دکتر سیدبیوک محمدی

تعداد بازدید:۱۰۱۷۷

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
 
   
مشخصات فردی
 

- نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ : سید بیوک‌ محمدی‌

- تاریخ‌ و محل‌ تولد : تبریز 1325

- نشانی‌ محل‌ کار : پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌

- پست‌ الکترونیکی‌ :                         buik.mohammadi46@gmail.com

             

سوابق‌ تحصیلی دانشگاهی‌

. لیسانس‌ جامعه‌شناسی‌ و روانشناسی‌؛ دانشگاه‌ کنتاکی‌ شرقی‌ سال‌ 1974 (1354).

. فوِق لیسانس‌ جامعه‌شناسی‌ (با گرایش‌ روانشناسی‌ اجتماعی)‌؛ دانشگاه‌ کنتاکی‌ شرقی‌، سال‌ 1975 (1355).

. دکتری‌ جامعه‌شناسی‌ (با گرایش نظریه‌ها و دگرگونی اجتماعی)؛ دانشگاه ایالتی‌ کنتاکی‌، 1983 (1362).

زمینه‌های‌ مورد علاقه‌ تدریس‌ و تحقیق: توسعه‌ و دگرگونی‌ اجتماعی‌- فرهنگی، مسایل‌ اجتماعی‌، جامعه‌شناسی‌ صنعتی‌، جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌. جامعه شناسی خانواده، روش تحقیق کیفی

محل‌ اشتغال‌ و سمت‌ها‌

     1ـ استادیار پژوهشی‌؛ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ از 1362 لغایت‌ 1375.

     2ـ دانشیار پژوهشی‌؛ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌، از سال‌ 1376 تا بهمن 1392‌.

     3-استاد پژوهشی ،‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از فروروین 1393

     3ـ رئیس‌ بخش‌ بررسی‌ مسایل‌ اجتماعی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌؛ پژوهشکده‌ علوم‌ اجتماعی‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و   مطالعات‌ فرهنگی‌ از 1374 تا1391‌.

     4 ـ عضو شورای‌ پژوهشکده‌ علوم‌ اجتماعی‌؛ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌، از 1374 تا1391‌.

    5- بازنشسته از بهمن 1395

آشنایی‌ با زبانها

     - تسلط‌ به‌ زبانهای‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ در خواندن‌، نوشتن‌ و صحبت‌ کردن‌.

     - آشنایی‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ در حد خواندن‌ متون‌.

سوابق‌ تدریس‌

    . مبانی‌ جامعه‌شناسی‌ در دانشگاه‌ کنتاکی‌ (7 ترم‌)، 1982-1978.

    . مسایل‌ اجتماعی‌ در دانشگاه‌ کنتاکی‌ (4 ترم‌)، 1982-1980.

    . مسایل‌ اجتماعی‌ در دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌ (26 ترم‌)، 1385-1372.

    . جامعه‌شناسی‌ معرفتی‌ در دانشگاه‌ تهران‌ و دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ (هرکدام‌ یک‌ ترم‌)، 1364 و 65-1364.

    . جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ در دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌ (یک‌ ترم‌)، 66-1365.

    . جامعه‌شناسی‌ صنعتی‌ در دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌ (یک‌ ترم‌)، 1375. و موسسه آموزش عالی البرز، قزوین دو ترم  1386 1388 و تابستان 1392.

    . زبان‌ تخصصی‌ عمومی‌ و تخصصی‌ علوم‌ اجتماعی‌ در دانشگاه‌ تهران‌ (6 ترم‌)، 68-1367 و 1375-1372 و موسسه آموزش عالی البرز سه ترم در سالهای 1385-1378.

    . مبانی‌ جامعه‌شناسی‌ در مدرسه‌ آموزش‌ عالی‌ بیمه‌ اکو (21 ترم‌)، 1388-1377.

    . انحرافات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی (یک ترم) 1386.

    . روانشناسی اجتماعی؛ موسسه آموزش علی البرز، قزوین، 1386                      

    . روانشناسی عمومی؛ موسسسه آموزش عالی البرز، قزوین، 1378.         

    . تغییرات اجتماعی؛  موسسه آموزش عالی البرز،  قزوین 1387.

