انتشار کتاب ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد ۱

تعداد بازدید:۲۰۴

دومین اثر ترجمه‌شده گروه پژوهشی جامعه و امنیت با عنوان «ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد 1» آخرین مراحل چاپ و انتشار را پشت سر می‌گذارد:

«ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد 1» دومین اثر ترجمه شده و اولین جلد از سلسله کتاب‌های ترجمان جامعه و امنیت و شامل 9 مقاله  است  که برخی از مقالات آن از کتاب International Security ویرایش باری بوزان و Societal Security Dilemma نوشته پل روی انتخاب شده‌اند .

مقالات این کتاب با توجه به رویکرد نوین مطالعات امنیت اجتماعی انتخاب شده و پس از به تصویب‌رسیدن در شورای علمی و راهبری گروه، در دستور ترجمه قرار گرفته است.

 

نکاتی چند در باب این مجموعه

* در این مجموعه، به مفاهیم اساسی و کلان امنیت و رویکرد اجتماعی آن پرداخته شدهاست .

* این مجموعه مقالات با هدف ارتقای ادبیات «امنیت اجتماعی» تهیه و ترجمه شده‌اند.

* مقالات این مجموعه از بین متون معتبر، بدیع و مرتبط گزینش شده‌اند و سعی کرده‌ایم از گزینش و ترجمه متون تکراری، ژورنالیستی و قدیمی اجتناب کنیم.

* پس از جمع‌آوری متون، جناب آقای علیرضا طیب از مترجمان توانای کشورمان، مقالات را ترجمه کرده‌اند.

* در گام سوم، متون ترجمه شده مورد ارزیابی علمی، ویراستاری و پردازش جناب آقای دکتر نصری قرار‌گرفته‌اند تا

  ضمن تنظیم مجموعه، توانسته باشیم سنخیتی بین موضوعات مقالات ایجاد کنیم.

* آقای دکتر نصری مقدمه‌ای را  در باب مباحث نوین مطالعات امنیت اجتماعی بر این کتاب افزوده‌اند.

 

مقالات:

 

1- امنیت چیست؟-  اِما روچیلد

What is Security?, Emma Rothschild

 

2-  فراخ‌تر ساختن دستور کار بررسی‌های امنیت: سیاست و روش‌ها- کِیت کراس و مایکل ویلیامز

Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods, Keith Krause and Michael C. Williams

 

3- مفهوم امنیت:‌ موافقان و مخالفان گسترده‌سازی و محدود‌سازی- بورن مولر

The Concept of Security: The Pros and Cons of Expantion and Contraction, Bjorn Moller

 

4- امنیت به‌مثابه تابع مرزی: هویت های در حال تغییر و امنیتی دیدن در سیاست دنیا- ماتیاس آلبرت

Security as Boundry Function: Changing Identities and “Securization” in  World Politics, Mathias Albert

 

5- امنیت چه چیز را ممکن می‌سازد: برخی اندیشه‌ها درباره بررسی‌های انتقادی امنیت- آنتونی برک

What Security makes Possible: Some Thoughts on Critical Security Studies, Anthony Burke

 

6- معمای امنیت اجتماعی (جامعه‌ای)- پل رو

The Societal Security Dilemma, Paul Roe

 

7- هویت و امنیت: بوزان و مکتب کپنهاگ- بیل مک‌سویینی

Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School, Bill MacSweeney

 

8- امنیت انسانی و منافع دولت‌ها آستری سورک

Human Security and the Interests of States, Astri Suhrke

 

9- گشت و گذار مکتب کپنهاگ در قرقیزستان: آیا نظریه امنیتی کردن بیرون از اروپا کاربست‌پذیر است- کلر ویلکینسون

The Copenhagen School On Tour in Kyrgyzstan: Is Securitization Theory Useable Outside Europe?, Claire Wilkinson

کلید واژه ها: گروه پژوهشی جامعه و امنیت ترجمان جامعه و امنیت International Security Societal Security Dilemma