دکتر سیدبیوک محمدی

تعداد بازدید:۷۶۰۵

 

مشخصات فردی
 

مشخصات‌ شخصی‌

- نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ : سید بیوک‌ محمدی‌

- تاریخ‌ و محل‌ تولد : تبریز ۱۳۲۵

- نشانی‌ محل‌ کار : پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌، بزرگراه‌ کردستان‌ خیابان‌ ۶۴، کد پستی‌ ۱۴۳۷۴

- تلفن‌ : اداره‌ ۳-۸۰۴۶۸۹۱۸ ،   منزل:  ۴۴۴۵۳۲۰۵ ۰۲۱ ،     همراه: ۴۹۰۲۳۴۲-۰۹۱۲

- فاکس‌ : ۸۰۳۶۳۱۷ (۲۱-۹۸**)

- پست‌ الکترونیکی‌ :             buik@ihcs.ac.ir

            -  آدرس: تهران صندوق پستی ۶۴۱۹-۱۴۱۵۵

 

سوابق‌ تحصیلی دانشگاهی‌

. لیسانس‌ جامعه‌شناسی‌ و روانشناسی‌؛ دانشگاه‌ کنتاکی‌ شرقی‌ سال‌ ۱۹۷۴ (۱۳۵۴).

. فوِق لیسانس‌ جامعه‌شناسی‌ (با گرایش‌ روانشناسی‌ اجتماعی)‌؛ دانشگاه‌ کنتاکی‌ شرقی‌، سال‌ ۱۹۷۵ (۱۳۵۵).

. دکتری‌ جامعه‌شناسی‌ (با گرایش نظریه‌ها و دگرگونی اجتماعی)؛ دانشگاه ایالتی‌ کنتاکی‌، ۱۹۸۳ (۱۳۶۲).

 

زمینه‌های‌ مورد علاقه‌ تدریس‌ و تحقیق: ‌فرهنگ‌، توسعه‌، دگرگونی‌ اجتماعی‌، مسایل‌ اجتماعی‌، جامعه‌شناسی‌ صنعتی‌، جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌. جامعه شناسی خانواده

محل‌ اشتغال‌ و سمت‌ها‌

     ۱ـ استادیار پژوهشی‌؛ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ از ۱۳۶۲ لغایت‌ ۱۳۷۵.

     ۲ـ دانشیار پژوهشی‌؛ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌، از سال‌ ۱۳۷۶ تا بهمن ۱۳۹۲‌.

     ۳-استاد پژوهشی ،‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از فروروین ۱۳۹۳

     ۳ـ رئیس‌ بخش‌ بررسی‌ مسایل‌ اجتماعی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌؛ پژوهشکده‌ علوم‌ اجتماعی‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و   مطالعات‌ فرهنگی‌ از ۱۳۷۴ تا۱۳۹۱‌.

     ۴ ـ عضو شورای‌ پژوهشکده‌ علوم‌ اجتماعی‌؛ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌، از ۱۳۷۴ تا۱۳۹۱‌.

آشنایی‌ با زبانها

     - تسلط‌ به‌ زبانهای‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ در خواندن‌، نوشتن‌ و صحبت‌ کردن‌.

     - آشنایی‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ در حد خواندن‌ متون‌.

سوابق‌ تدریس‌

    . مبانی‌ جامعه‌شناسی‌ در دانشگاه‌ کنتاکی‌ (۷ ترم‌)، ۱۹۸۲-۱۹۷۸.

    . مسایل‌ اجتماعی‌ در دانشگاه‌ کنتاکی‌ (۴ ترم‌)، ۱۹۸۲-۱۹۸۰.

    . مسایل‌ اجتماعی‌ در دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌ (۲۶ ترم‌)، ۱۳۸۵-۱۳۷۲.

    . جامعه‌شناسی‌ معرفتی‌ در دانشگاه‌ تهران‌ و دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ (هرکدام‌ یک‌ ترم‌)، ۱۳۶۴ و ۶۵-۱۳۶۴.

    . جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ در دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌ (یک‌ ترم‌)، ۶۶-۱۳۶۵.

    . جامعه‌شناسی‌ صنعتی‌ در دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌ (یک‌ ترم‌)، ۱۳۷۵. و موسسه آموزش عالی البرز، قزوین دو ترم  ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ و تابستان ۱۳۹۲.

    . زبان‌ تخصصی‌ عمومی‌ و تخصصی‌ علوم‌ اجتماعی‌ در دانشگاه‌ تهران‌ (۶ ترم‌)، ۶۸-۱۳۶۷ و ۱۳۷۵-۱۳۷۲ و موسسه آموزش عالی البرز سه ترم در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۸.

    . مبانی‌ جامعه‌شناسی‌ در مدرسه‌ آموزش‌ عالی‌ بیمه‌ اکو (۲۱ ترم‌)، ۱۳۸۸-۱۳۷۷.

