اخبار و رویدادها

پویش رسانه ای امید

پویش رسانه ای امید

پویش رسانه ای امید معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی از نخستین روزهای شیوع کرونا در کشور کمیته ای را تشکیل و نسبت به راه اندازی پویش اقدام نمود، هدف این پویش، افزایش آگاهی و امید اجتماعی با رویکرد فرهنگی و حوزه های مختلف علوم انسانی است. بدون شک در کنار ابعاد بهداشتی و سلامت تن، می بایست به سلامت روان و ابعاد فردی و اجتماعی این رویداد نیز توجه داشت و ضمن بهره گیری از میراث ارزشمند فرهنگی و تمدنی، دیدگاه صاحبان فکر و اندیشه را در این زمینه جویا شد. با افزایش آگاهی و امید می توان با آسیب کمتری از این بحران عبور کرد. با توجه به اینکه امروز جامعه پزشکی و مسئولان حوزه بهداشت در کشور ، همه عزم و تلاش خود را به کار بسته اند، به نظر می رسد متخصصان علوم انسانی نیز بتوانند در کنترل و پیشگیری از عوارض انسانی و اجتماعی ویروس کرونا نقش تاریخی خود را ایفا نمایند. پویش رسانه ای امید از کمک همه صاحب نظران، اندیشمندان و اساتیدی که با بیان دیدگاه ها و نظرات خود می توانند در گذار از این بحران به جامعه کمک نمایند، به گرمی استقبال می کند.

ادامه مطلب