برنامه ها و اهداف

تعداد بازدید:۳۷

 برنامه ها و اهداف اصلی گروه پژوهشی "مطالعات مسائل اجتماعی ایران" به شرح ذیل میباشد:

  • بررسی عمیق و تحلیلی اجتماعی و میان رشته‌ای از مسائل اجتماعی مختلف در ایران، از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، سلامت و غیره.

  • جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی مرتبط با مسائل اجتماعی، از جمله آمار رسمی، نظرسنجی‌ها، پژوهش‌های کیفی و تحلیل محتوا.
  • ریشه یابی تاریخی مسائل اجتماعی موجود با رویکرد اجتماعی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای حل مسائل اجتماعی موجود و ارتقای وضعیت اجتماعی در ایران.

  • انجام پژوهش های  پایه و کاربردی در زمینه‌های مختلف مسائل اجتماعی، به منظور افزایش دانش و آسیب شناسی مسائل اجتماعی

  • ارتقاء آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی در حل مسائل اجتماعی از طریق انتشار گزارش‌ها، مقالات و برگزاری کنفرانس‌ها، نشست‌های علمی و تخصصی و سمینا‌رها.
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