دکتر مهرداد نورائی

تعداد بازدید:۲۸۶۷

 

 

مشخصات فردی
نام مهرداد
نام خانوادگی نورائی
مدارک تحصیلی
 • دکترای سیکل سوم علوم اجتماعی از دانشگاه پاسکال- استرازبورگ
 • دکترای دولتی علوم اجتماعی از دانشگاه سوربن – پاریس
 • واحد سازمانی: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی – پژوهشکده
سوابق تحقیقاتی
 • اطلس مسکن (ایران) - به سمت عضو هیات تحریریه – تاریخ چاپ 1375 – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نحوه معرفی زن در کتب درسی – مشاور علمی سال 1373
 • شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی – نگارش مقاله هویت – 1382
 • بررسی تاثیر اشتغال زنان معلم بر زندگی خانوادگی آنان – سرپرست طرح 1383
 • بررسی همانند های هویت قومی وهویت ملی درایران – مجری طرح – 1384
 • هویت و جهانی شدن- 1385
 • فرهنگ در مواجه با پدیده جهانی شدن – بررسی مبانی نظری- مجری طرح – 1386
 • فرهنگ ایرانی در مواجه با پدیده جهانی شدن – مجری طرح – 1387
 • مطالعه جامعه‌شناختی تطبیقی انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه، سال 1388
 • شناخت و تحلیل عوامل بیگانه تهدید‌کننده هویت ملی در ایران
 • ریشه‌شناسی تطور هویت ایرانی در ایران باستان
کتاب
 • انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه- مطالعه‌ای جامعه‌شناختی- تطبیقی- انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394
ترجمه کتاب
 • کتاب نیچه – فروید – مارکس – گزیده ای از آثار میشل فوکر- ترجمه مشترک انتشارات هرمس- 1381
 • کتاب حقیقت وآزادی – اثر ریموند آرون – انتشارات مروارید – 1382
تالیف (مقاله)
 • فرهنگ و هویت - فصل نامه مطالعات آسیایی – زمستان و بهار – 1376-1377
 • هویت وخودآگاهی ملی - فصل نامه مطالعات آسیایی- زمستان و بهار – 1379- 1380
 • پویایی پدیده هویت درمهاجرت و حاشیه نشینی – مجله فرهنگ – تابستان و پاییز - 1376
 • هویت و حافظه جمعی – ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی – زمستان 1383
 • تعامل فرهنگ ها و هویت اجتماعی – مجله گزارش گفتگو – آذر و دی 1380
 • تاثیر اشتغال زنان در زندگی خانوادگی آنان – مجله علوم روانشناختی – زمستان 1383
 • جهانی شدن در تاریخ معاصر – همگنی و ناهمگنی کشورها – مجله حافظ – آذر 1388
 • تغییر و تحول فرهنگی و هویت اجتماعی – مجله نشر دانش
 • بررسی تحول نهاد آموزش از دیدگاه هویت ملی – مجله فرهنگ – بهار 1389
 • تغییر پذیری جامعه – مجله جامعه پژوهی فرهنگی – بهار و تابستان 1389
 • فرهنگ و جهانی شدن- یادگارنامه شادروان دکتر محمود بروجردی- انتشارات اطلاعات، تهران، 1390
 • تأثیرگذاری ارزشهای تجدد بر فرهنگ‌های غیرغربی (مورد ایران)- مجله جامعه‌پژوهی فرهنگی- تابستان 92
 • ارتباطات رسانه‌ای، فرهنگ و هویت در فرایند جهانی شدن- مجله جامعه‌پژوهی فرهنگی- پائیز 1392
 • درآمدی بر سابقه تاریخی دیوان‌سالاری در ایران- ارج‌نامه دکتر زهره زرشناس، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1392
 • تحلیلی بر تأثیرات متقابل هویت و فرهنگ و تغییرات جامعه- مجله جامعه‌پژوهی فرهنگی- بهار 93
ترجمه (مقاله)
 • حرفه و رسالت عالم - مجله بینش و روش در تاریخ نگاری معاصر – انتشارات نشرتاریخ – 1365
 • جستاری بر نظریه علم – مجله بینش و روش در تاریخ نگاری معاصر – انتشارات نشر تاریخ – 1365
 • بعد جمعی – میشل مافزولی – مجله فرهنگ – 1372
 • مفهوم پیشرفت در فرهنگ معاصر – فصلنامه علمی دانشکده حسابداری و مدیریت – دانشگاه آزاد کرج – 1380
 • مدرنیته، تمدن پسا قرون وسطایی – میشل مافزولی – مجله نشر دانش – اسفند 1389
کارهای اجرائی
 • ریاست بخش جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی – از تاریخ 1372 تا اسفند 1384
 • ریاست بخش جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی – از تاریخ فروردین 1386 تا 91/11/25
 • ضویت در کمیسون تخصصی هیات ممیزه پژوهشگاه – از تاریخ 1387/05/28 به مدت دوسال
 • دبیر کمیته ارتقاء در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- از تاریخ مهرماه 1391 به مدت دو سال
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی- از تاریخ1393/6/1 به مدت دو سال
 • عضو کمیسون تخصصی علوم اجتماعی- از تاریخ 1393/2/27 به مدت دو سال
برگزاری کارگاه های تخصصی و آموزشی
 • میزگرد "حاشیه نشینی" (شهر تهران) – از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی – یکم و دوم تیرماه 1381
 • کارگاه روش تحقیق و شیوه های معرفت شناسی در علوم اجتماعی – هشتم الی دوازدهم آذر 1382

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۶