کرسی آزاد اندیشی ( مناظره )

قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی

۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۷ کد : ۱۷۲۸۱ مهم ترین اخبار
تعداد بازدید:۳۱۲
کرسی آزاد اندیشی ( مناظره) با عنوان قانونمندی یا قانون من با رویکرد فلسفی روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور آقایان دکتر قاسم پورحسن ، دکتر داود مهدوی زادگان، دکتر میثم قاسمیان ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشگاه الزهراء ، ساختمان خوارزمی، سالن تورانی برگزار خواهد شد .
قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی

نظر شما :