دکتر مزدک رجبی

تعداد بازدید:۷۴۴۱

  رزومه در سیماپ   
 

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 

 

 
مشخصات فردی
نام مزدک
نام خانوادگی رجبی
سمت عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ  گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب
پست الکترونیکی m.rajabi@ihcs.ac.ir
 

مدارک و سوابق تحصیلی:

کارشناسی: ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد شمال رشته فلسفه محض معدل ۱۷

 

کارشناسی ارشد: ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ دانشگاه شهید بهشتی رشته فلسفه محض معدل ۱۷.۳۰ رساله نمره ۱۸.۵۰

 

دکتری: نفر اول آزمون ورودی رشته فلسفه با گرایش قدیم و قرون وسطی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ معدل ۱۸ نمره پایان نامه ۱۹ (عالی) با عنوان جهانشناسی پروکلوس بر اساس رساله تفسیر بر تیمائوس

 

یک سال تحصیلی در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ در دانشگاه آزاد بروکسل U.L.B کشور بلژیک برای نگارش پایان نامه دکتری زیر نظر پروفسور لامبروس کولوباریتسیس بودم.

عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز از ۸/۰۴/۱۳۸۸ تا ۳۱/۰۴/۱۳۹۰

عضو هیئت علمی پژوهشکده غربشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۰۱/۰۶/۱۳۹۱

سرپرست بخش یونان بخش تاریخ فلسفه بنیاد حکمت اسلامی صدرا از ۰۱/۰۴/۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

 

آثار:
مقاله وجودشناسی و شناخت شناسی عقل نزد پروکلوس، مجله علمی پژوهشی آینه معرفت

مقاله تفسیر تیمائوس، مجله علمی پژوهشی شناخت 

مقاله حدوث عالم مادی در فلسفه پروکلوس، مجله علمی ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

مقاله معرفت شناسی ابن سینا و توماس آکویناس، مجله علمی پژوهشی تاریخ فلسفه بنیاد صدرا

مقاله نقد ترجمه چونان تنها راه اندیشه در ایران امروزین، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

مقاله نقد برداشت گایر از رد انگاره نگری کانت، مجله علمی پژوهشی غربشناسی بنیادی

مقاله مفهوم متافیزیکی آزادی نزد سوارز: اراده چونان فاعلیتی مستقل، مجله علمی پژوهشی غربشناسی بنیادین

مقاله نسبت عقل و ایمان در رساله جامع علم کلام توماس آکویناس، مجله علمی پژوهشی غربشناسی بنیادین

مقاله شریعتی و خودآگاهی، مجله علمی پژوهشی حکمت معاصر

مقاله غربشناسی آغاز بصیرت و نارسایی ناگزیر مفهومی، مجله غربشناسی بنیادین

مقاله نقد مفهوم پردازی فردید از غرب و ساحت دل آگاهی، مجله غربشناسی بنیادین

مقاله نقد مضمونی کتاب آسیا در برابر غرب، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

مقاله نقد کتاب Immanuel Kant نوشته Lucien Goldmann ، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

مقاله The Kingdom of Ends ; A Comprehensive Account of Kant’s Philosophy of History with Regard to Religion، مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز

همایشها:

Critique of Malcolm’s theory of religious beliefs, ۱th conference of Philosophy of religion, Tehran, Iran, ۱۳۹۱.

Challenge of relation between science and religion in contemporary Iran, ۲d conference of Philosophy of religion, Tehran, Iran, ۱۳۹۲.

The critique of Wittgenstein’s thesis of religious beliefs, Socialne posoltsvo, Jana Pavla II, pre dnesny Svet ۲۰۱۳.

Challenge of relation between science and religion in contemporary Iran, Socialne posoltsvo, Jana Pavla II, pre dnesny Svet ۲۰۱۴.

Critique of Guyer’s reading of Kant’s refutation of Idealism in “Kant and the claims of knowledge, Posoltsvo, Jana Pavla II, pre dnesny Svet ۲۰۱۶.

The KInddom of Ends; Comprehensive Account of Kant's Philosophy of History, Dominican University College and University of Ottawa, ۲۰۱۷.

      The Concept of Human Nature in Spinoza’s Political Thought: Conatus and the Primacy of Ethical Perspective,    Dominican University College and University of Ottawa, ۲۰۱۸.

 

سخنرانی در همایش وضعیت فلسفه در ایران سال ۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سخنرانی در دومین همایش وضعیت فلسفه در ایران سال ۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

ترجمه، تالیف، طرحهای پژوهشی:

ترجمه عبارات لاتین جلد ۲و۳ تاریخ فلسفه کاپلستون ترجمه آقای دکتر ابراهیم دادجو
طرح پژوهشی اندیشه های فلسفی رنسانس برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
طرح نسبت میان عقل نظری و عقل عملی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

طرح پژوهشی افق مدرنیته ایرانی اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح پژوهشی امکان و معنی غربشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح پژوهشی صورتبندی جهان مدرن ۱: ملکوت غایات نزد کانت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح اعتلاء علوم انسانی، بنیان علوم انسانی جلد نخست، در دست نگارش

فعالیت آموزشی:

تدریس در دانشگاه شهیدبهشتی ار نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۰ درسهای کلیات فلسفه و متافیزیک در غرب

کلاسهای آزاد پژوهشکده حکمت و فلسفه، درس آموزش زبان لاتین، نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۱

الاهیات مکتب اسکندریه با تاکید بر آراء اریگن و کلمنت اسکندرانی مقطع دکتری نیمسال دوم ۱۳۹۲-۹۳ موسسه حکمت و فلسفه

تاریخ فلسفه قرون وسطی و رنسانس نیمسال نخست ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ مقطع کارشناسی رشته فلسفه دانشگاه تهران

تاریخ فلسه دین نیمسال دوم ۱۳۹۴ مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ و کلام مسیحی نیمسال اول ۱۳۹۵ مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه افلاطون نیمسال دوم ۱۳۹۵-۹۶ مقطع کارشناسی رشته فلسفه دانشگاه تهران

تدریس درسگفتارهای فلسفه، گفتمان نخبگان علوم انسانی کشور، نیمسال تحصیلی دوم 98-1397

فعالیتهای اجرایی:

عضویت در شورای دفتر کرسیهای نقد، نوآوری و نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