فرم درخواست تمدید قرارداد استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی

۰۳ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۷ کد : ۹۵۲۵ خبر
تعداد بازدید:۲۷۳۴

فرم درخواست تمدید قرارداد استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی


برای دریافت فایل word فرم پیوست اینجا را کلیک کنید!


  

                                                            شماره پرونده:

                                                                                                 تاریخ:

                                                                                     (این قسمت توسط دبیرخانه تکمیل می شود)

 

 

 

1- این قسمت توسط عضو محترم هیأت علمی به صورت تایپ شده تکمیل شود:

جدول 1-1 مشخصات عمومی و استخدامی

مشخصات متقاضی:

نام:

 

نام خانوادگی:

 

مدرک تحصیلی:

 

رشته تحصیلی:

 

رتبه علمی و پایه:

 

گروه پژوهشی:

 

تاریخ استخدام پیمانی مشروط:

 

تاریخ استخدام پیمانی با مجوز جذب مرکزی:

 

سابقه خدمت پیمانی:

 

عنوان سمت اجرایی:

 

تاریخ شروع:

 

تاریخ پایان:

 

 

امضاء متقاضی و تاریخ

 

 

2- این قسمت توسط عضو محترم هیأت علمی تکمیل و به تأیید مدیر آموزشی برسد.

نیمسال / سال تحصیلی

عنوان دروس و تعداد واحد  تدریس  شده در دو نیمسال تحصیلی گذشته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع واحدها

تأیید مدیر آموزشی

اول سال تحصیلی .....................

 

 

 

 

 

 

دوم سال تحصیلی .....................

 

 

 

 

 

 

ü      توضیحات در صورت نداشتن گروه آموزشی:

 

3- این قسمت توسط عضو محترم هیأت علمی تکمیل و به تأیید مدیر پژوهش برسد.

جدول 3-1 ارائه خدمت پژوهشی به لحاظ کمیت به تأیید مدیر پژوهش

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

تأیید مدیر پژوهش

1

در سال گذشته چند طرح پژوهشی در داخل پژوهشگاه اجرا کرده­اید؟

 

 

2

در سال گذشته چند طرح پژوهشی در خارج پژوهشگاه اجرا کرده­اید؟

 

 

3

در سال گذشته چند مقاله در مجلات معتبر داخلی یا خارجی چاپ کرده­اید؟

 

 

4

در سال گذشته چند مقاله در سمینارهای داخلی یا خارجی ارائه کرده­اید؟

 

 

5

در سال گذشته چند کتاب را به چاپ رسانیده­اید؟

 

 

6

در سال گذشته چند کتاب را ترجمه کرده­اید؟

 

 

7

در سال گذشته چند کتاب را نقد یا تصحیح یا تجدید کرده­اید؟

 

 

8

آیا در سال گذشته ابداعات و اختراعاتی مربوط به رشته خود انجام داده­اید؟

 

 

9

در سال گذشته چند پایان­نامه را راهنمایی کرده­اید؟

 

 

10

تا سال گذشته چه مشاوره  متناسب با تخصص داشته اید ؟

 

 

11

تعداد فرصتهای مطالعاتی که در سال گذشته استفاده کرده­اید؟

 

 

12

در سال گذشته در برگزاری چند همایش یا سمینار مشارکت علمی یا اجرایی داشته­اید؟

 

 

13

در سال گذشته در چند مجله داخلی یا خارجی عضو هیأت تحریریه بوده­اید؟

 

 

جدول 3-2 فعالیت های پژوهشی یکسال گذشته به تأیید مدیر پژوهش

ردیف

عنوان فعالیت

تأیید مدیر پژوهش

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

4- این قسمت توسط گروه پژوهشی و پژوهشکده تکمیل شود:

جدول 4-1 رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی

شاخص

گروه

(مدیر گروه)

پژوهشکده

(معاونت/ ریاست)

پژوهشگاه

(معاونت پژوهشی)

تشکیل منظّم کلاس­های نظری و عملی (به استثنای مواردی که خارج از اختیار عضو هیأت علمی است)