    . جامعه‌شناسی سازمان‌ها؛ موسسه آموزش عالی البرز، قزوین، 1388.

    . جامعه شناسی ازدواج و خانواده، موسسه آموزش عالی قزوین سه ترم 1388-1391.

    . مسایل اجتماعی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سه ترم 1391-1394.

    .                  

کتابهای‌ چاپ‌ شده

‌    الف‌ :  ترجمه‌ :

            1. پژوهش‌ فرهنگی‌ :  مردم‌ نگاری‌ در جوامع‌ پیچیده‌، اثر جیمز اسپردلی‌ و دیوید مک‌ کوردی‌، موسسه مطالعات‌ وتحقیقات‌ فرهنگی‌ (پژوهشگاه‌)، تهران، 1372. چاپ دوم 1386.

            2. اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. تالیف آنسلم استراس و جولیت کوربین. پ‍‍ژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1385، چاپ دوم 1387. چاپ سوم 1390.

            3. کلیسا در محاصره‌؛ (ترجمه)  اثر ام‌. آی‌. اسمیت‌ توسط‌ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی 1393.

     ب‌ :  تألیف‌ :

            جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ :  از سری‌ انتشارات‌ آزمایشی‌ متون‌ درسی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور، دانشگاه‌ پیام‌ نور، تهران، چاپ اول 1373. چاپ هفتم 1382.

            2ـ مدیریت‌ ایرانی‌ :  گزارشی‌ از تجربه‌های‌ یک‌ مدیر از رویدادهای‌ واقعی‌ و روزمره‌ (با همکاری‌ حسین‌ محمدی‌) نشر دایره،‌ 1379.

            3ـ زندگی‌ ایرانیان‌ در کانادا :  پژوهشی‌ در زندگی‌ واقعی‌ ایرانیان‌ مقیم‌ ونکور کانادا، واژه‌آرا، تهران،1380، چاپ دوم 1385 .

            4- در آمدی بر روش تحقیق کیفی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 1387. چاپ دوم 1390

            5- زن ذلیل؛ تحقیقی در باره اصطلاح رایج زن‌ذلیل، واژه آرا 1388. چاپ سوم 1391

            6- الگوهای موفق مدیریت ایرانی،  فراروان، تهران، چاپ اول. 1390. چاپ دوم 1399

            7- خودت را بشناس، انتشارات علم، تهران، چاپ اول 1393. چاپ دوم 1398.

            8. ساختار قدرت در خانواده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395

             9. نقش همسری در زندگی مشترک،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1396 

            10. جامعه شناسی مطلقه‌گی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1399.

مقالات‌ چاپ‌ شده‌

      الف‌ :  تألیفات‌

1- «شعر نماد هویت‌ ملی‌ ایرانیان‌»، آدینه‌، 29 آبان‌ 1367، ص‌ 17-14.

 2ـ «جامعه‌شاسی‌ جنبشهای‌ اجتماعی‌»، نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، جلد اول‌، شماره‌ دوم‌، بهار 1368، ص‌ 189-171.

 3ـ «تعارض‌ در پایگاه‌ اجتماعی‌ تحصیلکرده‌های‌ ایران‌»، آدینه‌، شماره‌ 35، خرداد 1368، ص‌ 15-14.

4ـ «احساس‌ اجحاف‌»، آدینه‌، شماره‌ 47، تیر 1369، ص‌ 17-14.

 5ـ «بحران‌ ارزش‌ها»، دنیای‌ سخن‌، شماره‌ 35، آبان‌ 1369، ص‌ 72-70.

 6ـ «الگوهای‌ فرهنگی‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ نهم‌، ویژه‌نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، تابستان‌ 1370، ص‌ 181-159.

 7ـ «ترس‌ از شناخت‌ خویشتن‌؛ نگاهی‌ روانشناختی‌ و جامعه‌شناختی‌ به‌ پدیده‌ خشک‌ مغزی‌ و سلطه‌ جویی‌»، جامعه‌ سالم‌، شماره‌ پنجم‌، سال‌ اول‌، خرداد 1371، ص‌ 39-36.

 8ـ «روش‌ شناسی‌ مردمی‌»، فصلنامه‌ علوم‌ اجتماعی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌، دوره‌ اول‌، زمستان‌ 71 و بهار 72،    شماره‌ 3 و 4، ص‌ 377-369.  

