امیر صادقی

تعداد بازدید:۶۲۵۸

  رزومه در سیماپ  
  

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

 

مشخصات فردی:

امیر صادقی

 مشخصات تحصیلی:

دکتری: فلسفه دین، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: فلسفه دین، دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی: فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی

 پایان­نامه تحصیلی:

(کارشناسی ارشد): بررسی دیدگاه آلستون درخصوص تجربة دینی در مقام برهانی برای اثبات وجود خدا

(دکتری): بررسی و نقد مبانی نظری جامعه شناسی دین ماکس وبر

سوابق طرح­های پژوهشی:

 • دین پژوهی، فلسفه دین، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه­ریزی اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری(زیر نظر جناب آقای دکتر آیت­اللهی) 1384
 • پلورالیسم دینی، فلسفه دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (زیر نظر حجت الإسلام و المسلمین رشاد) 1388

 کتاب / مقاله‌ منتشره:

 • مقاله‌ها:
 • تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی، کثرت­گرائی جان هیک و مشکلة غرب در مواجه با مسألة تعارض ادیان، (نویسنده مسؤل) مجله غرب‌شناسی بنیادی، بهار و تابستان1389
 • تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی، امکان تفسیر واحد از دین،(نویسنده مسؤل) پژوهشنامه انتقادی، 1397
 • تألیف مقاله علمی ـ پژوهشی، نگاهی انتقادی به رابطه دانش و دین در جامعه شناسی دین ماکس وبر، (نویسنده مسؤل) جستارهای فلسفه دین، شماره 1، سال 7، بهار و تابستان 1397
 • تألیف مقاله علمی ـ پژهشی، تحلیل و نقد کتاب فلسفه اخلاق: یک رویکرد تکثرگرا به نظریه اخلاق، (نویسنده دوم) پژوهشنامه انتقادی، 1397
 • تألیف مقاله، عقل و دین در نظر و عمل: اسلام و مسیحیت، مجله فصلنامه نقد کتاب: کلام، فلسفه و عرفان، 1395
 • تألیف مقاله، درنگی بر الهیات پویشی وایتهد، کتاب ماه فلسفه، شماره 61، مهر 1391
 • معرفی و بررسی کتاب آشنائی ایرانیان با فلسفه­های جدید غرب، مجله پژوهشگران، 1385
 • ترجمه «علم و دین؛ گفتگو با یکدیگر»، والترستورف، مجله پژوهشگران، 1386
 •  ترجمه مقاله مسأله شر، ویلیام راو، مجله سروش اندیشه، 1383
 • کتاب‌ها:
 • دستنامه میان‌رشتگی آکسفورد،  رابرت فرودمن، جولی‌تامپسون کلاین، کارل میچم، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع): 1398. ترجمه بخش رایانش و شبیه‌سازی، یوهانس لنهارد
 • تألیف بخشی از کتاب، کثرت­گرائی: مشکلات معرفتی ـ تجربی باور به خدا در ارتباط بین مؤمنان ، مصوب گروه فلسفه دین پژوهشگاه، 1390
 • ویراستاری علمی کتاب زبان دین و باور به خدا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390
 • ویراستاری کتاب هرمنوتیک در مباحثه گادامر و هابرماس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391
 • ویراستاری علمی کتاب «الهیات و مسأله شر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393
 • کتاب، مجموعة مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: 1387 (مدیر اجرائی)
 • کتاب، مجموعة فیلسوف فرهنگ (جشن­نامة استاد دکتر رضا داوری اردکانی)، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: 1387 (مدیر اجرائی)
 • ویراستاری کتاب رهیافت­های فکری فلسفی در غرب معاصر (شش مجلد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: 1388

مقاله/ کتاب در دست چاپ / تحقیق:

 • در دست چاپ:
 • ترجمه بخشی از کتاب تنوع ادیان، مصوبه شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
 • Meeker, Kevin, (2006) ‘Pluralism, exclusivism, and the theoretical virtues
 • John Hick, (2006) ‘Exclusivism versus pluralism in religion: a response to Kevin Meeker
 • Julian Willard, (2001) ‘Alston’s epistemology of religious belief and the problem of religious diversity’

 شرکت در همایش:

