دکتر سید آیت اله میرزایی

تعداد بازدید:۱۱۷۶۴

  رزومه در سیماپ
    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
   

 

 
مشخصات فردی
نام سید آیت‌الله
نام خانوادگی میرزایی
سال تولد ۱۳۵۴
پست الکترونیک ayatmir@Ihcs.ac.ir , ayatmir@Yahoo.com
مدارک تحصیلی
 • دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۹۰
 • فوق لیسانس مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۴
 • لیسانس، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱
 • دیپلم الکتروتکنیک، هنرستان اشرفی، اصفهان، ۱۳۷۳
 • راهنمایی، مدرسه راهنمایی رضوی، اصفهان، ۱۳۶۹
 • ابتدایی، دبستان رضوی، اصفهان، ۱۳۶۶
افتخارات علمی
 • جایزه استادیاران جوان، بنیاد ملی نخبگان ایران، ۱۳۹۴
 • جایزه فوق دکتری (پسا دکتری) بنیاد ملی نخبگان ایران، ۱۳۹۰
 • جایزه بنیاد ملی نخبگان ایران، ۱۳۸۷
 • پژوهشگر برتر دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵
 • دانشجوی ممتاز و عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبایی در دوره دکتری، ۱۳۸۵
 • رتبه اول فارغ التحصیلان رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۴
 • رتبه اول فارغ التحصیلان پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱
مهارت‌ها
 • آشنایی با نرم‌افزار SPSS
 • آشنایی با نرم‌افزار Word و نرم افزارهای جانبی آن نظیر Power Point و ... .
مسئولیت‌ها و فعالیتهای علمی
 • سرپرست گروه جامعه شناسی نظری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳
 • مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران، ۱۳۹۲
 • طراحی و راه اندازی دوره فوق لیسانس "پژوهشگری علوم اجتماعی" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 • طراحی و برگزاری سلسله نشست های علمی پیرامون جامعه شناسی تاریخی در ایران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی، ۱۳۹۱
 • سرپرست بخش جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از آبان ماه ۱۳۹۱ تا تیرماه ۱۳۹۲
 • ویراستار نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹-۱۳۸۷
 • پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، ۱۳۸۹-۱۳۸۶
 • ویراستار مجله مطالعات اجتماعی ایران شماره دوم (یک شماره)، ۱۳۸۴
 • ویراستار علمی و همکار اعضای تحریریه فصلنامه مطالعات جوانان (یک شماره)، ۱۳۸۴
 • مسوول گردآوری، تنظیم و ویرایش گزارش عملکرد دوسالانه انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۸۴
 • مسوول گردآوری، تنظیم و ویرایش گزارش عملکرد دوسالانه انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۸۳
 • ویراستار مجله جامعه‌شناسی ایران (۱۷ شماره)، ۱۳۸۶-۱۳۸۱
 • مدیر داخلی مجله جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۱
عضویت ها
انجمن های علمی
 • عضو انجمن مدیریت اطلاعات ایران، ۱۳۸۹
 • عضو انجمن اخلاق در علم و فناوری، ۱۳۸۸
 • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران، ۱۳۸۷
 • عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۸۱
کمیته ها و شوراهای علمی
 • عضو شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، ۱۳۹۳
 • عضو شورای اجتماعی فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، ۱۳۹۲
 • کمیته علمی همایش سبک زندگی در ایران، ۱۳۹۲
 • عضو شورای ارزیابی علمی پژوهش های اجتماعی فرهنگی، ۱۳۹۰
 • کمیته علمی همایش شهرداری به منزله یک نهاد اجتماعی، ۱۳۹۰

