دکتر پارساپور رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه

نقش پررنگ طرح های خارجی در آیین نامه جدید

۰۶ دی ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۵ کد : ۱۶۲۵۰ خبر چندرسانه ای
تعداد بازدید:۱۴۰۵
روز دوشنبه ، ۴ دی ماه ۱۳۹۶،دکتر پارساپور، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه با شرکت در نشست دوره ای اعضای هیات علمی پژوهشگاه ضمن تشریح آیین نامه ی جدید تبدیل وضعیت ارسالی از وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فناوری به شبهات پیش آمده از سوی اعضای محترم هیات علمی پاسخ دادند که به بیان مشروح آن می پردازیم.
نقش پررنگ طرح های خارجی در آیین نامه جدید

روز دوشنبه ، ۴  دی ماه ۱۳۹۶،دکتر پارساپور، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه با شرکت در نشست دوره ای اعضای هیات علمی پژوهشگاه ضمن تشریح آیین نامه ی جدید تبدیل وضعیت ارسالی از وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فناوری به شبهات پیش آمده از سوی اعضای محترم هیات علمی  پاسخ دادند که به بیان مشروح آن می پردازیم.
دکتر پارساپور ضمن تشکر از حضور اساتید در این نشست با بیان این موضوع که نگرانی هایی از جانب اعضای محترم هیات علمی پژوهشگاه و موسسات تابعه که مرکز جذب مسئولیت تبدیل وضعیت آنان وجود دارد صحبت های خود را آغاز کردند . ایشان با اشاره به متمم آیین نامه جدید که در مهر ماه سال جاری از جانب وزارت عتف ارسال شده گفتند:" در این متمم با قید نام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ذکر شده که حداقل امتیاز برای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی ۴۵%  امتیاز دانشیاری و برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ۷۰% استادی ذکر شده حال اینکه در مصوبه داخلی پژوهشگاه که توسط هیات رئیسه تصویب شده بود این میزان ۸۰% ذکر شده و کار برای اعضا به مراتب آسان تر شده است. ایشان در بخش دوم سخنان خود در خصوص آیین نامه جدید به این مسئله که طرح های پژوهشی وتویی هستند و در این آیین نامه برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی حداقل آن ۱۰ امتیاز و برای رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ۱۵ امتیاز است گفتند:  طرح های داخلی پس از اتمام طرح با تایید معاونت پژوهشی پژوهشگاه و گواهی اتمام طرح واجب شرایط امتیازدهی می گردد و با توجه به نقش طرح های خارجی در این آیین نامه جدید ،  همکاران با در نظر گرفتن شرایط تنها وقتی از امتیاز طرح بهره مند می شوند که گواهی اتمام طرح توسط سازمان مربوط و همچنین تاییدیه معاونت پژوهشی صادر شود در غیر این صورت هیچ امتیازی به طرح ها داده نمی شود. در ادامه ضمن توضیح فرایند تبدیل وضعیت از اعضای هیات علمی خواستند به وبسایت مرکز جذب مراجعه کرده و بروشورها و راهنمای تکمیل کاربرگ های تبدیل وضعیت را دریافت و مطابق آنها عمل نمایند.

کمیته های علمی قوی پژوهشکده ها نقش به سزایی در پویایی پژوهشگاه دارند

دکتر پارساپور در ادامه ضمن اشاره به نقش رئیسان پژوهشکده ها در پویایی پژوهشگاه، از ایشان درخواست کردند در انتخاب اعضای کارگروه های علمی با توجه به زمینه های مطالعاتی اعضاء، حساسیت بیشتری داشته باشند تا کمیته از لحاظ علمی در شاًن پژوهشگاه تشکیل شود.

ایشان در پایان به سوالات اعضای محترم هیات علمی پاسخ دادند.

 


نظر شما :