معرفی کتاب: ترجمان جامعه و امنیت (جلد ۲)؛ خشونت قومی و محظور امنیتی

تعداد بازدید:۲۳۹

کتاب «ترجمان جامعه و امنیت (جلد 2)- خشونت قومی و محظور امنیتی» سومین اثر ترجمه‌شده در گروه پژوهشی جامعه و امنیت و جلد دوم از سری مجموعه ترجمان جامعه و امنیت است. این کتاب نیز هم‌اکنون به بازار نشر ارائه شده است. این اثر یکی از دستاوردهای منظومه تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» است.


درباره کتاب

کتابی که پیش رو دارید، سومین اثر ترجمه شده و دومین جلد از سلسله کتاب های ترجمان جامعه و امنیت است که شامل 7 مقاله است. 4 مقاله به قلم پل روی از کتاب Societal Security Dilemma و سه مقاله از کتاب‌های Contemporary Security ، Analysis & Copenhagen Peace Research و International Security انتخاب شد‌ه‌اند .

این مجموعه مقالات به موضوعات بااهمیتی در نظام مفهومی امنیت می‌پردازد که اخیراً مورد توجه نظریه‌پردازان امنیت در رویکرد جدید مطالعات امنیتی قرار گرفته است. این کتاب، از سه بخش تشکیل شده استدر بخش اول، محظور (معمای) امنیت  (SecurityDilemma) به‌همراه مطالعه موردی یوگسلاوی سابق، در بخش دوم، امنیتی‌نمودن (Securization) به‌همراه مطالعه موردی الجزایر، و در بخش سوم، هویت، امنیت و اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است .

جناب آقای عسگر قهرمانپور مقالات را ترجمه نموده‌اند و آقای دکتر اصغر افتخاری ویراستاری علمی مقالات را بر عهده داشته اند و نیز مقدمه مفیدی برای تبیین مفهوم محظور امنیتی بر این مجموعه افزوده‌اند .


بخش‌ها و فصول کتاب:

بخش اول : شناخت محظور امنیتی

فصل اول : محظور امنیتی

فصل دوم : محظور امنیت قومی (مطالعه موردی یوگسلاوی سابق)

فصل سوم : محظور امنیت اجتماعی

بخش دوم : امنیتی نمودن

فصل چهارم : امنیتی نمودن دولت (مطالعه موردی الجزایر)

فصل پنجم : امنیتی نمودن تروریسم؛ راهبردهای متعارض برای حکمرانی جهانی

بخش سوم : هویت، امنیت و اجتماع

فصل ششم : امنیت و اجتماع

فصل هفتم : امنیت و هویت


                                                                                                                   تهیه و تنظیم: زهرا نوایی لواسانی

کلید واژه ها: ترجمان جامعه و امنیت گروه پژوهشی جامعه و امنیت طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی