دکتر مریم صانع پور

تعداد بازدید:۹۵۰۶

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

نام :مریم

نام خانوادگی:صانع‌پور

تاریخ تولد:۱۶/۹/۱۳۳۳

مدرک دکترا :

 1. فلسفه اسلامی ـ دانشگاه:  International College of Islamic   Sciences (ICIS) لندن ـ انگلستان-  سال اخذ : ۱۳۸۶ / ۲۰۰۸ عنوان رساله «خیال در عرفان نظری ابن عربی و جایگاه آن در حکمت متعالیه صدر المتألهین» استاد راهنما دکتر احمد بهشتی
 2. علوم و معارف نهج البلاغه ـ  پژوهشکده نهج البلاغه – ایران – تهران -  سال اخذ: ۱۳۹۵/۲۰۱۷ عنوان رساله« اصول اخلاق ارتباطی در دنیای مجازی با تأکید بر قرآن و نهج البلاغه» استاد راهنما دکتر سید مصطفی محقق داماد

الف) تافل دکترا سال ۱۳۸۲

ب) دوره زبان کانون زبان ایران از دوازده سطح، یازده سطح گذرانده شده:  ۱۳۷۱-۱۳۷۴ 

مدرک کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام اسلامی (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)

 سال اخذ : ۱۶/۱۲/۱۳۷۵ عنوان پایان نامه «اسلام و اومانیسم» استاد راهنما دکتر رضا داوری اردکانی

  مدرک کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام اسلامی (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)

سال اخذ :۳/۴/۱۳۷۳

 

 

 

الف: سوابق خدمتی:                             

ـ از ۱/۳/۱۳۶۸ تا ۱۴/۶/۱۳۸۲                     پژوهشگر گروه بررسی مسایل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،‌به‌صورت قرارداد همکاری علمی به مدت ۱۴ سال و ۳ ماه

ـ از ۱۵/۶/۱۳۸۲ تا ۵/۱۱/۱۳۸۸      عضو هیأت علمی پیمانی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مربی پژوهش مدت ۶ سال و ۴ ماه

ـ از ۶/۱۱/۱۳۸۸ تا اکنون               عضو هیأت علمی پژوهشکده غرب‌شناسی و علم پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مربی پژوهش به صورت رسمی آزمایشی

 

ب:سوابق علمی

۱- مقالات علمی پژوهشی:                                                                                                                                                                                                                     

ردیف

عنوان مقاله

به زبان

نام نشریه یا ناشر

کشور

صفحات

مشخصات

تاریخ انتشار (۱)

(ماه ـ سال)

سال چندم

شماره

۱

تاثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد

فارسی

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام

ایران

۶۳-۸۷

۱۱ و ۱۲

 

پاییز و زمستان ۱۳۷۹

۲

تحلیل و بررسی دیدگاه شرق شناسان در باره ارای محی الد ین بن عربی

فارسی

مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه ،کلام ،ادیان و عرفان (اسماء) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ایران

۳۰۷-۳۳۹

جلد اول

 

۱۳۸۴

۳

فلسفه اخلاق معاصر در غرب

فارسی

رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب  (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  )

ایران

۳۹-۱۴۳

جلد دوم

 

۱۳۸۵

۱۴

جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی (قسمت اول)

فارسی

خردنامه صدرا

ایران

۹۹-۱۱۱

 

۴۹

پاییز

۱۳۸۶

۵

جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی(قسمت دوم)

 

فارسی

خردنامه صدرا

ایران

۹۳-۱۰۴

 

۵۰

زمستان

۱۳۸۶

۶

رویکردهای جدید به فلسفه دین معاصر

فارسی

رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب  (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  )

ایران

۱۲۵-۱۷۳

جلد سوم

 

۱۳۸۷

۷

رسانه و هویت

فارسی

رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب  (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  )

ایران

۱۰۵-۲۵۵

جلد  پنجم

 