    . انحرافات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی (یک ترم) ۱۳۸۶.

    . روانشناسی اجتماعی؛ موسسه آموزش علی البرز، قزوین، ۱۳۸۶                      

    . روانشناسی عمومی؛ موسسسه آموزش عالی البرز، قزوین، ۱۳۷۸.         

    . تغییرات اجتماعی؛  موسسه آموزش عالی البرز،  قزوین ۱۳۸۷.

    . جامعه‌شناسی سازمان‌ها؛ موسسه آموزش عالی البرز، قزوین، ۱۳۸۸.

    . جامعه شناسی ازدواج و خانواده، موسسه آموزش عالی قزوین سه ترم ۱۳۸۸-۱۳۹۱.

    . مسایل اجتماعی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سه ترم ۱۳۹۱-۱۳۹۴.

    . جامعه‌شناسی ازدواج وخانواده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یک ترم ۱۳۹۲.

                       

کتابهای‌ چاپ‌ شده

‌    الف‌ :  ترجمه‌ :

            ۱. پژوهش‌ فرهنگی‌ :  مردم‌ نگاری‌ در جوامع‌ پیچیده‌، اثر جیمز اسپردلی‌ و دیوید مک‌ کوردی‌، موسسه  ‌        مطالعات‌ وتحقیقات‌ فرهنگی‌ (پژوهشگاه‌)، تهران، ۱۳۷۲. چاپ دوم ۱۳۸۶.

            ۲. اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. تالیف آنسلم استراس و جولیت کوربین. پ‍‍ژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵، چاپ دوم ۱۳۸۷. چاپ سوم ۱۳۹۰.

            ۳. کلیسا در محاصره‌؛ (ترجمه)  اثر ام‌. آی‌. اسمیت‌ توسط‌ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی ۱۳۹۳.

 

     ب‌ :  تألیف‌ :

            ۱ـ جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ :  از سری‌ انتشارات‌ آزمایشی‌ متون‌ درسی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور، دانشگاه‌ پیام‌ نور، تهران، چاپ اول ۱۳۷۳. چاپ هفتم ۱۳۸۲.

            ۲ـ مدیریت‌ ایرانی‌ :  گزارشی‌ از تجربه‌های‌ یک‌ مدیر از رویدادهای‌ واقعی‌ و روزمره‌ (با همکاری‌ حسین‌ محمدی‌) نشر دایره،‌ ۱۳۷۹.

            ۳ـ زندگی‌ ایرانیان‌ در کانادا :  پژوهشی‌ در زندگی‌ واقعی‌ ایرانیان‌ مقیم‌ ونکور کانادا، واژه‌آرا، تهران،۱۳۸۰، چاپ دوم ۱۳۸۵ .

            ۴- در آمدی بر روش تحقیق کیفی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱۳۸۷. چاپ دوم ۱۳۹۰

            ۵- زنان سلطه‌جو و مردان سلطه‌پذیر، تحقیقی در باره اصطلاح رایج زن‌ذلیل، واژه آرا ۱۳۸۸. چاپ سوم ۱۳۹۱ چهارم ۱۳۹۵

            ۶- الگوهای موفق مدیریت ایرانی، فراروان، تهران، چاپ اول. ۱۳۹۰

            ۷- خودت را بشناس، انتشارات علم، تهران، چاپ اول ۱۳۹۳.

            ۸. ساختار قدرت در خانواده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار ۱۳۹۵.

            ۹. نقش همسری در زندگی مشترک. در نوبت چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و ...

مقالات‌ چاپ‌ شده‌

      الف‌ :  تألیفات‌

            ۱- «شعر نماد هویت‌ ملی‌ ایرانیان‌»، آدینه‌، ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۷، ص‌ ۱۷-۱۴.

            ۲ـ «جامعه‌شاسی‌ جنبشهای‌ اجتماعی‌»، نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، جلد اول‌، شماره‌ دوم‌، بهار ۱۳۶۸، ص‌ ۱۸۹-۱۷۱.

            ۳ـ «تعارض‌ در پایگاه‌ اجتماعی‌ تحصیلکرده‌های‌ ایران‌»، آدینه‌، شماره‌ ۳۵، خرداد ۱۳۶۸، ص‌ ۱۵-۱۴.

            ۴ـ «احساس‌ اجحاف‌»، آدینه‌، شماره‌ ۴۷، تیر ۱۳۶۹، ص‌ ۱۷-۱۴.

            ۵ـ «بحران‌ ارزشها»، دنیای‌ سخن‌، شماره‌ ۳۵، آبان‌ ۱۳۶۹، ص‌ ۷۲-۷۰.

            ۶ـ «الگوهای‌ فرهنگی‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ نهم‌، ویژه‌نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، تابستان‌ ۱۳۷۰، ص‌ ۱۸۱-۱۵۹.

