آموزشی) 1371 ـ 1369‌
 • همکاری با دانشگاه هنکوک، کره جنوبی (مأموریت آموزشی) 1375 ـ 1373
 • رئیس بخش آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان 1392/07/07-1387/02/10 
 • مدیر گروه پژوهشی کاربردی 1395/06/31-1392/07/07
 • تاریخ بازنشستگی 1395/06/31
فعالیت‌های آموزشی
تدریس زبان انگلیسی و زبان‌شناسی به صورت پاره‌وقت در:
 • دانشگاه تهران، 4 سال، 66 ـ 1362
 • دانشگاه تربیت معلم، 6 سال، 69 ـ 1363
 • دانشگاه الزهرا، 2 سال، 68 ـ 1366
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 3 سال، 74 ـ 1371
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 91 - 1384
تدریس زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
 • دانشگاه سارایوو (تمام‌وقت) 71 ـ 1369
 • دانشگاه هنکوک (تمام‌وقت) 75 ـ 1373
 • وزارت امور خارجه، مرکز گسترش زبان فارسی 1378
 • سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی 1389
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، مرکز آموزش زبان فارسی 1390
 • دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تخصصی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 1395
فعالیت‌های پژوهشی
 • طرح واژه‌گزینی فرهنگستان زبان ایران 57 ـ 1355
 • طرح واژه‌گزینی کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش 61 ـ 1360
 • طرح واژه‌گزینی برق 62 ـ 1361
 • طرح واژه‌گزینی نیروی هوایی 62 ـ 1361
 • طرح وندهای رایج در زبان انگلیسی 68 ـ 1364
 • مجموعه 4جلدی زبان فارسی برای غیرفارسی‌زبانان، همکاری علمی با شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 86 - 1376‌
 • مجموعه فارسی گفتاری برای غیرفارسی‌زبانان، 91 ـ 1387‌
 • فارسی گفتاری1 به زبان عربی، 1391‌
 • راه‌اندازی وبگاه آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان (آزوفا) 92 ـ 1391
 • ‌تولید نرم‌افزارهای آزوفا، 93 ـ 1391‌
 • ‌آزوفا سینمایی: رنگ خدا، 95 ـ 1394‌
 • ‌فارسی گفتاری 1 به زبان روسی، 95 ـ 1394‌
مقالات و همایش‌ها
 • «فرهنگستان دوم»، نامه فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال اول، شماره دوم، تابستان 1374
 • «فرهنگستان دوم ـ‌ پژوهشگاه واژه‌گزینی»، نامه فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1374
 • «دانشگاه هنکوک: پایگاه زبان فارسی در کره جنوبی»، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1376
 • «برنامه‌ریزی و پاکسازی زبان در کره جنوبی»، نامه فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1376
 • «نگاهی تطبیقی بر زبان‌های کره‌ای و فارسی»، ‌فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره اول و دوم، 1380
 • «فاصله‌گذاری در خط فارسی»، نامه فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دوره نهم، شماره چهارم، زمستان 1386
 • «جایگاه فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان»، کانون زبان ایران، همایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، 1387/10/05
 • «تأثیر زبان فارسی در دیگر ملل»، سرای اهل قلم، برنامه ویژه میهمانان خارجی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، برگزار کننده: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی 02/20/ 1388
 • «مقایسه عناصر ادب در زبان‌های کره‌ای و فارسی»، فصلنامه علمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ـ‌ پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره دوم، شماره 1، بهار 1388
 • «آموزش زبان فارسی، منابع و روش‌ها»، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، 1389/10/28
 • «آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389/11/17
 • «آزوفا: رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان»، زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره ‌دوم، پاییز و زمستان 1389
 • «لوح‌های آموزش زبان فارسی»، دانشگاه مجازی المصطفی (ص)، قم، 1389/12/16
 • «کتاب‌های آموزش زبان فارسی به خارجیان»، سرای اهل قلم، برنامه ویژه میهمانان خارجی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، برگزار کننده: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی 1390/02/18
 • «بررسی نرم‌افزارهای آموزش زبان فارسی»، سرای اهل قلم، برنامه ویژه میهمانان خارجی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، برگزار کننده: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی 1390/02/20
 • «آزوفا: گلشن زبان و فرهنگ ایران در جهان»، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دکتر مهدی گلشنی، فرهنگستان علوم 1390
 • «جایگاه نرم افزاری در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان»، همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی: چشم اندازها، راهکارها و موانع، دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار کنندگان: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و دانشگاه علامه طباطبایی 1390/10/27
 • «دانشجو محوری در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان»، سرای اهل قلم، برنامه ویژه میهمانان خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب 1391/02/17
 • «جذابیت های صوتی-تصویری آزوفا: آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/03/09
 • «آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در فرآیند جهانی شدن»، بخش افتتاحیه کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی 1391/07/11
 • «گام سوم: فارسی گفتاری برای غیرفارسی‌زبانان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/10/12