 • ارائه مقاله تجربه دینی به مثابه امری معرفت بخش؟، همایش ملی معرفت دینی، 19 و 20 بهمن 1389- تهران
 • ارائه مقاله آیا می‌توان در هرمنوتیک فلسفی مبنایی معرفت‌شناختی برای پلورالیسم یافت؟، کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر، 3 و 4 دی 1391 تهران
 • ارائه مقاله نقد نظریه عدل الهی (تئودیسه) پرورش روح در مسأله شر (با تأکید بر آراء جان هیک)، کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر، 23 و 24 دی 1392 - تهران
 • ارائه مقاله با عنوان «امکان گفت‌وگوی ادیان در بستر تکثر فرهنگی»، در سمینار علمی «تکثر فرهنگی و هویت ایرانی»  25 بهمن 1393 تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ارائه سخنرانی در همایش بین المللی آینده فرهنگ با عنوان « گفتگوی بین فرهنگ‌ها؛ از ضرورت تا امکان» 1394- تهران، دانشگاه علامه طباطبائی
 • ارائه مقاله در همایش دین، فرهنگ و فناوری، نگاهی انتقادی به ارتباط دانش و دین در جامعه شناسی دین وبر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اسفند 1396
 • ارائه مقاله درهمایش بین المللی فلسفله دین معاصر؛ تنوع ادیان، تنوع ادیان از منظر جامعه شناسی دین وبر، بهمن 1398، مشهد مقدس،
 • تنوع ادیان و جهانی شدن، پذیرفته شده در همایش بین المللی تنوع فرهنگی همگرائی جهانی، 2-4 مرداد ماه 1389ـ تهران
 • شرکت در سمینار علمی «عقل و دین در نظر و عمل» در کلن (آلمان)، 1394
 • شرکت در همایش بین المللی فلسفه، علم و دین در زیست جهان اسلامی، دانشگاه وین (اتریش)، 1396

ارائه مقاله در همایش بین المللی خارج از کشور:

 • Vision of God: A Study on Relation between Philosophy and Religious Experience in Islamic Tradition, 6th Annual International Conference on Philosophy, 30-31 May, 1-2 June 2011, Athens, Greece
 • Theoretical Grounds of Pluralism in Islamic Mysticism Based on the Beliefs of Ibn Arabi, 9th Annual International Conference on Philosophy 31 May, 1-3 June 2014, Athens, Greece

 داوری مجلات علمی ـ پژوهشی:

 • مجله علمی ـ پژوهشی غربشناسی بنیادی از سال 1394
 • مجله علمی ـ پژوهشی حکمت و فلسفه از سال 1395
 • نقد کتاب An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent بنا به درخواست شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (ارزیابی شده با درجه عالی از سوی شورای محترم بررسی متون) 1395

 تدریس:

 •  درس فلسفه جدید و معاصر در مقطع کارشناسی دانشگاه صدرا
 • درسگفتار فلسفه دین، گروه فلسفه دین پژوهشکده حکمت معاصر، مقطع کارشناسی ارشد
 • درس تجربه دینی، گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقطع کارشناسی ارشد

 راهنمایی / مشاوره پایان‌نامه:

بررسی نسبت تجربه دینی و کثرت گرایی دینی با تاکید بر آرای ویلیام آلستون و جان هیک، رشته فلسفه دین مقطع کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشجو: مصطفی عبدلله‌پور

 سخنرانی علمی:

 • ایراد سخنرانی با عنوان آیا خدایی هست؟ به دعوت گروه فلسفه دین پژوهشکده حکمت معاصر، مهر 1396
 • ایراد سخنرانی با عنوان امر متعالی در تجربه بشری، به دعوت گروه فلسفه دین پژوهشکده حکمت معاصر، آبان 1396
 • ایراد سخنرانی با عنوان نسبت میان تجربه‌های بشری، به دعوت گروه فلسفه دین پژوهشکده حکمت معاصر، آذر 1396
 • ایراد سخنرانی با عنوان « بررسی نگاه انتقادی ولترستورف به جایگاه علم و دین در فلسفه ماکس وبر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394
 • ایراد سخنرانی با عنوان «هم‌اندیشی دومنیکن‌ها و شیعیان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394

 عضویت در انجمنهای علمی:

 • عضو هیأت مدیره انجمن علمی فلسفه میان فرهنگی 1396-1399
 • عضو پیوسته انجمن علمی فلسفه میان فرهنگی
 •  عضو پیوسته انجمن علمی فلسفه دین ایران

