دکتر ناهید موید حکمت

تعداد بازدید:۸۱۵۵

 

مشخصات فردی

ناهید

نام

مؤید حکمت

نام خانوادگی

1336

سال تولد

جامعه شناسی فرهنگی

تخصص

دانشیار پایه 25

مرتبه علمی

nahidmoayedhekmat@yahoo.com

 

پست الکترونیک

آشنایی با زبان ها: تسلط به زبان های فارسی و فرانسه، آشنایی با زبان انگلیسی در حد خواندن متون تخصصی

 

مدارک تحصیلی

 • دیپلم متوسطه: رشته تحصیلی طبیعی، دبیرستان ژاندارک تهران ، ۱۳۵۴
 • لیسانس: جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسه ، ۱۳۵۷
 • فوق لیسانس: جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسه، ۱۳۵۹
 • دکتری :جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسه ، ۱۳۶۳

 

 1. طرح های تحقیقاتی

*طرح های چاپ شده

 • سرپرست طرح بررسی وضعیت تحقیقات علوم انسانی در ایران از دیدگاه پژوهشگران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۷۳
 • سرپرست طرح اطلس کار تو ماتیک ایران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال۱۳۷۳
 • مجری طرح سنجش نگرش های گروهی از صاحبنظران ایرانی درباره برخی عوامل فرهنگی موثر در توسعه ایران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۷۴
 • سرپرست طرح بررسی برخی مفاهیم سازگار با توسعه در منتخبی از متون ادبی ایران (بررسی مفهوم کار در آثار سعدی) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۷۵
 • مجری طرح بررسی جامعه شناختی ورود برخی عناصر فرهنگی غرب به ایران و واکنش بارز نسبت به آن در ۱۵۰ ساله، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۷۹
 • سرپرست و مجری طرح شناسایی سبک های زندگی در شهر تهران، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1392
 • سرپرست و مجری طرح مطالعه مردم شناختی سبک زندگی در شهر قدس، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1394

 

*طرح های پایان یافته معلق

مجری بخش فرهنگی طرح بررسی تطبیقی توسعه ایران و ژاپن تا کنون (بررسی تطبیقی توسعه ایران و ژاپن (سال ۱۳۸۵)، حول دو محور زیر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:


- بخش سیر فرهنگی مواجه با غرب در دو کشور ایران و ژاپن در قرن ۱۹ و ۲۱ میلادی

- بخش بررسی خصوصیات فرهنگی بارز در دو کشور ایران و ژاپن ۳۰ آبان ۱۳۸۸

 

*طرح پایان یافته در حال داوری:

- سرپرست و مجری طرح سنخ شناسی و تحلیل تغییرات ارزشی در میان جوانان (مطالعه موردی: متولدین دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شمسی درتهران) در ۱۳۹۵ تا 1398

 

 1. مقالات

*مقالات منتشر شده

 • "چرا تحقیق ها خوب پیش نمی روند"، مجله پژوهشگران، شماره ۲ ، آذر ۱۳۷۱
 • "اولین اطلس کامپیوتری"، مجله پژوهشگران، شماره ۵ ، پاییز ۱۳۷۲
 • "میشل فوکو: سراسربینی"، مجله فرهنگ (علمی ـ پژوهشی)، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۷۲
 • "نقش های جنسیتی و توسعه یافتگی"، مجله فرهنگ ویژه علوم اجتماعی (علمی ـ پژوهشی)، شماره پیاپی ۲۲ و ۲۳، ۱۳۷۶
 • "ارزشهای بارز فرهنگی در مثل ها و تعبیر های کنایی فارسی"، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی)، دوره نهم، شماره چهارم، زمستان 1386
 • "مروری بر یک پژوهش کیفی با بهره گیری از روش نظریه مبنایی"، مجله فرهنگ ویژه علوم اجتماعی (علمی ـ پژوهشی)، سال ۲۳ شماره پیاپی ۷۳ بهار ۱۳۸۹
 • "تحلیلی بر شعار های انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ :آنها چه می گویند؟"، مجله فرهنگ و انسان(علمی ـ آموزشی) ، سال ششم، شماره یک، بهار و تابستان سال ۱۳۸۹
 • "درآمدی بر شناسایی نگرش های بارز فرهنگی در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی"، جامعه پژوهی(علمی ـ پژوهشی) ، شماره ۴، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 • "تحلیلی بر ساختار زبانی غالب در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی"، مجله زبان شناخت (علمی ـ پژوهشی)، شماره۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • "بررسی واکنش های ایرانیان به عناصر فرهنگی غرب"، مجله غرب شناسی بنیادی، شماره ۷ ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲
 • "درآمدی بر رویکرد روش شناختی پیر بوردیو"، جامعه پژوهی فرهنگی (علمی ـ پژوهشی)، شماره ۷، بهار ۱۳۹۲
 • ""گزیده ای از ارزش های فرهنگی غالب در سبک های زندگی(مطالعه موردی شهر تهران)"، جامعه پژوهی فرهنگی (علمی ـ پژوهشی)، شماره یک، سال شش، بهار و تابستان ۱۳۹۳
 • تصورات قالبی: استمرار یا گسست"، پژوهشنامه زنان (علمی ـ پژوهشی)، سال سوم، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۹۴
 • "سبک‌های زندگی در سطح شهر تهران به کدام سو می‌روند؛ تمایز یا یکدستی؟ "، فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات (علمی ـ پژوهشی)، دوره ۱۶، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۹۴
 • "بررسی رابطه مساله والدین و فرزندان ـ تحقیقی درباره فرزندسالاری کودکان ۷ تا ۱۴ ساله در تهران"، جامعه‌پژوهی فرهنگی (علمی ـ پژوهشی) ۱۳۹۵
 • "خوانش اثر رازوری زنانه" بتی فریدان با بهره گیری از روش کیفی نظریه مبنایی استراوس و کوربین، مجله پژوهشنامه زنان (علمی پژوهشی)، 1397
 • "شناسایی و مقایسه مسایل اجتماعی ایران از منظر فیلم های مستند"، در دست چاپ در مجله رسانه و فرهنگ شماره اول از بهار و تابستان 1398