۱۳۸۷

۸

جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی(قسمت سوم)

 

فارسی

خردنامه صدرا

ایران

۶۰-۷۴

 

۵۱

بهار

۱۳۸۷

۹

نقش خیال در معرفت شناسی و دین شناسی صدرالمتالهین

 

فارسی

نامه حکمت

دانشگا ه امام صادق علیه السلام

ایران

۸۳-۹۷

ششم

او ل

بهار وتابستان

۱۳۸۷

۱۰

مراتب وجودی انسان کامل در حضرت محمد صلی الله علیه و اله

 

فارسی

 

اسراء

ایران

 

۱۲۳-۱۴۶

 

سوم

 

دوم

زمستان

۱۳۸۹

۱۱

پژوهشی اسطوره‌شناسانه در بن‌مایه‌های جامعه مدرن غرب

فارسی

جامعه پژوهی فرهنگی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

۷۷-۱۰۷

اول

اول

بهار و تابستان ۸۹

۱۲

رویکردی تطبیقی به نظریه خیال در آرای ابن عربی و ملاصدرا

فارسی

حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

۵۵-۷۷

اول

اول

بهار و تابستان ۸۹

۱۳

انسان‌گرایی مدرنیته و مبانی اسطوره‌ای آن

فارسی

غرب‌شناسی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

۸۷-۱۱۷

اول

اول

بهار و تابستان ۸۹

۱۴

فلسفه دین فمینیستی

فارسی

رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب  (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ایران

 

جلد ششم

 

۱۳۸۹

۱۵

اسپینوزا و عهدین

فارسی

رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب  (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ایران

 

جلد ششم

 

۱۳۸۹

۶۱

هویت در عصر رسانه‌های دیجیتال

فارسی

رسانه و فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

۱۱۵-۱۳۰

اول

دوم

بهار و تابستان ۱۳۹۰

۱۷

اسطوره‏شناسی تطبیقی در سنت فرهنگی غرب

فارسی

غرب‏شناسی بنیادی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ایران

۳۹-۲۵

دوم

سوم

بهار و تابستان ۱۳۹۰

۱۸

اسطوره شناسی یونانی در نگاهی فراتاریخی

فارسی

حکمت و فلسفه در دانشگاه طباطبایی

ایران

۴۱-۵۵

هشتم

سوم

۱۳۹۱

۱۹

سیر معرفت شناختی انسان کامل در دو قوس نزول و صعود

«از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی»

فارسی

حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

۱۱۷-۸۷

چهارم

اول

بهار و تابستان ۱۳۹۲

۲۰

جایگاه اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی در آثار شیعه‏شناسان غربی

فارسی

حکمت معاصر(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

۴۳-۶۳

پنجم

سوم

پاییز ۱۳۹۳

۲۱

اصول اخلاقی در رسانه جهانی

فارسی

رسانه و فرهنگ(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

۷۷-۱۰۲

سوم

دوم

پاییز و زمستان ۱۳۹۲

۲۲

عقلانیت دینی و امام علی علیه السلام

فارسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی نهج‏البلاغه

ایران

۱۵۹-۱۸۲

سیزدهم

۴۰

بهار ۱۳۹۳

۲۳

نقد کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، هانری کوربن

فارسی

پژوهش نامه انتقادی شورای بررسی متون

ایران

۸۹-۱۰۲

۱۶

۴۰

تابستان۱۳۹۵

۲۴

نقش بنیادی عدل  در امامت علوی

فارسی

پژوهش نامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ایران

۸۹-۱۱۰

۶

۱۲

پاییز و زمستان ۱۳۹۴

۲۵

نقد کتاب ادیان و مکتب های فلسفی هند منوچهر شایگان

صانع پور- فرشچی - رابینسون

فارسی

فصلنامه نقد کتاب

ایران

۵-۱۶

دوم

۷ و ۸

پاییز و زمستان ۱۳۹۴

۲۶

جستاری در روش شیعه پژوهی غرب

فارسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی نهج‏البلاغه

ایران

۶۳-۸۴

پانزدهم

۴۹

تابستان۱۳۹۵

۲۷

حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست

فارسی

پژوهش نامه زنان

ایران

۱۲۱-۱۴۱

هشتم

اول

بهار ۱۳۹۶

۲۸

تحلیل و نقد کتاب درآمدی بر تصوف، طریق باطنی اسلام Introduction to Sufism, The Inner Path of Islam

