طاهره کمالی زاده

 

 

مشخصات فردی
نام طاهره
نام خانوادگی کمالی زاده
سال تولد ۱۳۴۹
پست الکترونیک tkamali85@yahoo.com
رتبه علمی دانشیار پایه ۱۵
 

 سوابق آموزشی                      

 • دکتری فلسفه وحکمت اسلامی، دانشگاه تهران ،1384-1380( رتبه یک آزمون دکتری  80، ورتبه یک فارغ التحصیلی با معدل 10/19)
 • کارشناسی ارشد : فلسفه وحکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی (مشهد)،1375-1373( با معدل 88/17)
 • کارشناسی: فلسفه وحکمت اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری ( مشهد)،1372-1368 ( رتبه 2دوره کارشناسی، معدل 63/18)

پایان نامه ها 

 • پایان نامه دکتری با عنوان « هستی شناسی فارابی ومواضع اختلاف وی با ارسطو » به راهنمایی استاد معظم جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی ( رتبه بسیار خوب) .
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « استیفای اقوال در علم باری وبررسی نظریه ملاصدرا» به راهنمایی استاد معظم مرحوم سید جلال الدین آشتیانی ( نمره 5/18) .

 

دوره های آموزشی

 1. دفتر تبلیغات اسلامی مشهد :دوره های آموزشی منطق قدیم و جدید، فلسفه غرب و فلسفه اسلامی با حضور اساتید برجسته از سال 76تا سال 80 .
 2. انجمن حکمت و فلسفه ایران: دوره های آموزشی فلسفه ارسطو، فلسفه اسلامی( حکمت اشراق : قرائت و بررسی کلیه آثار سهروردی و شارحین)، عرفان اسلامی( قرائت و بررسی متون عرفانی از جمله تمهیدات و نامه های عین القضات همدانی، جامع الاسرار سید حید آملی و...) ) از سال 81 تا کنون.

 

تدریس

 1.             تدریس دوره دکتری فلسفه اسلامی، درس حکمت متعالیه اسفار از سال 1392 تاکنون.
 2. تدریس در دوره کارشناسی ارشد (دروس 1-بررسی فرق کلامی – معتزله، اشاعره،دشیعه-2- حکمت اشراق 1و 2)دانشگاه زنجان، از سال 1389 تا 1394.

3- تدریس کلیه دروس کارشناسی رشته فلسفه اسلامی (با تأکید بر حکمت متعالیه، حکمت اشراق،تاریخ فلسفه)، دانشگاه زنجان،از سال 1381 تا1394.        

- تدریس فلسفه هنر از دیدگاه حکمای مشائی و اشراقی، گروه فلسفه دانشگاه علامه،مهر90.

-   تدریس دروس منطق قدیم و جدید در دانشگاه شهید مطهری مشهد و تهران از سال 1376تا 1381.

 

سوابق پژوهشی

مقالات(نشریات)

 • موضوع فلسفه اولی در نظام فلسفی ارسطو وفارابی، مقالات و بررسیها ( علمی – پژوهشی isc)بهار و تابستان  84.
 • در آمدی به برخی مسائل هستی شناسی در اندیشه حکمی استاد سید جلال الدین آشتیانی، شریعه شهود ،پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ،آبان 1385.
 • بررسی مفهوم وجود در الحروف فارابی، رهنمون، تابستان وپاییز1386.
 • بررسی مفهوم جوهر درمتافیزیک ارسطو، رهنمون، زمستان وبهار 86-87.
 • خدا وجهان در نظام فلسفی ارسطو وفارابی ،حکمت وفلسفه، شماره 9، بهار1386.
 • ریشه های کلامی تمایز وجود و ماهیت در فلسفه اسلامی ،مقالات و بررسیها ( علمی- پژوهشی isc) شماره 90، زمستان 87.
 • وجود وماهیت در نظام فلسفی ارسطو و فارابی، حکمت سینوی ( علمی- پژوهشی) شماره 39 بهار وتابستان ، 87.
 • بررسی مفهوم وجود در فلسفه ارسطو وفارابی، مطالعات اسلامی(علمی – پژوهشی isc) شماره2/83 پاییز وزمستان 1388.
 • «حُسن»و« عشق» در رساله مونس العشاق سهروردی، جاویدان خرد ( علمی – پژوهشی)بهار 1389.
 • بررسی هستی شناسی در آثار حِکمی ملا محسن فیض کاشانی ،کاشان شناخت،شماره 6،بهار وتابستان 1388.
 • مبانی مابعدالطبیعی اندیشه سیاسی فارابی، تاملات فلسفی، پاییز وزمستان 1388.
 • سلسله مراتب شهود در معرفت شناسی اشراقی، مقالات و بررسیها)علمی- پژوهشی، isc)،بهار و تابستان 1390.
 • آشتیانی احیاگر سنت فلسفی حکمای مسلمان ایرانی،مهرنامه،ش16،90.
 • قاعده مشرقیه « نور وظلمت» ونظریه معاد اشراقی ،مطالعات اسلامی(علمی – پژوهشی، isc) بهار و تابستان 91.
 • هرمنوتیک ادعیه و روایات نبوی در آثار سهروردی، معرفت فلسفی(علمی – پژوهشی، isc)بهار 91.
 • مفهوم شادی و نشاط در قرآن و حدیث،(نویسنده دوم)،فرهنگ در دانشگاه اسلامی،(علمی –پژوهشی)91.
 • معرفت عرفانی در آرائ عین القضات همدانی، ( مقالات و بررسیها) (علمی – پژوهشی، isc)91.
 • عقل ارسطو به روایت اسکندر و فارابی ، ( مقالات و بررسیها) (علمی – پژوهشی isc) 91.
 • رویکرد فارابی به عقل (بررسی معانی و کاربردها) ، قبسات، (علمی – پژوهشی isc)تابستان 93.
 • هستی در اندیشه اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی، مجموعه نکوداشت استاد ابراهیمی دینانی،سالک فکرت، 1392.