 

 1. کتاب ها

*تالیف:

 • "ارزش های فرهنگی نهفته در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰ تهران
 • "بررسی رویکرد نظری و روش شناختی پیر بوردیو به مفهوم سرمایه فرهنگی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵

*ترجمه:

 • ترجمه چاپ شده:

«پیر بوردیو» به قلم پاتریک شامپاین، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱ (با کسب اجازه و تایید نویسنده)

 • ترجمه در دست چاپ :

«شهر سازی» به قلم گاستون بارده، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۳۹۵

 

 • سایر ترجمه ها :

ترجمه کلیه متون مراسلات از فرهنگستان علوم بروکسل به پژوهشگاه و بالعکس از سال ۱۳۸۷-۱۳۷۲

 

 1. تدریس
 • مبانی جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی(اکو)، سالهای تحصیلی ۸۹ تا 1395
 • مبانی جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی ـ واحد مدیریت و حسابداری ـ مقطع کارشناسی، سالهای تحصیلی۹۳-۹۰

 

 1. مشاوره و راهنمایی پایان نامه
 • استاد راهنمای پایان نامه های تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور، همت غرب، گرایش پژوهشگری، سال تحصیلی ۹۰-۸۹
 • استاد مشاور پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، پژوهشکده ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال تحصیلی ۹۴-۹۳
 • استاد مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "شهری شدن خانه در روستا دانشجو: زهرا احمدی
 • استاد مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی ایران در دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی (1340 – 1380) از منظر فیلم های مستند، دانشجو: زهره بیاد
 • استاد مشاور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "بررسی جامعه شناختی مسأله روابط با فرزندان (تحقیقی درباره فرزند سالاری) کودکان 7 تا 14 ساله در تهران"، دانشجو: بهاره علیزاده راهداری
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "فهم مناسبات جنسی دختران نوجوان، در روایت های دانش آموزی"، دانشجو: اعظم خان آبادی
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "حق سالمندان بر شهر: بررسی امکان تحقق حق سالمندی بر شهر در منطقه 6 شهرداری تهران"، دانشجو: شیما رضایی هنجنی
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "بررسی علل طلاق در بین زنان، با تاکید بر مسأله درآمد"، دانشجو: فائزه جوادی
 • استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "سنخ شناسی ارزش های اخلاقی نهفته در گنش های مجازی در شبکه اجتماعی تلگرام، دانشجو: مریم نادمی
 • داور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "بازنمایی نقش اجتماعی زن در سینمای پس از انقلاب ایران مطالعه موردی دو فیلم یه حبه قند و فروشنده، دانشجو: پروشات مهروزی
 • داور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "سنجش احساس طرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان"، دانشجو: صونا احدیان
 • داور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "مطالعه عوامل موثر بر گرایش افراد به مشارکت داوطلبانه در سازمان های غیر دولتی مردم نهاد (سمن ها)؛ مورد مطالعه: سمن رفتگران طبیعت استان تهران، دانشجو: زهرا صفایی گاوکش
 • داور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "عوامل موثر بر مهاجرت از استان خوزستان (برون کوچی)، با تاکید بر شهرستان های آبادان و خرمشهر، دانشجو: فهیمه مزرعه
 • داور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده مطالعات اجتماعی با عنوان "تحلیل گفتمان رادیکالیسم اسلامی، مورد مطالعه: پدیده داعش، دانشجو: عنایت الله آریایی فر