Eric Geofferoy

فارسی

پژوهش نامه  انتقادی

ایران

۵۵-۷۶

هفدهم

هفتم

دی ۱۳۹۶

 
 
 
۲-  مقالات علمی - مروری و ترویجی:                

ردیف

عنوان مقاله

به زبان

نوع مقاله

نام نشریه یا ناشر

کشور

صفحات

مشخصات

تاریخ انتشار (۱)

(ماه ـ سال)

مروری

علمی ترویجی

موضوع تبصره ۲ و۳

(سایرتبصره‌های ماده ۲)

سال چندم

شماره

۱

مبانی معرفتی اومانیسم

فارسی

 

 

قبسات(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

ایران

۱۰۰-۱۱۶

چهارم

دوازدهم

تابستان ۱۳۷۸

۲

عقل و دین

فارسی

 

 

رواق اندیشه (مرکز پژوهشهای صدا و سیما)

ایران

۱۱۷-۱۲۷

اول

۵

بهمن ۱۳۸۰

    ۳

حکمت مشرقیه

فارسی

 

 

خردنامه صدرا

ایران

۶۵-۷۶

 

بیست و هشتم

تابستان ۱۳۸۱

۴

وحدت صوری وکلی از دیدگاه سوارز

فارسی

 

 

خردنامه صدرا

ایران

۷۷-۸۳

 

سی ام

زمستان ۱۳۸۱

۵

دیدگاه اومانیستی و دین

فارسی

 

 

قبسات (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

ایران

۱۰۵-۱۳۱

هشتم

۲۸

تابستان ۱۳۸۲

۶

اومانیسم و حق گرایی

فارسی

 

 

علوم سیاسی

ایران

۷-۲۹

هشتم

بیست ونهم

بهار ۱۳۸۴

۷

مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و نسبت ان با دین

فارسی

 

 

مجموعه مقا لات منتخب دومین همایش جهانی حکیم ملا صدرا اول خرداد ۱۳۸۳  (بنیاد حکمت اسلامی صدرا)

ایران

۳۷-۷۱

 

۵

زمستان ۱۳۸۷

۸

رویکردی دیگر به گفتمان قدرت و سیاست

فارسی

 

 

مجموعه مقالات همایش بین المللی زن-گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی( انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتزیک خاور میانه)

ایران

 

 

ز یرچاپ

 

۹

مقالۀ مبانی معرفت‌شناسی اومانیستی در سال ۲۰۰۲ توسط دلال عباس ترجمه شده و در نشریۀ منهاج صص ۹-۳۰ منتشر گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳- ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایشهای  علمی معتبر:                                                                                                                                                                                                          

ردیف

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر

محل برگزاری

عنوان مقاله

کشور

شهر

۱

هجری شمسی

همایش اقتصاد اسلامی(دانشگاه امام صادق علیه السلام)

ایران

تهران

تاثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد

روز

ماه

سال

۱۱ و۱۲

ابان

۱۳۷۹

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

۲

هجری شمسی

 همایش بین المللی ملا صدرا،(بنیاد حکمت اسلامی صدرا)

ایران

تهران

مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و نسبت انها با دین

روز

ماه

سال

۱

خرداد

۱۳۸۴

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

۳

هجری شمسی

همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه ، کلام ، ادیان و عرفان ۰(اسماء) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ایران