- تشکیک از فلسفه یونانی تا حکمت اسلامی، مجموعه بزرگداشت مقام علمی دکتر غلامرضا اعوانی،سالک حکمت،1392.

 • حب و عشق در سهروردی و ملاصدرا ،مطالعات انسان­شناسی،(علمی – پژوهشی isc)تابستان 93.

 

تأویلات سهروردی از آیات پیرامون نفس، مطالعات هستی شناختی،(علمی – پژوهشی isc)زمستان94.

 • مبانی حِکمی هنر و زیبایی در فلسفه اسلامی،(مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی هنر از نگاه فیلسوفان مسلمان)،مجموعه مبانی نظری هنر اسلام ، انتشارات سمت و فرهنگستان هنر، در دست چاپ.
 • -عقل فعال و طباع تام در حکمت اشراق و اندیشه شیعی(از دیدگاه سهروردی و قاضی سعید قمی)، پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز،(علمی – پژوهشی isc)تابستان 96.
 • گفتمان اعتدال در تشیع، در دست داوری.
 • مبانی اشراقی ابن ابی جمهور احسایی در تحلیل صفات الهی، تاملات فلسفی،(علمی – پژوهشی isc

 زمستان 95.

 • ابن ابی جمهور احسائی مؤسس کلام شیعی اشراقی، فلسفه و کلام اسلامی،(علمی – پژوهشی isc

 زمستان 95.

 • تردد راز آلود عقل فعال در رساله های رمزی سهروردی،جستارهای فلسفه و کلام اسلامی،(علمی – پژوهشی isc)تابستان 96.

 

 

همایش ها

 • بررسی مسأله شر در الهیات مسیحی ( پلانتینگا، آلستون و...) وفلسفه اسلامی، ارائه در کنگره بین المللی ملاصدرا ، تهران ،خرداد1383.
 • معرفت شناسی اصلاح شده، همایش عرفان وتجربه دینی، ( خلاصه مقاله) تربیت مدرس 1383.
 • نزاع غیاث الدین دشتکی وجلال الدین دوانی در شرح هیاکل النور سهروردی، ارائه شده در همایش مکتب شیراز، (تهران- شیراز) پاییز 1387.
 • درخشش انوار معرفت در سپهرفلسفه و هنر اسلامی، همایش بین المللی فلسفه وچالشهای جهان امروز، ( چکیده مقاله) پاییز1388.
 • Illuminative Art & philosophy ارائه در 2nd international symposium: Mystical Aspects of Islamic Art & Literature. July 20-23, 2010 .
 • دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی (IIUM).
 • «حُسن» و«عشق» در رساله فی حقیقه العشق سهروردی، ارائه در همایش بزرگداشت روز سهروردی،6و7 مرداد 1389، زنجان وقیدار.
 • معرفت شناسی اشراقی وهنر،(چکیده مقاله) همایش بین المللی روز جهانی فلسفه 2010 ،تهران.
 •  روش شناسی ارسطو فارابی، ارائه در همایش فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، بهمن 1389، تهران .
 • بررسی انوار قدسی در طریقه سلوک عرفانی،همایش ملی سهروردی،آبان 90،دانشگاه زنجان.
 • هنر و اخلاق،همایش ملی سهروردی،آبان91،دانشگاه زنجان.
 • ادعیه و آداب ،همایش ملی سهروردی،اردیبهشت 93،دانشگاه زنجان.
 • -نور درسبک معماری و سبک زندگی طبیعی و آئینی،همایش ملی سهروردی،اردیبهشت 93،دانشگاه زنجان.

