آرشیو اخبار

آخرین فرصت تحویل پروژه های تحقیقی نیمسال تحصیلی ۹۸.۱

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می رساند آخرین فرصت تحویل پروژه های تحقیقی نیمسال تحصیلی ۹۸۱ و ماقبل، تا روز سه شنبه مورخ ۹۹.۰۴.۳۱ می باشد. بعد از تاریخ مذکور، اساتید نمرات را بدون قید نمره پروژه ثبت خواهند نمود. با تشکر امور آموزش و آزمون تحصیلات تکمیلی.

ادامه مطلب

شرایط حضور در آزمون های پایان نیمسال دوم ۹۹-۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به علت شیوع مجدد بیماری کرونا، در صورت حضور برای آزمون های پایان نیمسال دوم ۹۹-۹۸ اجرای پروتکل های بهداشتی اعم از همراه داشتن ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری میباشد. در غیر این صورت از ورود به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد. با تشکر امور آموزش و آزمون

ادامه مطلب

شرایط حضور در آزمون های پایان نیمسال دوم ۹۹-۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به علت شیوع مجدد بیماری کرونا، در صورت حضور برای آزمون های پایان نیمسال دوم ۹۹-۹۸ اجرای پروتکل های بهداشتی اعم از همراه داشتن ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری میباشد. در غیر این صورت از ورود به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد. با تشکر امور آموزش و آزمون

ادامه مطلب

برگزاری کلاس های درسی دکتر پور نامداریان و دکتر رادفر نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند کلاس درس تحقیق در متون نظم دکتر پورنامداریان مربوط به نیمسال۹۸.۲ از هفته اول شهریور ماه روزهای شنبه ساعت۱۰-۸ و ۱۵-۱۳ همچنین کلاس درس تحول زبان فارسی مربوط به نیمسال دوم ۹۸.۲ همان روز ساعت۱۳-۱۰ برگزار می شود.

ادامه مطلب

ارزشیابی کلاسهای مجازی

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میرساند انجام ارزشیابی کلاسهای مجازی که از مورخ ۹۹.۰۴.۰۱ لغایت ۹۹.۰۴.۰۷ فعال می باشد، الزامی است و شرط ثبت نمرات ۲ -۹۸ در سامانه می باشد. با تشکر امور آموزش و آزمون

ادامه مطلب