تهران

تحلیل و بررسی دید گاه شرق شناسان در باره اراء محی الدین بن عربی

روز

ماه

سال

۳۰ و ۳۱

فروردین

۱۳۸۴

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر

محل برگزاری

عنوان مقاله

کشور

شهر


۴

هجری شمسی

همایش ملی قران و علوم روز

ایران

تهران

قران و معرفت شناسی انسان گرایانه

روز

ماه

سال

۱۴ و ۱۵

اسفند

۱۳۸۵

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

۵

هجری شمسی

همایش بین المللی زن گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی (انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاور میانه)

ایران

تهران

رویکردی دیگر به گفتمان قدرت و سیاست

روز

ماه

سال

۱۰ و۱۱

اسفند

۱۳۸۷

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

۶

هجری شمسی

همایش بین‌المللی فلسفه رسانه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ایران

تهران

بررسی رسانه‌های جمعی در غرب

روز

ماه

سال

۲۰

۲

۱۳۸۹

میلادی

روز

ماه

سال

۷و۸

۱۲

۱۳۸۶

۷

هجری شمسی

همایش پیامبر اسلام و انسان معاصر (دانشگاه علامه طباطبایی)

ایران

تهران

محمد صلی الله و اله و انسان کامل

روز

ماه

سال

۷ و۸

اسفند

۱۳۸۶ه

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

                   
 
 
۴- گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی :                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                               

ردیف

عنوان گزارش

محل انجام

فعالیت

تاریخ انجام

شروع

پایان

۱

«بررسی پیدایش و تکوین اومانیسم اروپا در دوره رنسانس و پیامد های آن  تا عصر کنونی»  (سرپرست طرح  دکتر رضا داوری اردکانی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۷۶

۱۳۷۷

۲

«مبانی علوم انسانی در غرب معاصر»  (بخش  فلسفه  اخلاق  به وسیله  صانع پور انجام شد )

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۳

«پایان ها در غرب» (بخش پایان عقل مذکر به وسیله صانع پور انجام گرفت )

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۷۹

۱۳۸۱

۴

«دین پژوهی معاصر غرب» (انفرادی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۸۱

۱۳۸۳

۵

«رسانه و هویت» (انفرادی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۸۴

۱۳۸۶

۶

«اسطوره یونانی و مدرنیته غربی»  (انفرادی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۸۶

۱۳۸۸

۷

« نقد شیعه‌شناسی غرب» (انفرادی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۸۸

۱۳۹۰

۸

تبیین و تحلیل نگرشهای مختلف اخلاقی در فضای مجازی (انفرادی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۰

۱۳۹۲

 

 

۹

نسبت عقلانیت و زنانگی  در رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن مسلمان ایرانی «در پنج مرحله یکساله» (انفرادی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۲

۱۳۹۷

 

 

 

 

 

۵- کتابها:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ردیف

عنوان کتاب/ نشریه علمی

سایر آثار علمی

نوع فعالیت

ناشر

تاریخ انتشار

تالیف

تصنیف

تجدید چاپ

۱

کتاب بررسی تاریخی  منزلت زن از دیدگاه اسلام

 

۲۰۰۰۰ جلد

سازمان تبلیغات اسلامی

بهار  ۱۳۷۴

۲

کتاب بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام

 

 

چاپ کتاب چهار بار تکرار شد

سازمان تبلیغات اسلامی

پاییز ۱۳۷۴

۳

کتاب  توسعه اجتماعی

 

 

سازمان مدیریت صنعتی

۱۳۷۷

۴

کتاب نقدی بر مبانی معرفت شناسی  اومانیستی

 

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۱۳۷۸

۵

کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی (تجدید چاپ)

 

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۱۳۸۱

۶

کتاب فلسفه اخلاق و دین

 

 

افتاب توسعه

۱۳۸۲

۷

کتاب محی الدین بن عربی و نقش خیال قدسی در شهود حق

 

 

نشر علم

۱۳۸۵

۸

کتاب فلسفه اخلاق و دین (تجدید چاپ)