   

 • «گونه‌های گفتاری و نوشتاری در زبان‌های انگلیسی و فارسی»، زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره ‌دوم، پاییز و زمستان 1391 ‌

   

 • «بومی‌سازی آزوفا: آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1392/07/15
 • «تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، زبان‌شناخت» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره هشت، پاییز و زمستان 1392‌
 • «ارزیابی عملکرد نهادهای متولی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392/10/08‌
 • «واکاوی خطاهای تلفظی تاجیکی‌زبانان براساس ساخت هجایی فارسی ایران از منظر نظریه‌ی بهینگی» پژوهش‌نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دوره‌ی 3، شماره‌ی یک، پیاپی (6)، بهار 1393‌
 • «آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان» زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393‌
 • «بازشناسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در آستانهٔ تأسیس بنیاد سعدی» نخستین همایش آموزش زبان فارسی، انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، 1393/12/13‌
 • «بررسی آشنایی مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین‌فرهنگی» فصل‌نامهٔ مطالعات زبان و ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1394
 • «رویکردهای اصلی در آموزش خواندن و نقش آنها در آموزش نوین زبان فارسی» زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد،تابستان 1394
 • «تحول زبان فارسی از حکومت سامانی تا تأسیس کشورهای آسیای میانه» نامه فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گواهی پذیرش
 • «مقایسهٔ مهارت‌های شنیداری فارسی‌آموزان مجازی و حضوری در جامعه المصطفی(ص) العالمیه» پژوهش‌نامهٔ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ر)، گواهی پذیرش
 • «آموزش شبکه‌های فعلی زبان فارسی: مقایسه عملکرد فارسی‌آموزان غیرایرانی در پاسخگویی به پرسش‌های استنتاجی و جایگزینی» مجله زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا، گواهی پذیرش
 • «رویکردی ادراکی به مقوله سبک در زبان فارسی» مجله زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گواهی پذیرش
کتاب‌ها
 • طرح‌ها و فعالیت‌های جهاد دانشگاهی، سال اول (کار گروهی)، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1360
 • طرح‌ها و فعالیت‌های جهاد دانشگاهی، سال دوم (کار گروهی)، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1361
 • واژه‌نامه بهداشت، مرکز نشر دانشگاهی (کار گروهی)، 1367
 • زبان و ادبیات فارسی در بوسنی و هرزگوین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373
 • وندهای رایج در زبان انگلیسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373
 • فارسی عمومی ا ـ ساختارهای پایه، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1377
 • زبان فارسی1: درس‌های پایه، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1386. چاپ چهارم 1391
 • زبان فارسی2: پایتخت ایران، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1386، چاپ چهارم 1391
 • زبان فارسی3: ایران امروز، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1386، چاپ چهارم 1391
 • زبان فارسی4: تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1386، چاپ چهارم 1391
 • زبان فارسی: کتاب کار 1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1387
 • زبان فارسی: کتاب کار 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1387
 • زبان فارسی: کتاب کار 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1387
 • زبان فارسی: کتاب کار 4، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1387
 • فارسی گفتاری 1، نسخه ‌انگلیسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395
عضویت‌ها و همکاری‌‌های علمی-اجرایی در پژوهشگاه
 • عضویت در هیأت ممیزه پژوهشگاه از 1386/40/07 ـ 1384/04/07
 • عضویت در هیأت ممیزه پژوهشگاه از 1389/04/30 ـ 1387/04/30
 • عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه پژوهشگاه از 1386/04/14 - 1384/04/14
 • عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه پژوهشگاه از 1389/05/28 - 1387/05/28
 • عضویت در هیأت تحریریه نشریه پژوهشگران 1390 - 1384/10/04  
 • عضویت در هیأت تحریریه نشریه «زبان‌شناخت» 1388/10/04
 • عضویت در کارگروه جذب متقاضیان، شاخه زبان‌شناسی و ادبیات 1388/11/12
 • عضویت در کمیته منتخب ترفیعات هیأت علمی 1392 - 1388/12/10
 • عضویت در هیأت ارزیابی گروه زبان‌شناسی همگانی در آزمون دوره دکتری 1390/05/03
 • عضویت در شورای تحصیلی تکمیلی پژوهشکده‌ زبان‌شناسی 1390/05/11
 • عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده زبان‌شناسی 1390/07/06
 • عضویت کمیته جذب در کمیته تخصصی، ماده 1 آیین‌نامه ارتقا 1390/08/08
 • عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی (اعضای هیات علمی) در رشته زبان‌شناسی 1391/04/27
 • عضویت ثابت در کمیسیون تخصصی زبان و ادبیات فارسی 1392/02/10
 • عضویت در هیأت ممیزه پژوهشگاه از 1394/12/11 ـ 1392/12/11
 • عضویت در شورای انتشارات پژوهشگاه از 1395/06/05 ـ 1393/06/05
 • عضویت در کمیته منتخب ارتقاء پژوهشکده زبان‌شناسی به‌عنوان دبیر کمیته از 1393/09/17

