مطالب مرتبط با کلید واژه " مبانی نظری شاخص های ترکیبی "


برگزاری بیست‌و دومین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی- آقای دکتر بهروز طهماسب کاظمی

گزارش بیست و دومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « شاخصهای ترکیبی؛ چرایی و مبانی نظری آن» با ارائه دکتر بهروز کاظمی و در تاریخ ۹۶/۲/۱۲   در این نشست علمی که در پژوهشگاه ...