طرح‌های انجام شده

تعداد بازدید:۴۰۵۰

 طرح سلسله بحث های حقوق زن در اسلام، سرپرست طرح: خانم دکتر ثریا مکنون؛ مجریان: خانم دکتر مریم قبادی،خانم دکتر فروغ پارسا، خانم دکتر اشرف بروجردی، خانم فاطمه مجاهدی.

 طرح شناسایی بانوان هیئت علمی شاخه علوم انسانی»، 1375 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، اتمام یافته، دکتر فروغ پارسا، همکار طرح: آمنه بختیاری.

 طرح تحلیل محتوای کمی مقالات علمی پژوهشی مندرج در فصلنامه های مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه علوم انسانی طی سال های 1379-1389"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، 1392، اتمام یافته، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، همکاران طرح: دکتر آمنه بختیاری، فاطمه بدوی، مریم السادات هاشمی فشارکی.

 طرح«بررسی وضعیت تحقیقات در مورد زنان در بیست‌سال اخیر در ایران»،84-1381 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، اتمام یافته، دکتر ثریا مکنون، همکاران طرح: مهندس زهره عطایی آشتیانی، دکتر لیلا سادات زعفرانچی، دکتر آمنه بختیاری، مریم فرهمند.

 طرح نیازسنجی اجتماعی زنان شهر تهران 1383،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، اتمام یافته، ، دکتر ثریا مکنون، همکاران طرح: مهندس زهره عطایی آشتیانی، دکتر لیلا سادات زعفرانچی، دکتر آمنه بختیاری، مریم فرهمند.

 طرح بررسی گونه‌شناسی کودک‌آزاری در ایران در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به استناد گزارش‌های بهزیستی، پزشکی و رسانه‌های خبری، ۱۳۸۶، دکتر اشرف بروجردی، همکاران طرح: قاضی میرسعید، دکتر آمنه بختیاری.

 طرح بررسی ایجاد فرصت‌های شغلی زنان در فعالیت‌های عمده اقتصادی با رویکردی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور؛ لیلا سادات زعفرانچی.

 -طرح بررسی نقش رسانه ملی در ارتقاء سواد رسانه ای مخاطبان، پایان یافته،۱۳۹۰/۱۱/۳۰

 طرح پژوهشی درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه در سال 90 برای سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی. دکتر بهاره نصیری.

 فاز اول طرح سواد رسانه ای چیستی و ماهیت سواد رسانه ای در گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال 91 ، دکتر بهاره نصیری.

  فاز دوم طرح سواد رسانه ای: جایگاه سواد رسانه ای در صیانت از کانون خانواده در برابر تهاجم رسانه ای شبکه های ماهواره ای( با بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، 1392-، اتمام یافته1393، دکتر بهاره نصیری، همکار طرح: دکتر آمنه بختیاری.

طرح تاثیر سواد رسانه‌ای در صیانت از کانون خانواده در برابر تهاجم رسانه‌ای، پایان یافته، ۱۳۹۵/۰۴/۲۷.

 طرح پژوهشی بررسی آسیب های فردی و اجتماعی استفاده از تلفن همراه،- 1394 1393، اتمام یافته، دکتر بهاره نصیری، همکار طرح: دکتر آمنه بختیاری.

 طرح شناسایی، تحلیل و ارتقاء ارتقای سطح سواد رسانه ای والدین تهرانی در خصوص استفاده فرزندان از فضای سایبری (مقطع سنی 6-11 سال)، ، دکتر بهاره نصیری، همکار طرح: دکتر آمنه بختیاری.پایان یافته، ۱۳۹۸/۰۲/۲۱.

 طرح کاربردی سازی ( ارائه به شهرداری) آموزش شیوه های فرزندپروری والدین درچگونگی استفاده ازرسانه ها، تدریس در محلات و فرهنگسراها، 1397، ، دکتر بهاره نصیری، همکار طرح: دکتر آمنه بختیاری.

ٰطرح شیوه‌های فرزندپروری والدین در چگونگی استفاده از رسانه‌ها، پایان یافته، ۱۳۹۸/۰۸/۲۷.

 طرح ارائه مدل و چشم انداز آتی سبک زندگی خانواده به ورود فناوریهای نوین ارتباطی،1398، ، دکتر بهاره نصیری، همکار طرح: دکتر آمنه بختیاری.

 طرح شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر تجربه زیسته زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در برقراری توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی در ایام کرونا، ۱۳۹۹، ، دکتر بهاره نصیری، همکار طرح: دکتر آمنه بختیاری.

طرح تجربه زیسته مردان دانشگاهی(اعضای هیات علمی) در برقراری توازن میان نقش‌های شغلی و خانوادگی در ایام کرونا، پایان یافته، ۱۴۰۱/۱۲/۱۳.

 طرح پژوهشی با عنوان « مطالعه اخلاق مراقبت: چشم انداز مادرانه به اخلاق و تربیت اخلاقی » برای گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر مریم نصر اصفهانی.

طرح بازکاوی در مفاهیم فلسفه اخلاق در خانواده بر اساس "سنت تدبیر منزلنویسی" گام دوم: تدبیر منزل در اندیشه حکمای مشائی مسلمان، اتمام یافته، ۱۳۹۸/۱۱/۲۲.

طرح بازخوانی زنانه‌نگر «سنت تدبیر منزلنویسی» مسلمانان سده‌های میانه با تکیه بر سه رساله تدبیر منزل بروس، السیاسیات ابن سینا و قابوسنامه عنصرالمعالی، جاری، ۱۴۰۰/۰۸/۲۲.

طرح بررسی نقادانه اخلاق مراقبت: رهیافتی مادرانه به اخلاق و تربیت اخلاقی، پایان یافته، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵.

طرح بازشناسی تحلیلی- انتقادی سنت تدبیر منزل‌نویسی در حکن علوی نزد حکمای مشائی، پایان یافته، ۱۴۰۱/۰۳/۰۹.

 طرح پژوهشی اخلاق، قدرت، روایت: بازسازی وجوه اخلاقی فعل روایتگری در متن مقدس بر اساس تحلیل روایت‌شناسانه داستان‌های زنان در قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیده زهرا مبلغ، 1398ـ 1399.

 From Being to Becoming woman: a narratological approach to the Qur’anic narratives of women, Harvard 2018- 2019: Divinity school, Women’s studies in Religion Program

 طرح بررسی انتقادی تاریخ متافیزیک و ظهور متافیزیک جنسیت، دکتر سیده زهرا مبلغ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395- 1396.

 طرح بررسی و ارزیابی نظریه های زنانه نگر درباره نقش جنسیت در برساخت فرهنگی و اجتماعی واقعیت، دکتر زهرا مبلغ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 طرح کلان طرح پنج ساله زن و عقلانیت با رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن ایرانی مسلمان، دکتر مریم صانع پور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.92-97.

 طرح پایان ها در غرب " پایان عقل مذکر" دکتر مریم صانع پور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.92-97.

 طرح زنان و مهاجرت در ادبیات معاصر عربی،دکتر شکوه السادات حسینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 99-98.

 طرح بازشناسی عناصر هویتی در رمان‌های زنان مهاجر ایرانی، دکتر شکوه سادات حسینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 99– 97.

 طرح تحلیل گفتمان روایت زنان رمان‌نویس عرب از تجربۀ مهاجرت، دکتر شکوه السادات حسینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 97-96.

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