کتاب

 •  مبانی حِکمی هنر وزیبایی از دیدگاه شهاب الدین سهروردی، فرهنگستان هنر، تابستان 89.  ( راه یافته به مرحله نهایی داوری کتاب فصل).چاپ دوم 1392.
 • هنر گچبری مکتب خراسان، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، انتشارات سوره، 1394.

 

طرح پژوهشی

 • «حکمت هنر اشراقی از دیدگاه سهروردی»،فرهنگستان هنر ،1388.

- «بررسی مفهوم نور و ظلمت در حکمت اشراق و نتایج فلسفی آن»، دانشگاه زنجان،آبان89.

- « بررسی رساله معانی العقل فارابی و رساله العقل اسکندر افرودیسی»، دانشگاه زنجان، زمستان 90.

- «عقل فعال درحکمت اشراق» دانشگاه زنجان، آذر 92.

«- معماری ایرانی-اسلامی طرح آموزشی و پژوهشی گچبری حوزه خراسان»، پژوهشگاه هنر اسلامی ،حوزه هنری سازمان تبلیغات،92 .

- «بررسی مبانی اشراقی آراء کلامی ابن ابی الجمهور احسائی »، معاونت علمی ریاست جمهوری، 94.

- «تحلیل آرای و مبانی اشراقی حکیم ملا هادی سبزواری، بمنزله گذر گاه حکمت اشراق به حکمت معاصر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،95.

 • حکمت اشراق در دوره معاصر، با تاکید بر رویکرد صدرایی- اشراقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست انجام.
 • حکمت اشراق از سهروردی تا سبزواری، فاز اول شارحان سهروردی، معاونت علمی ریاست جمهوری، در دست انجام.

کرسی :

 • کرسی ترویجی بررسی امکان تدوین فلسفه هنر اسلامی بر اساس مبانی حکمی حکمت اشراق سهروردی، دیماه 96.

 

راهنمائی ومشاوره پایان نامه های دانشجویی

 • راهنمایی پایان نامه های ذیل:
 • مشاهده و اشراق در معرفت شناسی اشراقی، مهیار کیائی، زمستان 89 13، دانشگاه زنجان.
 • رابطه دین وحکومت در ایران باستان، سمیه فرحبخش ، زمستان 1389، دانشگاه زنجان.
 • هرمنوتیک روایات و ادعیه در آثار سهروردی، فاطمه اصغری، زمستان1390،دانشگاه زنجان.
 • بررسی مفهوم عقل در ارسطو و فارابی،جواد اسماعیلی، شهریور 1390، دانشگاه زنجان.
 •  تبیین دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی وناهید سرائی، تابستان 1389، دانشگاه پیام نور تهران.
 • بررسی مبانی حِکمی رساله آواز پر جبرئیل سهروردی ، پریسا طاهری ، زمستان 91،دانشگاه زنجان.
 • عقل در حکمت اشراق، اکرم نظری، پاییز 92دانشگاه زنجان.
 • تأویل آیات مربوط به نفس در آثار سهروردی،سمیرا بیگدلی، زمستان 92 دانشگاه زنجان.
 • دین و سیاست در نظام فلسفه فارابی،علیرضا شهباز پور،مهر 93، دانشگاه زنجان.
 • غلات شیعه، مطالعه موردی آراء و عقاید مفوضه،مقصود ذوالقدر، 93، دانشگاه زنجان.
 • عقل  و نفس در آراء و آثار بابا افضل کاشانی،محبوبه شهباز پور، بهمن93،دانشگاه زنجان.
 • مراتب کمال نفس از دیدگاه افضل الدین کاشانی، فریده جمشیدی، مهرماه 94، دانشگاه زنجان.
 • مبانی فلسفی فرشته شناسی ملا محسن فیض کاشانی، در دست انجام، دانشگاه زنجان.
 • بررسی مبانی حِکمی نمادها در هنر ایرانی اسلامی براساس آراء  حکمت متعالیه صدرایی، دوره دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی، در دست انجام.
 • نقش فاعلیت بالعنایه در تحلیل نظریه وحدت وجود از دیدگاه ملاصدرا، دوره دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست انجام.
 • بررسی تطور مفهوم وجود در حکمت متعالیه ملاصدرا، دوره دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست انجام.

