دکتر ناصر تکمیل همایون

تعداد بازدید:۷۹۰۲

 

 

 

 

مشخصات فردی
نام ناصر
نام خانوادگی تکمیل همایون
سال تولد 1315
مدارک تحصیلی
 • کارشناسی، فلسفه و علوم تربیتی
 • کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی (دانشگاه تهران)
 • دکترا، تاریخ (دانشگاه پاریس) در سال 1351
 • دکترا دولتی، جامعه‌شناسی (دانشگاه پاریس (سوربون)) در سال 1356
مقالات
اهم آنها عبارت است از:
 • میهن‌دوستی در ایران - استقلال 1359
 • کتابشناسی تهران- پژوهشگاه 1369
 • نقش علمی و فرهنگی یونسکو در پژوهش راههای ابریشم- سروش 1376
 • تاریخ تحولات قشون در تاریخ معاصر ایران- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1376
 • تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران- سه جلد- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1377- 1380
 • تهران (یک جلدی)- دفتر پژوهشهای فرهنگی 1382
 • گستره فرهنگی و مرز‌های تاریخی ایران‌زمین- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1379- 1380
 • آبسکون یا جزیره آشوراده- دفتر پژوهش‌های فرهنگی1380
 • سرگذشت مازندران- دفتر پژوهش‌های فرهنگی1380- 1382
 • خلیج فارس- دفتر پژوهش‌های فرهنگی1380- 1384
 • مرزهای ایران در دوره معاصر- دفتر پژوهشهای فرهنگی1379- 1384
 • تاریخ ایران در یک نگاه- دفتر پژوهشهای فرهنگی1382- 1384
 • نظام و نهادهای آموزشی در ایران باستان- پژوهشگاه 1382
 • خوارزم- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1382
 • مشروطه‌خواهی ایرانیان (زیر نظر) دو جلد- (مرکز بازشناسی ایران و اسلام 1383- 1384
 • دانشگاه جندی شاپور- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1384
 • آموزش و پرورش در ایران- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1384
 • رویدادها و یادمان‌های تاریخی ایران- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1384
 • سلطانیه- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1387
 • استان هرمزگان- اجرای طرح بزرگ دانشگاهی با دانشگاه هرمزگان 1385
 • جاده ابریشم- دفتر پژوهش‌های فرهنگی 1389
کتابهای زیر چاپ
 • مکتبخانه (آموزش کودکان و نوجوانان) (پژوهشگاه)
 • رویدادها و یادمان‌های تاریخی تهران (زیر نظر) (دفتر پژوهش‌های فرهنگی) جلد 2 و 3 و 4
 • مشروطه‌خواهی ایرانیان (مرکز بازشناسی ایران و اسلام) جلد 3 و 4
 • هویت ایرانیان (دفتر پژوهش‌های فرهنگی)
 • خاستگاه تاریخی ایل قاجار (آماده چاپ)
عضویت در شورای نویسندگان
 • مجله جمعیت- سازمان ثبت احوال کشور
 • جستارهای تاریخی- پژوهشگاه علوم انسانی
 • جامعه‌پژوهی- پژوهشگاه علوم انسانی
 • فرهنگ- پژوهشگاه علوم انسانی

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۶