 

عضویت ها و همکاری های علمی - اجرایی در خارج از پژوهشگاه 
 • عضویت در کمیته علمی در همایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، کانون زبان ایران 1387/10/05
 • عضویت در کمیته علمی در ششمین مجمع بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران 1387/10/25
 • عضویت در شورای علمی مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان‌شناسان 1386
 • عضویت در شورای برنامه‌ریزی بخش فارسی کانون زبان ایران 89-1388
 • مشاور علمی بخش آموزش زبان فارسی در دانشگاه مجازی المصطفی 1389
 • عضویت در کمیته علمی در هفتمین مجمع بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران 1389/10/28
 • عضویت در کرسی علمی ادبیات و زبان‌شناسی، هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390/03/22
 • عضویت در کمیته علمی شورای سیاستگذاری آزفا، سازمان سنجش آموزش کشور 1390/10/03
 • عضویت در کمیته علمی همایش بین‌المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه علامه طباطبایی  28 و 1390/10/27
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس علمی ـ بین‌المللی آموزش و جهانی شدن 1391
 • عضویت در شورای علمی بنیاد سعدی، 27/6/1392
 • عضویت در کارگروه ویژه شورای تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بازنگری و تولید برنامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، 1393
 • عضویت در کمیته تخصصی زبان‌شناسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1394
 • عضویت در شورای عالی برنامه‌ریزی درسی و تألیف منابع آموزشی، بنیاد سعدی، 1395
 • عضویت در کمیته تأمین منابع درسی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395
کارگاه آموزشی
 • راه‌اندازی کارگاه آموزشی شفیلد انگلستان برای مدرسان آموزش زبان فارسی و تدریس در این کارگاه 1387/08/25
 • راه‌اندازی کارگاه آموزشی لندن برای مدرسان آموزش زبان فارسی و تدریس در این کارگاه 1387/09/23
 • راه‌اندازی کارگاه روش تدریس مجموعی «آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان» در کشور پاکستان و تدریس در این کارگاه 1387/09/29
مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلی زبان‌شناسی
 • بررسی تکرار و تقابل در لالایی‌های فارسی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، احمد رمضانی واسوکلایی، 1385/6/29
 • مقایسه گویش‌های روستای ضیابری و شهر رشت در استان گیلان، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیدحمزه ملکی ضیابری، 1385/08/08
 • واژه‌نامه زبان‌شناسی توصیفی لغات و اصطلاحات کلیدر، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، اشرف سعادتمند،  386/09/28
 • بررسی روش‌هایی برای تعیین معانی و تفکیک مفاهیم مدخل‌های انواع فرهنگ‌های یک‌زبانه و دوزبانه، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، اعظم براتی، 1386/12/04
 • بررسی تحول معنایی صورت‌های خطابی درطول صد سال گذشته ایران با نگاهی جامعه‌شناختی به تحولات این دوره، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مریم مسگرخویی، 1387/07/29