کارگاه و دوره آموزشی

 • کلاس آموزشی اشارات ابن سینا، مدرس: آیت الله احمد بهشتی، 44 ساعت
 • کلاس آموزشی مشاعر ملاصدرا، مدرس: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، 12 ساعت
 • کلاس آموزشی تعلیقات، مدرس: دکتر رضا داوری اردکانی، 40 ساعت
 • کلاس آموزشی الهیات نجات، مدرس آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی، 108 ساعت
 • کارگاه آموزشی علم بدون تبیین، مدرس: دکتر غلامحسین مقدم حیدری، 6 ساعت

 تقدیرنامه

 • تقدیر از سوی ریاست پژوهشگاه علوم انسانی برای مدیریت اجرائی همایش ملی «تأملی بر آثار، اندیشه و زندگی عبدلله قطب بن محیی» (1399)
 • تقدیر برای برگزیده شدن به عنوان پژوهشگر برتر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (1397)
 • تقدیر برای همکاری با همایش آیندۀ فرهنگ، توسط دکتر علی‌اصغر مصلح دبیر همایش (1394)
 • تقدیر برای برگزیده شدن به عنوان پژوهشگر برتر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،(1390)
 • تقدیر برای همکاری در همایش بررسی متون ومنابع حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (همایش اسماء) توسط دکتر مهدی گلشنی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر حسین کلباسی دبیر همایش (1384)
 • تقدیر برای همکاری با همایش دویست سال پس از کانت، توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی دبیر همایش و دکتر حسین کلباسی دبیر علمی همایش (1383)

 سوابق شغلی:

 • عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فلسفی، گروه پژوهشی فلسفه دین، از 1399
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دبیر اجرائی کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر، از بهمن ماه 1390 تا 1392 (سه دوره)
 • دبیر علمی پیش همایش بین المللی دین، فرهنگ و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اسفند 1396
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دبیر همایش ملی معرفت دینی، از اسفند 1388 تا اسفند 1389 (دو دوره)
 • دانشگاه علامه طباطبایی، مجله حکمت و فلسفه/ مدیر اجرائی، 1/11/1387 لغایت 7/10/1388
 • انجن علمی فلسفه دین، دبیر انجمن، از 1/3/1388 تا 1392
 • دانشگاه علامه طباطبایی، گروه فلسفه/ عضویت در دبیرخانه همایش بین‌المللی «دویست سال پس از کانت»، 25/6/1383 لغایت 15/9/1383
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه فلسفه، کلام، ادیان و عرفان/ عضویت در دبیرخانه همایش «اسماء»، 15/10/1383 لغایت 31/2/1385
 • مرکز مطالعات بین­المللی چشم انداز اسلامی، مجلة Islamic Perspective (معاون سردبیر و مدیر اجرائی)، 1/10/1386 لغایت 31/2/1387
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه غرب­شناسی(کارشناس پژوهشی)/ مجله  hitac (مدیر اجرایی)، 1/3/1385
 • مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، کمیتة اجرائی بزرگداشت مقام علمی استاد دکتر رضا داوری اردکانی، 1/7/1387 لغایت 1/9/1387
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همکاری با بیناد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه و برگزاری همایش و جمع آوری مجموعه مقالات، 1/3/1385 لغایت خرداد ماه 1389
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همکاری با گروه فلسفه دین و برگزای نشست­های تخصصی، 1/7/1388
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مجله مطالعات و پژوهش­های فلسفه دین / مدیر اجرائی، 29/3/1389 تا 1390
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دبیر کمیته علمی دومین کنگره ملی علوم انسانی، از دی ماه 1389 تا 1390
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضویت در دبیرخانه کارگاه آموزشی ـ پژوهشی حکمت اسلامی و عالم معاصر، 24 و 25 خردادماه 1390
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دبیر اجرائی همایش ملی تأملی بر آثار، اندیشه و زندگی عبدلله قطب بن محیی، 1399

 نشانی‌های تماس

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان 64- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- اتاق 122

پژوهشکده مطالعات فلسفی: 88041458(021) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی179داخلی 3-88046891(021)

Email:  amir.sadeqi@gmail.com           amir.sadeqi@ihcs.ac.ir                       amir.sadeqi@ut.ac.ir

 

کلید واژه ها: امیر صادقی

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