سومین نشست از سلسله نشست های دانش نقد سیاسی

دانش نقد سیاسی (خوانش کتاب «تذکره شاه طهماسب»)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۱ کد : ۱۸۰۸۳ خبر
تعداد بازدید:۸۸۶
چکیده موضوع سخنرانی: تذکره شاه طهماسب، متن سیاسی مهمی است که مورد توجه سلاطین ایران و محققین عرصه سیاست ایرانی قرار داشته است. بازخوانی آن برای درک و تحلیل سیاست امروزین هم واجد اهمیت است. متن خوانی چنین اثری می تواند ورای غلبه نگرشهای گوناگونی که نسبت به دوره صفویه و سیاست ایرانی وجود دارد، واقع بینی و روشنگری در این زمینه را فراهم آورده در این متن خوانی سعی خواهد شد گونه های اندیشه ای اثر، مورد توجه بیشتری قراربگیرد.
دانش نقد سیاسی (خوانش کتاب «تذکره شاه طهماسب»)

نظر شما :