 • بررسی ترجمه انگلیسی به فارسی متون اخبار سیاسی بر پایه یک نظریه تحلیل گفتمان، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، زینت‌السادات پیری، 1388/03/10
 • بررسی گفتمان اساتید زبان و مولفه های زبانی تاثیرگذار در انتقال مفهوم، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، هادی احمدی، 1390/06/13
 • بررسی تطبیقی ترکیب‌های فعلی در زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سحر والایی، 1390/11/26
تشویق، تقدیر و کسب رتبه 
 • تقدیر برای فعالیت‌های انتشاراتی و فرهنگی در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1360/12/26
 • تقدیر برای فعالیت آموزشی در مرکز زبان‌های خارجی دانشگاه تهران 1363/11/03
 • تقدیر برای فعالیت آموزشی در دانشگاه الزهرا و فعال کردن گروه زبان انگلیسی از نظر پژوهش 1369/06/03
 • تقدیر برای تألیف «مجموعه زبان فارسی»، توسط معاون پژوهشگاه 1386/09/27
 • تقدیر برای تألیف «مجموعه زبان فارسی»، توسط رئیس پژوهشگاه 1386/10/06
 • تقدیر برای تألیف «مجموعه زبان فارسی»، توسط قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1387/08/03
 • تقدیر برای همکاری با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن 1387/09/03
 • کسب عنوان مؤلف برتر در همایش کانون زبان ایران 1387/09/26
 • کسب رتبه نخست در سومین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تهران (کارشناسی و نظارت بر تولید لوح فشرده برای کتاب درس‌های پایه) 1388
 • تقدیر توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی لوح‌های فشرده مجموعه "زبان فارسی" (نسخه آزمایشی) - هفتمین مجمع استادان زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی‌زبانان 1389/10/28
 • کسب عنوان بهترین اثر مبلغ و مروج فرهنگ و هنر ایرانی (رتبه دوم) برای کتاب چهارم مجموعه زبان فارسی و نرم‌افزار آن در بخش نرم‌افزارهای رسانه‌ای، پنجمین جشنواره ‌بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال، تهران 90؛
 • کسب عنوان «شایسته تقدیر» برای «مجموعه زبان فارسی» و دو نرم‌افزار از این مجموعه در بخش فرهنگ و هنر ایران، سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش فرهنگی سال، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1390/09/30
 • کسب عنوان «برگزیده» برای نرم‌افزارهای مجموعه زبان فارسی در حوزه زبان و ادبیات فارسی، قطب علمی دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 1392
 • تقدیر توسط معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و قائم‌مقام ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت انتخاب مجموعه زبان فارسی برای تدریس در خارج از کشور، 1392/07/07
 • تقدیر توسط قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی به مناسبت بهره‌برداری از مجموعه زبان فارسی در وبگاه آن وزارت، 1394/06/16
 • کسب عنوان استاد پژوهشگر برتر سال 1395 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، هفته پژوهش، آذر 1395

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۲