 

 

افتاب توسعه

۱۳۸۸

۹

کتاب تجرد خیال در حکمت متعالیه

 

 

بنیاد حکمت اسلامی صدرا

۱۳۸۸

۱۰

کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی

 

 

پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۱۳۸۹

۱۱

کتاب نقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستی (تجدید چاپ)

 

 

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

۱۳۸۹

۱۲

کتاب اسطوره‌شناسی یونانی و مدرنیته غربی

 

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۱

۱۳

کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی به زبان اردو ترجمه شده است.

 

 

انتشارات البیصره (اسلام آباد)

۲۰۱۲

۱۴

کتاب شیعه‏شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی

 

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۳

۱۵

کتاب چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

 

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۵

۱۶

کتاب اخلاق شهروندان دنیای مجازی( با تمرکز بر قرآن و نهج البلاغه)

با مقدمه آیت الله دکتر محقق داماد

کتاب برگزیده پنجمین جشنواره جهانی علی پژوهان

 

 

 

 

انتشارات بنیاد نهج البلاغه، پژوهش های دانشگاهی

۱۳۹۶

 

 

 

۶- داوری مقالات علمی ـ پژوهشی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    الف ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی غرب‌شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

                                ب ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت و فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

                                پ ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی، دانشگاه الزهرا(س)

                                ت ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسرا، پژوهشکده علوم وحیانی معارج

                                ث ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی هفت آسمان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم                                                                                                                                    

ج-فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چ- فضلنامه علمی- پژوهشی جستارهای فلسفه دین،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ح- فصلنامه علمی- پژوهشی علم و دین،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

د- .فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش نامه زنان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ذ- پژوهش نامه انتقادی- شورای بررسی متون دانشگاه

 

 

 

۷- ارزیابی و نقد کتب شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در حوزه های  فلسفه، کلام، عرفان، و ادیان                   

نقد و بررسی کتاب شیعه شناسی غربی ۸/۹/۱۳۹۳ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

دبیر نشست تخصصی نقد و تحلیل کتاب جنسیت در آرای اخلاقی (مؤلف فاطمه صادقی)، ۲۹/۱۰/۱۳۹۳(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)


 

 

 

۸- سواابق آموزشی:

الف)تدریس دو واحد کلیات فلسفه اسلامی دوره کارشناسی ارشد فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ب)تدریس دو واحد کلام در دوره کارشناسی الهیات دانشگاه الزهرا

ج)تدریس دو واحدآشنایی با فلسفه غرب در حوزه دانشجویی علوم اسلامی شهید آیه الله دکتر بهشتی

 

 

 

۹- خدمات علمی اجرایی:                                                                                                                                                                                  

ردیف

نوع فعالیت

محل

تاریخ انجام فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

۱

مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲/۵/۱۳۹۲

تاکنون

۲

عضو هیئت علمی پژوهشکده غرب‏شناسی و علم‏پژوهشی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۸۲

تاکنون

۳

عضو شورای علمی پژوهشکده غرب‏شناسی و علم پژوهی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۳

تاکنون

۴

عضو شورای علمی گروه غرب‏شناسی  و علم پژوهی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۷۵

تاکنون

۵

عضو شورای علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۲

تاکنون

۶

عضو  هیأت علمی کار گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۳

تاکنون

۷

مدیر مسئول فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش نامه زنان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۳

تاکنون

۸

مسئول و نماینده هیات اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کار گروه فلسفه ، کلام ، ادیان ، عرفان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۲/۱۱/۸۸

۱۲/۱۱/۹۰

۱۰

عضو کار گروه تخصصی فلسفه

نهاد کتابخانه های عمومی

۱۰/۶/۸۷

۱۰/۶/۸۹

۱۱

رئیس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی

 

۱۰/۲/۸۲

 

۱۲

عضو کمیته علمی همایش بین المللی زن-گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی

وزارت امور خارجه

 

۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ - کارگاه آموزشی:

 • تحلیل شیعه شناسی غرب ۲۵/۳/۱۳۹۴،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • اسطوره شناسی یونانی ۳/۷/۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • درسگفتار بازخوانی و تحلیل منظومه عرفانی محی الدین بن عربی ۷-۲۱/۶/۱۳۹۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

۱۱- سمینارعلمی:

 • رسانه جهانی و تکثر  فرهنگی   ۲۹/۱۰/۱۳۹۳،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • حکمت صدرایی و تأثیرپذیری آن از گفتمان ابن عربی(فرصت‌ها و تهدیدها)، سمینار علمی تأملی بر وضع فلسفه در ایران،۲۸/۱۰/۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • قرآن و مبانی معرفت شناختی اخلاق عصر ارتباطات، هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی،۲۴/۱۱/۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ما و فلسفه های فمینیستی، سمینار علمی تأملی بر وضع فلسفه در ایران، ۴/۱۱/۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 1. داوری کتاب از تعبیر جهان تا تغییر جهان برای جشنواره فارابی ۱۳۹۶
 2. نقد نظریه «بررسی امکان نظریه فلسفه هنر ایرانی اسلامی بر اساس آرای فلسفی سهروردی» در کرسی ترویجی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۱/۱۰/۹۶
 3. نقد کتاب «با صدایی متفاوت» کارول گیلیگان، مترجم مهرناز شهرآرای، ۲۹/۹/۹۶
 4. مشاوره رساله دکتری آقای پدرام پور مهران با عنوان«اصول معرفت شناختی علم مابعدالطبیعه در فلسفه صدرایی با نگاهی به فلسفه استعلایی کانت»۲۷/۶/۹۶

۱۶- داوری رساله های دکتری:

 

 • چالش های اراده آزاد در فلسفه ملاصدرا ، محمد حسین زاده، حکمت متعالیه، تاریخ دفاع:۱/۹/۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • حس در جهان ابن عربی، مهدی صدفی، حکمت متعالیه، تاریخ دفاع:۱۶/۹/۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تحلیل انتقادی مادیت ادراک با تکیه بر آراء صدرالمتألهین، تاریخ دفاع :تیر  ۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

۱۷- سخنرانی ها:

 •  تحلیل نظریه اندرسون درباره فلسفه ۱۴/۸/۱۳۹۲،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 •  آسیب شناسی پژوهش ها درباره حضرت زهرا (س) ۱۰/۲/۱۳۹۲،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 •  نقش تجرد خیال در گشودن معضلات فلسفی ۱۴/۱۱/۱۳۹۲،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 •  عدالت و عقلانیت در آموزه های امیر المومنین ۲۸/۱۱/۱۳۹۲،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 •  پدیدار شناسی یا تاریخ گرایی دینی ۲۸/۷/۱۳۹۳،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دنیای مجازی و تنوع رویکردهای اخلاقی ۲۴/۳/۱۳۹۴،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 •  اسطوره شناسی یونانی از نگاهی فراتاریخی ۱/۶/۱۳۹۴،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • آیا در رسانه جهانی پای بندی به اصول اخلاقی مشترک میان فرهنگ های مختلف ممکن است؟۱۹/۹/۱۳۹۲،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ردگیری شاخصه های اجتماعی دوره روشنگری اروپا تا اسطوره های یونان باستان۲۶/۳/۱۳۹۳،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • اخلاق رسانه جهانی در رویکردی پسااستعماری، ۱۸/۱۱/ ۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی ،۲۶/۸/۱۳۹۵،گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف
 • تاریخچه عقل مذکر، ۸/۸/۱۳۹۵، پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • آموزه های اخلاقی نهج البلاغه برای دنیای مجازی،۱۰/۸/۱۳۹۵، مرکز تحقیقات امام علی(ع)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • .....
آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۴۰۰