 9ـ «تجدد و جنبشهای‌ اجتماعی‌ :  تحقیقی‌ جامعه‌شناختی‌ درباره‌ معضله‌ غربزدگی‌ در متون‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ ایران‌ معاصر»، فرهنگ‌، ویژه‌ علوم‌ اجتماعی‌، کتاب‌ پانزدهم‌، تابستان‌ 1372، ص‌ 229-196.

10ـ «توسعه‌ و از خود بیگانگی‌»، جامعه‌ سالم‌ شماره‌ 13، دی‌ 1372، ص‌ 43-41.

11ـ «توسعه‌ و مسایل‌ اجتماعی‌»، جامعه‌ سالم‌، شماره‌ 15، خرداد 1373، ص‌ 31-26.

 12ـ «شکایت‌ بی‌حاصل‌، تعمقی‌ در یک‌ الگوی‌ فرهنگی‌ رایج‌ در ایران‌»، جامعه‌ سالم‌ شماره‌ 18، دی‌ 1373، ص‌   32-30.

 13ـ «الگوهای‌ فرهنگی‌ خاموش‌»، نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، شماره‌ 7، زمستان‌ 1373، ص‌ 312-303.

 14ـ «مسافرت‌ تفریحی‌ غیر بهداشتی‌»، زمان‌ 4، مرداد 1374، ص‌ 103-102.

15ـ چرا در میهمانی‌ها به‌ غذا حمله‌ می‌کنند؟» روز هفتم‌ همشهری‌، شماره‌ 793، پنجشنبه‌ 6 مهر 1374، ص‌ 4 و15.

16ـ «چه‌ کسانی‌ دبه‌ درمی‌آورند و رواج‌ دبه‌ چه‌ پیامدهایی‌ دارد؟»، روز هفتم‌ همشهری‌، پنجشنبه‌ 27 مهر   ضمیمه‌ 47و پنجشنبه‌ 4 آبان‌ ضمیمه‌ 48، 1374.

 17ـ «خویشاوندگرایی‌ در ایران‌»، فرهنگ‌ توسعه‌، شماره‌ 21، بهمن‌ 1374، ص‌ 36-34.

18ـ «زرنگی‌؛ مردم‌نگاری‌ معناشناختی‌ از یک‌ واژه‌ کلیدی‌»، جامعه‌ سالم‌ شماره‌ 29، دی‌ 1375، ص‌ 83-  80  

 19ـ «نقش‌ احکام‌ ارزشی‌ در تحقیقات‌ فرهنگی‌»، نامه‌ فرهنگ‌، شماره‌ 26، تابستان‌ 1376، ص‌ 95-86.

20ـ «عوامل‌ فرهنگی‌ موثر در توسعه‌»، فرهنگ‌ ویژه‌نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، شماره‌ 22 و 23، تابستان‌ و پائیز1376، ص‌48-23.

 21ـ «توسعه‌ به‌ شرط‌ حفظ‌ عناصر فرهنگی‌؟»، نامه‌ فرهنگ‌، شماره‌ 31، پائیز 1387، ص‌ 173-166.

  22- «شناسایی شاخص‌های قدرت در خانواده به روش کیفی»، جامعه پژوهی فرهنگی، 5 پاییز و تابستان 1391، ص139-150.

 23. «مردم‌نگاری معناشناختی از واژه آبرو در فرهنگ ایران» مجله مردم شناسی، شماره ،17 1391

  24. الگوی رابطۀ صمیمانه در خانواده، با همکاری فرشته میرخشتی،  جامعه پژوهی فرهنگی شماره 5، سال 3بهار و تابستان  1391

 25. «واحد مشاهده در تحقیقات کیفی»، پژوهش‌های انسان شناسی ایران دوره 3 شماره 2 پاییز و زمستان 1392.

26. «الگوی سنتی ساختار قدرت در خانواده»،  جامعه پژوهی فرهنگی،  1391

27. «واکنش ایرانیان به عناصر فرهنگی غرب»، جامعه پژوهی فرهنگی،  1391با خانم دکتر ناهید موید حکمت.