همکاری های علمی
 • انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری، ۱۳۸۹
 • پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)، ۱۳۸۹-۱۳۸۶
 • انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۸۱
همکاری با نشریات علمی
 • مجله جامعه شناسی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران
 • مجله مطالعات جامعه شناختی، دانشگاه تهران
 • فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • مجله جامعه شناسی تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس
 • فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری اطلاعات، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
 • فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • مجله پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ
انتشارات
مقالات فارسی
مقالات در فرایند همتراز خوانی
 • میرزایی، سید آیت الله «باستانگرایی و نافرجامی مدرنیته سیاسی در ایران دوره پهلوی اول»
 • میرزایی، سید آیت الله و معصومه قاراخانی «فضای هنجاری پژوهش علوم اجتماعی در ایران»
مقالات پذیرفته شده و منتشر شده در نشریات علمی دارای فرآیند همترازخوانی
مقالات انگلیسی
 • کتاب، گزارش پژوهش و کتابچه
  • سید آیت الله میرزایی (۱۳۹۸) ناسیونالیسم و قومیت در ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (زیر چاپ)
  • قاراخانی، معصومه و سید آیت الله میرزایی (۱۳۹۷؛ ۱۳۹۶) اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (چاپ اول و دوم)
  • میرزایی، سید آیت اله (۱۳۹۲) مرامنامه اخلاقی نشریات علمی، به کوشش حمیدرضا آیت اللهی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • قاراخانی، معصومه و سید آیت اله میرزایی (۱۳۹۳) ا خلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (همکار)
  پایان‌نامه‌ها
  • پایان نامه دوره دکتری زیر عنوان «گرایش به ناسیونالیسم ایرانی در بین دانشجویان (با تاکید بر خاستگاه قومی آنها)» گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰ با درجه عالی
  • پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد زیر عنوان «بررسی گرایش جوانان پسر به ارزش‌های مردانگی» گروه مطالعات فرهنگی (جامعه‌شناسی فرهنگی) دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۴ با درجه عالی
  پروژه ها
  • «نقش و کارکرد انجمن های علمی در ارتقای اخلاق حرفه ای علم در ایران»، ۱۳۹۴ (همکار اصلی)
  • «ناسیونالیسم و مدرنیته سیاسی در مشروطه ایرانی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴ (مجری)
  • «شناسایی و تدوین شاخص های سنجش دگرگونی خانواده در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی فرهنگی، تیرماه ۱۳۹۳ (همکار اصلی)
  • «تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی فرهنگی، آبان ماه ۱۳۹۳ (همکار اصلی)
  • «اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (مشترک)، بهمن ماه ۱۳۹۲ (همکار اصلی)
  • «شناسایی و تدوین شاخص های سنجش فرهنگ سیاسی در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی فرهنگی، آبان ماه ۱۳۹۲ (مجری)
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲ (مجری)
  • «بررسی و ارزیابی وضعیت اخلاق علمی در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، آبان ماه ۱۳۹۱ (مجری)
  • «بررسی وضعیت فرایند داوری مقالات در مجلات علمی معتبر ایران»، پژوهشگاه ملی اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)، گروه فناوری اطلاعات. بهمن ماه ۱۳۸۷ (همکار اصلی)
  • «تحلیل موضوعی نامه علوم اجتماعی»، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۸۷ (همکار اصلی)
  همایش ها
  • «تحلیل فضای موضوعی جامعه شناسی ایران»، همایش ملی کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، اردیبهشت ۱۳۹۲
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، دی ۱۳۹۱
  • «تحلیل اسناد داوری مقالات مجله جامعه‌شناسی ایران»، همایش بررسی مسائل علوم اجتماعی ایران، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۵
  سخنرانی ها و نشست های علمی
  • «دعوت به جامعه شناسی: مروری بر کتاب «ساخت اجتماعی واقعیت» اثر پیتربرگر و لاکمن به مناسبت پنجاهمین سال نگارش کتاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
  • «آسیب شناسی نشریات دانشگاهی»، سرای اهل قلم، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
  • «پژوهش علوم انسانی و اجتماعی»، سرای اهل قلم، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۲
  • «جامعه شناسی تاریخی چارلز تیلی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۲
  • «ناسیونالیسم ایرانی در دوره مشروطه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۱
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، ۵ دی ماه ۱۳۹۱
  • «دروازه بانان دانش در ایران» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱
  • «ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم»، انجمن جامعه شناسی ایران، ۹ آبان ماه ۱۳۹۱
  • «ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱
  • «فرایند همترازخوانی در مجله جامعه‌شناسی ایران»، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۶
  • «وضعیت داوری در مجلات علمی معتبر ایران» همکاران: دکتر محمد ابویی اردکان و سرکار خانم فاطمه شیخ شعاعی، کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، مرداد ۱۳۸۶
  یادداشت ها و مصاحبه های علمی
  تدریس‌ها
  کارشناسی ارشد
  • جامعه شناسی تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳
  • نظریه های جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳
  • نظریه های جامعه شناسی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۲
  کارشناسی
  • جامعه‌شناسی شهری و توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱-۱۳۹۰
  • جامعه‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸ تا کنون
  علایق پژوهشی
  • جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی علم و معرفت
  علایق آموزشی
  • جامعه شناسی تاریخی، نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، روش تحقیق، جامعه شناسی علم، مبانی جامعه شناسی

 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