آرشیو اخبار

اطلاعیه دکتری رشته علوم سیاسی ورودی مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه دکتری رشته علوم سیاسی ورودی مهر ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم رشته علوم سیاسی ورودی ۱۳۹۸ می رساند شروع کلاس های درسی از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ مهر ماه۱۳۹۸ می باشد.برنامه درسی به شرح ذیل می باشد: روزهای دوشنبه:۱۳-۱۵ عربی تخصصی جناب آقای دکتر جنیدی روزهای سه شنبه:۱۰-۱۲ مباحث فلسفه سیاسی-جناب آقای دکتر رضوانی فر

ادامه مطلب