 28. چگونگی تشخیص شاخص‌های قدرت در خانواده، جامعه پژوهی فرهنگی، سال سوم شماره دوم پاییز و زمستان  1391

    

مقالات زیر چاپ

1. «فرزند سالاری»، در مجله زنان. ارائه 1385

2. «مسئله جوانان یعنی چه؟» فصلنامه مطالعات جوانان.  ارائه 1388.

3. «انگیزه دانشجویان از تحصیل» 1391

ب‌ :  مقاله‌های ترجمه چاپ شده

1ـ «مسایل‌ اجتماعی‌»، اثر استانلی‌ آتیزن‌، فرهنگ‌، کتاب‌ شماره‌ 2 و 3 بهار و پائیز 1367، ص‌ 425-411.

 2ـ «پس‌افتادگی‌ فرهنگی‌»، اثر ویلیام‌ آگبرن‌، کیهان‌ فرهنگی‌، شماره‌ 9، آذر 1369، ص‌ 37-35.

 3ـ «نسبیّت‌ فرهنگی‌»، اثر پیتر مرداک‌، فرهنگ‌، کتاب‌ شماره‌ 12، پائیز 1371، ص‌ 182-173.

 4ـ «رفتار جوانان‌ در خانواده‌»، اثر بنیامین‌ اسپاک‌، شباب‌، شماره‌ 17 و 18، آبان‌ و آذر 74 ، ص‌ 21-18.

5ـ «دولت‌ و دگرگون‌ سازی‌ اجتماعی‌»، اثر امانوئل‌ والرشتاین‌، نامه‌ فرهنگ‌، سال‌ 7، شماره‌ 3، پائیز 1376، ص‌    109-104.      

ج‌ :  نگارش‌ مقاله‌ای‌ در مجموع‌ مقالات‌ یک‌ کتاب‌

  "American Capitalism and Agricultural Development", in Science and Agriculture, ed. by L. Busch. N.Y. Allanheld and Osman. 1980. PP. 9-24.

د :  مشارکت‌ در میزگرد بررسی‌ وضعیت‌ جامعه‌شناسی‌ در ایران‌ :  دانشگاه‌ انقلاب‌، دوره‌ جدید، بهار 72، شماره‌ 97، ص‌25-9.

سخنرانیهای‌ علمی‌

1ـ «طرحی‌ برای‌ تحقیقات‌ فرهنگی‌ در ایران‌»، نخستین‌ گردهمایی‌ شوراهای‌ پژوهشی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌،همدان‌ مرداد 1374.

2ـ «ارتباط‌ احترام‌ به‌ خویشتن‌ و اعتماد بنفس‌ با مسایل‌ اجتماعی‌ »، گردهمایی‌ معاونین‌ امور اجتماعی‌ بهزیستی‌ استانها،کرمانشاه‌، مرداد 1375.

3ـ «عوامل‌ فرهنگی‌ مانع‌ مشارکت‌ مردم‌ در امر رفاه‌ اجتماعی‌ و روشهای‌ فایق‌ آمدن‌ بر آنها»، گردهمایی‌ معاونت مشارکتهای‌مردمی‌ و امور مجلس‌، سازمان‌ بهزیستی‌ کشور، آذرماه‌ 1377.

4_ «عوامل موثر در افزایش کمکهای مردمی» کمیته امداد امام خمینی در کرج، آذر ماه 1384.

            5- «بررسی عوامل و پیامدها و مصادیق احساس اجحاف در میان کارمندان دولت» در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 22/8/1387.

            6-پ«یامدهای تغییر در نقش جنسیت بر خانواد، با نگاهی بر جامعه ایران» در همایش آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران در دی‌ماه 1389؛ چاپ شده در آینده پژوهی مسائل خانواده جلد اول، مرکز تحقیقات استراژیک معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی زمستان 1389، 195-228.

            7-سخنرانی «پیامد‌های فرهنگی اشتغال زنان» در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، وزارت ارشاد، 19 مهر 1389

            8-«پیامدهای تغییر در نقش جنسیت خانواده با نگاهی به جامعه ایران»، آینده پژوهی مرکز تحقیقات استراتژیک 18/10/89.

            9. «تفکر اجتماعی در ادبیات، اندیشه‌های اجتماعی در آثار سعدی»، در استانبول ترکیه 26 جولای 2012.