 

 1.  عضویت در مجلات
 • عضو هیئت تحریریه نشریه جامعه پژوهی فرهنگی
 • سردبیر مجله پژوهشنامه زنان

 

7. سمت های علمی و اجرایی

 • رئیس بخش مطالعات توسعه پژوهشکده مطالعات اجتماعی ۱۳۸۸
 • رئیس و سرپرست پژوهشکده مطالعات اجتماعی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
 • ریاست تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی ۱۳۹۱ تا۱۳۹۳
 • رئیس و سرپرست پژوهشکده مطالعات اجتماعی ۱۳۹۵ تا خرداد 1397
 • ریاست تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی ۱۳۹۵ تا خرداد 1397
 • ریاست کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیئت ممیزه پژوهشگاه از 14/7/1397 تا 14/7/1399
 • عضو هیأت امنای صندوق رفاه، ۱۳۸۵
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی علوم اجتماعی (جلسات مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۰ و شهریور ۱۳۹۱) مؤسسات پژوهشی وابسته و تابعه وزارت علوم ، مستقر در تهران در حوزه علوم انسانی
 • عضو منتخب کمیته علمی گرنت از ۱۳۹۱ تا کنون
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱ الی۱۳۹۳
 • عضو منتخب کمیته علمی هفته پژوهش از ۱۳۹۱ تا 1395
 • نماینده تام الاختیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی معرفی شده به معاونت پژوهشی جهت همکاری در برگزاری مراسم هفته پژوهش۱۳۹۳
 • دبیر منتخب پژوهشکده مطالعات اجتماعی در کمیته ارتقاء پژوهشگاه علوم ۱۳۹۳ تا 1395
 • نماینده پژوهشکده مطالعات اجتماعی، از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در تشکیل قطب علمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ۱۳۹۴
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱ تا 1397
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱ تا 1397
 • عضو علمی کارگروه کاربست طرح اعتلا ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور 1/3/96 تا کنون

 

8.برگزاری کارگاه

 • مدرس کارگاه با عنوان " روش تحقیق با رویکرد پژوهش های کیفی : نظریه مبنایی استراوس و کوربین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 10 /2/1397

 

9. کرسی های ترویجی

 •  مدیریت کرسی ترویجی با عنوان "زنانه شدن شهر با تاکید بر فضاهای شهر تهران" در تاریخ 29/8/1397

 

10.  دوره های آموزش کامپیوتر و زبان

 • ۱۳۷۱ ، SAS
 • Netware، ۱۳۷۱
 • Excel، ۱۳۲۰
 • برنامه نویسی pascaI ، ۱۳۷۲
 • سیستم عامل DOSI ، ۱۳۷۳
 • سیستم عامل ، DOSII، ۱۳۷۴
 • PE۲، ۱۳۷۴
 • NORTON، ۱۳۷۵
 • INTERNET، ۱۳۸۱
 • WINDOWS، ۱۳۸۱
 • تایپ فارسی, ۱۳۸۶
 • WORD، ۱۳۸۶

 

11.  شرکت در کار گاه های آموزشی

 • "حاشیه نشینی در تهران از دید گاه آسیب شناسی اجتماعی" ، ۱۳۸۱
 • (آشنایی با مبانی ویرایش) محتوایی، ساختاری، ۱۳۸۲
 • "روش تحقیق و شیوه های معرفت شناسی در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی
 • "روش تحقیقی کیفی"
 • کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتالی مقدماتی ۱۳۸۶
 • کارگاه آموزشی تئوری و روش تحقیق در اسلام و علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۰
 • کارگاه مقاله نویسی، خرداد ۱۳۹۱

 

12.  تقدیر نامه ها

 • طرح نمونه:
  • طرح سنجش نگرش های گروهی از صاحبنظران ایرانی درباره برخی عوامل فرهنگی موثر در توسعه ایران ۱۳۷۴؛ رجوع شود به پژوهشگران شماره ۳
  • طرح اطلس کارتوماتیک ایران (در دانشگاه تهران) در نمایشگاه دستاورد های علمی انقلاب: رجوع شود به پژوهشگران، شماره ۱۱

 

 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۸