اهداف و چشم اندازها

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 1. روند شکل گیری و تأسیس پژوهشکده حکمت معاصر

«پژوهشکده حکمت معاصر» با توجه به اهداف و ضرورت‌های سازمانی خود، مصوب هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ و بر اساس ابلاغیه ی شورای گسترش به شماره ۱۷۵۴۸۳/۱۵ مورخ ۲۹/۸/۹۱ و در راستای تحقق اسناد بالادستی(سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های ابلاغی قانون برنامه پنجم و قانون برنامه پنجم کشور) و اهداف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری تأسیس شد و رسماً فعالیت خود را در تاریخ ۲۹/۸/۹۱  با  پنج گروه پژوهشی «حکمت اسلامی معاصر، کلام و فلسفه دین،  مطالعات تطبیقی عرفان، فلسفه برای کودکان(فبک)و مطالعات قرآنی و حدیث» آغاز کرد. در حال حاضر با انفکاک دو گروه، فعالیت پژوهشکده به سه گروه حکمت اسلامی معاصر، کلام و فلسفه ی دین و مطالعات تطبیقی عرفان درحال انجام است.

 

 1. اهداف و خط مشی ها

در تنظیم سند چشم انداز پژوهشکده، کوشش شده است تا ویژگی های زیر در آن به طور جدی مورد ملاحظه قرار گیرند:

الف) تلفیق نگاه واقع‌گرایانه و آرمان گرایانه: بین وضع موجود با وضع مطلوب توازن برقرار شده است به نحوی که تحقق آن نه خیلی دور از دسترس باشد و نه از کمبودها و موانع چشم‌پوشی شود.

ب) برنامه محور بودن: در هر محور چشم‌انداز، در پنج‌سال و به تفکیک، برنامه کاری به شکل سالانه ترسیم می‌شود.

ج) جامعیت: به صورت نسبی تمام حوزه‌های امور پژوهشی، اعم از طرح‌های پژوهشی، مقالات، کتب، نشریات، همایش‌ها، کارگاه ها و مانند آن را در برمی‌گیرد و از سوی دیگر جامع اهداف پژوهشکده خواهد بود.

د) برخورداری از نگاه نظام مند: در عین توجه به محورهای گوناگون کار پژوهشی، با نگرشی  نظام‌مند، ساختارها و کارهای ویژه‌ لازم به منظور دستیابی به اهداف کلان، به نحوی طرح ریزی شده که آغاز و انجام چشم‌انداز با یکدیگر هم خوان باشند.

ه) اولویت‌بندی: محورهای چشم‌انداز، بر حسب اهمیت و نقش به شکلی منطقی چیده شده و بر اساس تقدم و تأخر رتبی و طبعی، اولویت‌بندی شده اند.

و) توجه به توسعه ی بودجه و منابع: در کنار بودجه های اختصاصی پژوهشکده، منابع مالی مورد نیاز به وسیله ی خود گروه های پژوهشکده و از طریق اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرح های پژوهشی و آموزشی نیاز محور و درآمدزا تامین خواهند شد. 

ز) زمان‌بندی: در هر محور، زمان تقریبی اجرای هر فعالیت پژوهشی تعیین می‌شود تا برنامه های چشم‌انداز، زمان مند باشد.

ح) تقسیم کار و حوزه مسئولیت‌ها: در هر حوزه کاری، وظایف و مسئولیت‌‌ها به تفکیک بیان و تکالیف پیگیریِ مدیران گروههای پژوهشی (به عنوان مسئولان اصلی محورهای برنامه)، به دقت و بدون ابهام تعیین می‌شود.

ط) نیاز سنجی: رهیافت توجه به نیازهای زمان و ورود به عرصه‌های نوین پژوهشی، مانند نظریه‌پردازی علمی، مقالات بحث برانگیز، ‌برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی، مطالعات میان رشته‌ای، مرجع نویسی، هسته ی پژوهشی و جز آن، و در همین زمینه، تعیین شیوه‌های نوین طرح و نقد و گفت و گوی علمی و پیمایش مسیرهای جدید در حوزه ارتباطات مجازی.

ی) ‌فضای نوآوری: از دیدگاه ‌های خلاق و نوآورانه، و ارائه پیشنهادها و طرح راهکارهای هم افق و نیز از اندیشه های نو  استقبال می شود.

ک) کمال و توانمندی فردی و سازمانی: درصدد کشف و ارائه راهکارهای رشد و ارتقای فردی در مسیر ارتقای سازمانی پژوهشکده است.

ل) پیشرفت هدف دار: در هر محور و در کل برنامه، فعالیت‌ها با شیبی ملایم از اندک به زیاد و به صورت سلسله وار و تدریجی از کوچک به بزرگ، از کوتاه مدت به میان مدت و سپس به بلند مدت ، از خرد به کلان و از استانی به ملی و پس از آن به کشوری و منطقه ای پیش می رود.

م) اقتدار سازمانی: برنامه چشم‌انداز در عین استقلال بخشی به واحدهای پژوهشکده و برقراری پیوند و هماهنگی بین فعالیت‌ها با تعیین مسئولیت‌های پیگیری در هر محور خاص، مانع از تداخل وظایف و همپوشانی مسئولیت‌ها می شود تا از این رهگذر، اقتدار سازمانی نظام مدیریت پژوهشکده، آسیب نبیند. برنامه با تعیین شاخص‌های ارزیابی‌های فصلی و سالانه معاونان و شاخص‌های مدیران توانا، پویایی ساختاری مدیریت آنها را تضمین می‌کند.

ن) نگاه‌‌های فرابخشی: حوزه فعالیت‌ پژوهشکده درراستای پیوند با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی مد نظر قرار گیرد.

ث) توسعه و نشر برون پژوهشگاهی: کیفیت بخشی به پژوهش‌های علمی و نظری، با حفظ جنبه‌‌های روشمند و  نیاز محور نمودن آنها در محدوده فعالیت‌های درونی پژوهشکده به منظور توسعه و نشر و ارائه پژوهش ها به جامعه علمی کشور و سپس بررسی بازتاب و بازخورد تحقیقات صورت گرفته در حلقه نقد و نظر اندیشمندان و محققان خواهد بود.

ع) طرح محوری: کلیت برنامه چشم‌انداز پژوهشکده در نهایت، مسأله محور و نیاز محور است.

 

 1. فعالیت های پژوهشی
 • انجام طرح تحقیقاتی موظف و غیرموظف
 • تهیه و تدوین مقالات علمی (پژوهشی، ترویجی، تخصصی)
 • انتشار کتابهای تألیفی، تدوینی، ترجمه
 • شرکت در کنفرانس های علمی در سطح ملی و بین المللی
 • اولویت سنجی طرح های حوزه ی حکمت معاصر
 • انجام تحقیقات علمی – فرهنگی در سطح ملی و بین المللی
 • برگزاری همایش های ملی و بین المللی
 • برگزاری جلسات نقد کتاب

 

 1. فعالیت های آموزشی
 • تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهش محور در سطح کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه ی دین و نیز دکتری حکمت متعالیه
 • برگزاری دوره های آموزشی در سطح کارگاه و درس گفتار برای مخاطبان عام و مخاطبان خاص
 • برگزاری کنگره، سمینار، نشست های علمی تخصصی در حوزه های مختلف حکمت معاصر در سطوح مختلف

 

۵. ارتباطات

 • همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها  موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی با عقد قرارد تفاهم نامه
 • تشکیل و تأسیس انجمن ملی