کتاب های جدید

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشرآدرسصندوق پستی
;15288.jpgتحلیل روانشناختی بلوغ دخترانآمنه بختیاریواژه‌آرا
15407.bmpبررسی نقش رسانه ملی در ارتقای سواد رسانه ای مخاطباندکتر بهاره نصیریمرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
15415.JPGجهانی شدن رسانه ها و چالش سیاستگذاری رسانه ملیدکتر بهاره نصیریمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
18537.jpgمهارت زندگیآمنه بختیاری
18541.jpgشیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی
27293.jpgخانواده رضایت یا نارضایتیآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری
;27426.jpgترجمه کتاب : سواد برای قرن بیست و یکمالیزابت تومن و تزا جولزآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری
43029.jpgمناسبات جنسیتی در سینمای ایرانفاطمه بدوی
43039.jpgچند صدایی اخلاقی در دنیای مجازیمریم صانع پور
46468.jpgاخلاق شهروندان دنیای مجازیمریم صانع پور
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