            10 «رضایتمندی شغلی در میان کارکنان دولت» در سازمان بازرسی کل کشور 2/3/90

            11. محبوبیت دکتر شریعتی در میان برخی از روشنفکران کنونی ایران. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  1395.

            11. «شعر درمانی» در تبریز، در بنیاد پژوهشی شهریار، 3/5/1397

            12. «تحلیل موضوعی در روش تحقیق کیفی» از طریق وبینار دانشکده ورزش 1399

            13. »ساختار قدرت در خانواده‌های ایرانی» در دفتر مرکزی دانشگاه جهاد 10/12/ 1399 

             

اجرای کارگاه

            - طراح و مجری «کارگاه خودشناسی؛ روش‌های عملی خوشناسی در یک کارگاه یک روزه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 27/1/94.

            - تدریس در کارگاه روش تحقیق (گرد‌آوری اطلاعات به روش تحقیق کیفی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 25/7/80.

-کارگاه روش تحقیق کیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 3/ 9/94.

طرحهای‌ تحقیقاتی‌

          الف‌ :  طرحهایی‌ که‌ در آنها به‌ طور فعال‌ شرکت‌ داشته‌ام‌ :

            1ـ «مشکلات‌ کارمندان‌»؛ سفارش‌ دفتر پژوهشهای‌ نخست‌وزیری‌ (1363).

            2ـ «تاثیر قانون‌ عسر و حرج‌، مالک‌ و مستاجر»؛ سفارش‌ دفتر پژوهشهای‌ نخست‌وزیری‌ (1364).

            3ـ «محرومیت‌ زدایی‌»؛ سفارش‌ دفتر پژوهشهای‌ نخست‌وزیری‌ (1365).

            4ـ «مشکلات‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ناشی‌ از زلزله‌ خرداد 1369»، استانداری‌ گیلان‌، (1370).

            5ـ «طرح‌ دانشنامه‌»، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (64-1361).

            6ـ «طرح‌ مسیحیت‌»، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (68-1366).

            7ـ «بررسی‌ ساختار نظام‌ مدیریت‌ پژوهشی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و ارائه‌ الگوی‌ مناسب‌» (1372).

           

            ب‌ :  طرحهایی‌ که‌ سرپرستی‌ آنها را به‌ عهده‌ داشته‌ام‌:

            1ـ عوامل‌ مؤثر در پیشرفت‌ علمی‌ اساتید و دانشجویان‌ دانشگاه‌ گیلان‌ (1366).

            2ـ بررسی‌ وضعیت‌ اقتصادی‌-اجتماعی‌ زنان‌ بزهکار شهر تهران‌ (1376).

            3ـ مفاهیم‌ سازگار با توسعه‌ در فرهنگ‌ و ادب‌ فارسی‌، عدالت‌ اجتماعی‌ در آثار سعدی‌ (1375).

            4ـ نقش‌ عوامل‌ فرهنگی‌ بارز در توسعه‌ ایران‌ (1375).

            5ـ واکنش‌ ایرانیان‌ به‌ برخی‌ عناصر فرهنگی‌ غرب‌ در 150 سال‌ اخیر (1379).

6ـ بررسی‌ امکان‌، چگونگی‌ و تاثیرات‌ احتمالی‌ مشارکت‌ سالمندان‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ کودکان‌ پیش‌دبستانی‌ دفترمشارکت‌های‌ مردمی‌ سازمان‌ بهزیستی‌ کشور 1379.                                                                                              7-مقایسه رضایت شغلی در میان استادان یک دانشگاه ایران (علامه طباطبا ئی) با یک دانشگاه کانادا (سیمون فریزر)ونکور، کانادا سال 2000

8. شناسایی مسایل اجتماعی ایران، ( با همکاری و سفارش وزارت کشور)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران تابستان 1385.

            9. احساس اجحاف در میان کارمندان دولت: عوامل، پیامد‌ها و مصادیق. 1387.

            10- شناخت انگیزه‌ها و اهداف دانشجویان از تحصیل. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388.

11- ساختار قدرت در خانواده در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.

12- حریم خصوصی بین همسران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1392

13- نقش همسری درزندگی مشترک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394

بعضی طرح‌های دیگری که در سازمانی غیر از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجرا کرده‌ام.

