دومین نشست از سلسله نشست های دانش نقد سیاسی

ساختار و کارکرد نظام سیاسی در اندیشه نظام الملک طوسی (خوانش برخی از فراز های سیاست نامه)

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۴۸ کد : ۱۷۹۶۵ خبر
تعداد بازدید:۷۸۲
ساختار و کارکرد نظام سیاسی در اندیشه نظام الملک طوسی  (خوانش برخی از فراز های سیاست نامه)

نظر شما :