 

مشاوره پایان نامه های ذیل:

 • بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا پیرامون تنوع دینی، پریسا فیضی، مهر 1388.
 • سرنوشت اخروی غیر مسلمانان از دید گاه متکلمان مسلمان ،زهرا ولی نژاد، مهر 1388.
 • ذات و صفات حق از دیدگاه امام محمد غزالی و امام خمینی، حجت اسدی ملکی،زمستان89.
 • عالم خیال از دیدگاه ملا صدرا، فتح الله فتحی، شهریور1390.
 • تأویل سهروردی و ملا صدرا از حقیقت حب در قرآن،نرگس اسکندری،زمستان91.
 • بررسی شهود در فلسفه ملاصدرا، نرگس دوستی،پاییز92.
 • بررسی کثرت گرایی دینی در آرائ سید حسین نصر،نیلوفر نمیرانی،پاییز92.
 • تثلیث در آئین هندو و مسیحیت، مهر93.
 • قلب و عقل در معرفت شناسی صدرایی، بهمن 93.
 • فلسفه یهودی مطالعه موردی ابن جبرول، بهمن 93.
 • نظریه «علم امام» در صده های نخستین دوره اسلامی، در دست انجام.
 • بررسی مبانی فلسفی نظریه تفسیری علامه طباطبایی در پاسخ به مسائل هرمنوتیک جدید، دوره دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی، در دست انجام.

 

داوری نشریات

 • تأملات فلسفی(دانشگاه زنجان)
 • مطالعات اسلامی(دانشگاه فردوسی)
 • پژوهشهای فلسفی (دانشگاه تبریز)
 • جستارهای فلسفه دین(انجمن فلسفه دین)
 • مطالعات هستی­شناختی( دانشگاه شهید رجائی)
 • پژوهشهای علوم انسانی( مجله دراسات فی العلوم الإنسانیه)(دانشگاه تربیت مدرس)
 • حکمت و فلسفه دانشگاه علامه؛
 • کیمیای هنر، فرعنگستان هنر؛

 

 

 

کارگاههای علمی – فرهنگی

 • کارگاه ضیافت اندیشه (نهاد رهبری - معاونت فرهنگی)40 ساعت مشهد.
 • کارگاه معرفت افزایی(نهاد رهبری – معاونت فرهنگی)16 ساعت ،دانشگاه زنجان.
 • کارگاه آشنایی با عرفانهای کاذب( معاونت فرهنگی- گروه معارف اسلامی)،8 ساعت ،دانشگاه زنجان.
 • کارگاه اخلاق در پژوهش (معاونت فرهنگی- گروه فلسفه)،8 ساعت ،دانشگاه زنجان.
 • کارگاه اخلاق و آداب زندگی(معاونت فرهنگی- گروه فلسفه)،8ساعت دانشگاه زنجان
 • کارگاه زبان آرامی (سریانی) و فرهنگ و تمدن اسلامی،3ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • کارگاه مسأله شناسی در پژوهشهای اجتماعی،7 ساعت،تیرماه 96، پژوهشگاه علوم انسانی و مالعات فرهنگی.
 • کارگاه  مسأله شناسی با عنوان: تدوین استراتژی پژوهش های مسأله محور در ساحت فلسفه»، 4 ساعت،اردیبهشت 96، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

فعالیتهای علمی اجرایی   

 • همکاری با مرکز آزمون سازی وروانسنجی سازمان سنجش در برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری از 1385 تا کنون.
 • دبیر اجرایی همایش دو روزه بزرگداشت روز سهروردی در زنجان و قیدار (سومین پیش همایش روز جهانی فلسفه 2010)مرداد89، دانشگاه زنجان..
 • عضو کمیته علمی همایش دو روزه بزرگداشت روز سهروردی، مرداد89، دانشگاه زنجان.
 • عضو کمیته علمی همایش ملی سهروردی، آبان 90، دانشگاه زنجان.
 • عضو کمیته علمی همایش سهروردی، اردیبهشت 92، دانشگاه زنجان.
 • عضو کمیته علمی همایش سهروردی، اردیبهشت 93، دانشگاه زنجان.
 • عضو هیئت تحریریه نشریه تأملات فلسفی دانشگاه زنجان، از 1387 تا1392.
 • عضو هیت مؤسس بنیاد علمی سهروردی، زنجان-سهرورد.
 • عضو کمیته علمی طرح جامع اعتلا و ساماندهی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان95 تاکنون.
 • عضو شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلا، از مرداد96 تاکنون.
 • دبیر شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلا و ساماندهی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیماه 95 تا مرداد96.
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی حکمت معاصر از آبان 95 تاکنون.
 • مشاور رئیس پژوهشگاه در امور نشریات از مرداد96 تاکنون.

 

 عضویت در مجامع علمی

 • عضو پیوسته انجمن فلسفه وحکمت ایران .
 • عضو انجمن ایران شناسی.
 • عضو بنیاد حکمت صدرا .