1- گزارشی از کمیته امداد، کمیته امداد؛ دفتر مشارکت‌های مردمی، 1384.

2- نگرش دختران و زنان جوان نسبت به امنیت روانی، سازمان ملی جوانان 1383-84.

3- نگرش دختران و زنان و جوان نسبت به مشروبات، سازمان ملی جوانان 1383-84.

4- نگرش دختران و زنان جوان نسبت به ازدواج موقت، سازمان ملی جوانان 1383-84.

           

         ج: طرح‌هایی که در آنها به عنوان مشاور یا همکار شرکت داشتم:

            1. در طرح «کودک‌ آزاری» به سرپرستی خانم اشرف بروجردی، 1388، به عنوان مشاور.

            2. در طرح «میان رشتگی علوم انسانی و پزشکی» به سرپرستی آقای دکتر علیرضا منجمی، به عنوان همکار 

            3. در طرح «درآمدی بر شناسایی ارزشهای بارز فرهنگی در گزیده‌ای از امثال فارسی» به سرپرستی خانم دکتر ناهید موید حکمت، در زیر چاپ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات فرهنگی، به عنوان مشاور. 1388.

            4. در طرح «مطالعه تطبیقی ایران و ژاپن از منظر توسعه یافتگی» به سرپرستی آقای محسن امین زاده، به عنوان مشاور.

            5. مشاور و عضو شورای پژوهشی پژوهشکدۀ اولیاء و مربیان (خانواده) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1389-90.

عضو هیات تحریریه

 عضو هیات تحریریه و سایر مسئولیت‌ها در نشریات زیر:

-جامعه پژوهی فرهنگی

-رسانه و فرهنگ

-پژوهش نامه زنان

-فسلفه علم

-سیاست اجتماعی

-پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

-فرهنگ ویژه علوم اجتماعی

-مطالعات اجتماعی (معاون سردبیر)

- فرهنگ و رسانه (سردبیر) هنوز ادامه دارد

راهنمای‌ پایان‌نامه‌ها

   1ـاستاد راهنمای‌ پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد خانم‌ شکوه‌ مشهدی‌ تفرشی‌ با عنوان‌ :«بررسی‌ عوامل‌ مرتبط‌ با انتخاب‌ رشته‌ تحصیلی‌ در میان‌ دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ کتابداری‌» در دانشگاه‌  علوم‌ پزشکی‌ ایران‌، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌ رسانی‌، شهریور 1372.

2ـ استاد مشاور پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد آقای‌ هوشنگ‌ دادش‌ زاده‌ فهیم‌ با عنوان‌: «بررسی‌ وضعیت‌ خانواده‌ در ایران‌، عوامل‌ استحکام‌ و گسست‌» در دانشگاه‌ دولتی‌ باکو، جمهوری‌ آذربایجان‌ 1378 (با معرفی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ایران‌).

 3.داور پایان نامه زبانشناسی، محمد کریمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388

 4. داور پایان‌نامه زبانشناسی، محسن حیدری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388.

5.داور پایان نامه علوم اجتماعی، روانشناسی، دانشگاه الزهراء 1390.

 داوری و مشاره پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری متعدد در سال‌های اخیر

استاد راهنما

 1- استاد راهنما پایان نامه جامعه شناسی  عثمان محمودی (سبک‌های اقتدار معلمان در دوره راهنمایی) کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1394.

 2- استاد راهنما پایان نامه جامعه شناسی بهاره علیزاده  با عنوان «فرزند سالاری» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، 1394.

3 -  استاد راهنما پایان نامه رشته جامعه شناسی، عثمان محمودی، با عنوان «رابطه الگوهای اقتدار معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1395.

استاد مدعو در :

1- دانشگاه‌ گیلان‌ از مهر تا اسفند 1366.

2- دانشگاه‌ سیمون‌ فریز، (ونکور،کانادا)، در چهار چوب طرح فرصت مطالعاتی، از دسامبر 1999 لغایت‌ ژوئن‌ 2000 (15 آذر 1378 تا 15 خرداد 1379)

سایر فعالیت‌های‌ علمی‌ مربوط‌ به‌ زمینة‌ کاری‌ و تخصص‌

     الف: ویرایش، نظارت، عضویت در شورا‌ها و تدریس در کارگاه

1- عضو کمیته‌ انتخاب‌ کتاب‌، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (70-1362).