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

برگزاری امتحانات مطابق ضوابط پژوهشگاه

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

اعلام به موقع نمرات دروس (در مهلت مقرر)

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

تلاش و همکاری مناسب در راه اندازی رشته­های جدید و برنامه­ریزی درسی

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

اختصاص و اعلام وقت کافی و حضور در این ساعات در دفتر کار جهت راهنمایی و مشاوره تحصیلی بر اساس وظایف محوله (کلیه مقاطع)

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

کنترل و تأیید انتخاب واحد دانشجویان تحت سرپرستی بر اساس زمانبندی اعلام شده

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

 

جدول 4-2 انجام تکالیف و وظایف موظفی و محوله بر اساس آیین­نامه استخدامی (توسط گروه، پژوهشکده و معاونت پژوهشی تکمیل شود)

شاخص

گروه پژوهشی

(مدیر گروه)

پژوهشکده

(ریاست پژوهشکده)

پژوهشگاه

(معاونت پژوهشی)

اعلام و اجرای برنامه هفتگی مطابق ضوابط و نصب آن در محلی که گروه مشخص می­کند

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

کیفیت همکاری در امور مختلف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی پژوهشگاه، پژوهشکده و گروه و پاسخ گو بودن (ماده 40 آیین نامه استخدامی)

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

صرف حداقل 40 ساعت کار مفید و کیفی در هفته طبق ضوابط پژوهشگاه

(مواد 21 و 22 آیین نامه استخدامی)

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

خوب متوسط

ضعیف

 

4-3 تأیید و تصویب در جلسه گروه پژوهشی: (توسط مدیر گروه تکمیل شود)

مرجع تأیید کننده

نتیجه

تاریخ تصویب در جلسه گروه

نام و نام خانوادگی و امضا مدیر گروه

گروه (طرح در جلسه گروه)

موافقت       عدم موافقت

توضیح (در صورت نیاز):

 

 

4-4 تأیید توسط رئیس پژوهشکده:

مرجع تأیید کننده

نتیجه

تاریخ بررسی

نام و نام خانوادگی و امضا رئیس پژوهشکده

رئیس

موافقت       عدم موافقت

 

 

 

 

 

 

5- این قسمت توسط دفتر امور هیأت علمی پژوهشگاه تکمیل شود:

جدول 5-1 خلاصه وضعیت استخدامی متقاضی

تاریخ استخدام پیمانی مشروط:

 

تاریخ استخدام پیمانی با مجوز جذب مرکزی:

 

سابقه خدمت پیمانی:

سال:        ماه:

تعداد پایه‌های اعطا شده:

 

سنوات اعطا شده توسط هیات امنا (تاریخ تصویب):

سال اول:

سال دوم:

سال سوم:

دوره های رکود علمی و یا عدم ارسال درخواست ترفیع

 

 

 

 

سایر توضیحات ضروری

 

 

جدول 5-2 امتیازات کسب شده در آخرین درخواست ترفیع استحقاقی (توسط دفتر امور هیأت علمی تکمیل می گردد)

تاریخ اعطای پایه:

 

تاریخ استحقاق پایه:

 

ماده1 (فرهنگی)

امتیاز تأیید شده:

ماده2 (آموزشی)

امتیاز تأیید شده:

ماده3 (پژوهشی و فنآوری)

امتیاز تأیید شده:

ماده4 (اجرایی)

امتیاز تأیید شده:

جمع امتیازات تایید شده:

 

نتیجه کمیته ترفیعات

موافقت               عدم موافقت

 

مرجع تأیید کننده

اظهار نظر - تاریخ

نام و نام خانوادگی و امضا مسئول

1- دفتر امور هیأت علمی پژوهشگاه

موافقت       عدم موافقت

 

2- معاونت پژوهشی

موافقت       عدم موافقت

 

 

 

6- بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در هیأت اجرایی جذب پژوهشگاه: (لطفاً در این قسمت چیزی نوشته نشود)

مرجع تأیید کننده

نتیجه

تاریخ بررسی/ تصویب

نام و نام خانوادگی و امضاء مقام مسئول

دبیر هیأت اجرایی جذب

موافقت       عدم موافقت

 

 

 


نظر شما :