بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

تعداد بازدید:۹۰

ارائه 7 اثر  از مجموعه آثار گروه پژوهشی جامعه و امنیت (طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی)

در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

-         درآمدی نظری بر امنیت جامعه‌ای- دکتر قدیر نصری

-         مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت- بیل مک‌‌سویینی- ترجمه: محمدعلی قاسمی- محمدرضا آهنی

-         جامعه‌شناسی تاریخی امنیت در ایران- دکتر سیدمحمد میرسندسی

-         اینترنت و امنیت اجتماعی- سعید مجردی

-         ترجمان جامعه و امنیت (جلد 1)؛ امنیت، جامعه، هویت- اما روچیلد و دیگران- ترجمه: علیرضا طیب

-         ترجمان جامعه و امنیت (جلد 2)؛ خشونت قومی و محظور امنیتی- پل روی و دیگران- ترجمه: عسگر قهرمانپور

-         پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر نخست)؛ مبانی و مسائل امنیت اجتماعی، رویکردی ایرانی- به کوشش گروه پژوهشی جامعه و امنیت

 

 

آدرس: سالن7b - انتشارات دانشگاهی- غرفه شماره 2- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کلید واژه ها: بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی گروه پژوهشی جامعه و امنیت