2- عضو کمیته‌ ارتقاء اعضاء هیات‌ علمی‌، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (67-1364).

 3-  عضو هیات‌ تحریریه‌ مجله‌ فرهنگ‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ (78-1373).

4-  دبیر مجله‌ فرهنگ‌ ویژه‌نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، سال‌ دهم‌ شماره‌های‌ 2 و 3 (پیاپی‌ 22 و 23) تابستان‌ و پائیز 1376.

5- ویرایش‌ علمی‌ مقالات‌ مجله‌ فرهنگ‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ (73-1369).

6-  ناظر چهار طرح تحقیقاتی در سازمان ملی جوانان1385 و1386.

7-  تدریس‌ در کارگاه‌ روش‌ تحقیق‌ در پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ و ارائه‌ روش‌ تحقیق‌ کیفی‌،14/7/80 -25/7/80. 

8- داوری در باره مقالات ارائۀ شده برای چاپ در مجله فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و... ) و فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی).

9-  عضویت در شورای علمی طرح «امنیت ملی» به سر پرستی آقای مینایی،  1386.

10- عضو هیات تحریریه در شورای مجله علمی پژوهشگاه که قرار است به زبان انگلیسی چاپ شود.

11- دبیر مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره جدید در حال انجام.

12- داوری در بارۀ 10مقاله ارائه شده به مجله فرهنگ (ویژه نامه زنان) به دبیری خانم دکتر ثریا مکنون، در سال 1387و 1388. هنوز هم ادامه دارد

13- داوری در بارۀ چندین مقاله برای مجلات منتشره در پژوهشگاه

14-  عضو هیات تحریریه و معاون سردبیر مجله جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390. تا حال یک شماره چاپ شده است.

15-  عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده علوم اجتماعی (خانواده) آموزش و پرورش 1389- تا کنون.

16- سردبیر مجله علمی پژوهشی  رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دو سال از 1397تا حال.

 ب: مشاوره در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی

1ـ مشاور مدیرعامل‌ در «شرکت‌ تولیدی‌، فروش‌ و خدماتی‌ بک‌» در زمینه‌های‌ برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، ایجاد انگیزه‌، استخدام‌ها و حل‌اختلافات‌، 1368 تا1385‌.

2ـ مشاوره‌ مقطعی‌ به‌ شرکت‌های‌ یال‌الکترونیک‌ (71-13800) و کفاسیستم‌ (1377).

3- مشاور روانشناسی در شرکت بک افزار، و شرکت آماک کوشا ( از 1379 تا حال، به‌عنوان مشاور شرکت.)  

4- مشاوره مدیریتی در چندین شرکت خصوصی، (به طور مقطعی جهت عارضه یابی) در شرکت‌های کارتن ایران تابستان 1386،  و نوکیا- زیمنس پاییز 1387.  

5. ارزیابی شرکت ویستا بست در نمایشگاه مصالح ساختمانی 6/5/1388.  

            6. ارائه راهکار‌ها و مشاور به سازمان مکتب کمال تابستان 1388. ادامه مشارکت در برنامه‌های سمینار و کارگاه‌های آموزشی در حال انجام. و تهیه طرح سازماندهی سازمان مکتب کمال.

-مشاوره به بانک ملت، ارائة گزارش، بررسی امکانات خصوصی سازی، 1390

-دادن مشاوره و تهیه طرح سازمانی شرکت نوسازن اقلیم آباد، 1398-99.   

             

مقالات‌ و گزارش‌های‌ دردست‌ ویرایش‌

            1ـ بعد فرهنگی‌ رضایت‌ شغلی‌

            2 مدرنیسم و سنت گرایی. نقدی بر کتاب وضعیت تفکر در ایران، اثر داوری اردکانی.

طرح‌ تحقیقی‌ دردست‌ اجرا

                - هنر دوست داشتن خود. با همکاری آقای محمود معظمی آماده ویرایش

                        - شعر درمانی در دست اجرا و تحقیق

 

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۲