اخبار

دکتر زهرا پارساپور به عنوان مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب شد

دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر زهرا پارساپور را به عنوان مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.

ادامه مطلب
نقش پررنگ طرح های خارجی در آیین نامه جدید
دکتر پارساپور رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه

نقش پررنگ طرح های خارجی در آیین نامه جدید گالری

روز دوشنبه ، ۴ دی ماه ۱۳۹۶،دکتر پارساپور، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه با شرکت در نشست دوره ای اعضای هیات علمی پژوهشگاه ضمن تشریح آیین نامه ی جدید تبدیل وضعیت ارسالی از وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فناوری به شبهات پیش آمده از سوی اعضای محترم هیات علمی پاسخ دادند که به بیان مشروح آن می پردازیم.

ادامه مطلب