            ۷ـ «ترس‌ از شناخت‌ خویشتن‌؛ نگاهی‌ روانشناختی‌ و جامعه‌شناختی‌ به‌ پدیده‌ خشک‌ مغزی‌ و سلطه‌ جویی‌»، جامعه‌

     سالم‌، شماره‌ پنجم‌، سال‌ اول‌، خرداد ۱۳۷۱، ص‌ ۳۹-۳۶.

            ۸ـ «روش‌ شناسی‌ مردمی‌»، فصلنامه‌ علوم‌ اجتماعی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌، دوره‌ اول‌، زمستان‌ ۷۱ و بهار ۷۲،

                 شماره‌ ۳ و ۴، ص‌ ۳۷۷-۳۶۹.

            ۹ـ «تجدد و جنبشهای‌ اجتماعی‌ :  تحقیقی‌ جامعه‌شناختی‌ درباره‌ معضله‌ غربزدگی‌ در متون‌ سیاسی‌-اجتماعی‌ ایران‌            معاصر»، فرهنگ‌، ویژه‌ علوم‌ اجتماعی‌، کتاب‌ پانزدهم‌، تابستان‌ ۱۳۷۲، ص‌ ۲۲۹-۱۹۶.

            ۱۰ـ «توسعه‌ و از خود بیگانگی‌»، جامعه‌ سالم‌ شماره‌ ۱۳، دی‌ ۱۳۷۲، ص‌ ۴۳-۴۱.

            ۱۱ـ «توسعه‌ و مسایل‌ اجتماعی‌»، جامعه‌ سالم‌، شماره‌ ۱۵، خرداد ۱۳۷۳، ص‌ ۳۱-۲۶.

            ۱۲ـ «شکایت‌ بی‌حاصل‌، تعمقی‌ در یک‌ الگوی‌ فرهنگی‌ رایج‌ در ایران‌»، جامعه‌ سالم‌ شماره‌ ۱۸، دی‌ ۱۳۷۳، ص‌                  ۳۲-۳۰.

            ۱۳ـ «الگوهای‌ فرهنگی‌ خاموش‌»، نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، شماره‌ ۷، زمستان‌ ۱۳۷۳، ص‌ ۳۱۲-۳۰۳.

            ۱۴ـ «مسافرت‌ تفریحی‌ غیر بهداشتی‌»، زمان‌ ۴، مرداد ۱۳۷۴، ص‌ ۱۰۳-۱۰۲.

            ۱۵ـ چرا در میهمانی‌ها به‌ غذا حمله‌ می‌کنند؟» روز هفتم‌ همشهری‌، شماره‌ ۷۹۳، پنجشنبه‌ ۶ مهر ۱۳۷۴،

                    ص‌ ۴ و۱۵.

            ۱۶ـ «چه‌ کسانی‌ دبه‌ درمی‌آورند و رواج‌ دبه‌ چه‌ پیامدهایی‌ دارد؟»، روز هفتم‌ همشهری‌، پنجشنبه‌ ۲۷ مهر

                     ضمیمه‌ ۴۷و پنجشنبه‌ ۴ آبان‌ ضمیمه‌ ۴۸، ۱۳۷۴.

            ۱۷ـ «خویشاوندگرایی‌ در ایران‌»، فرهنگ‌ توسعه‌، شماره‌ ۲۱، بهمن‌ ۱۳۷۴، ص‌ ۳۶-۳۴.

۱۸ـ «زرنگی‌؛ مردم‌نگاری‌ معناشناختی‌ از یک‌ واژه‌ کلیدی‌»، جامعه‌ سالم‌ شماره‌ ۲۹، دی‌ ۱۳۷۵، ص‌ ۸۳-

       ۸۰             

            ۱۹ـ «نقش‌ احکام‌ ارزشی‌ در تحقیقات‌ فرهنگی‌»، نامه‌ فرهنگ‌، شماره‌ ۲۶، تابستان‌ ۱۳۷۶، ص‌ ۹۵-۸۶.

            ۲۰ـ «عوامل‌ فرهنگی‌ موثر در توسعه‌»، فرهنگ‌ ویژه‌نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، شماره‌ ۲۲ و ۲۳، تابستان‌ و پائیز

                    ۱۳۷۶، ص‌۴۸-۲۳.

            ۲۱ـ «توسعه‌ به‌ شرط‌ حفظ‌ عناصر فرهنگی‌؟»، نامه‌ فرهنگ‌، شماره‌ ۳۱، پائیز ۱۳۸۷، ص‌ ۱۷۳-۱۶۶.

            ۲۲- «شناسایی شاخص‌های قدرت در خانواده به روش کیفی»، جامعه پژوهی فرهنگی، ۵ پاییز و تابستان ۱۳۹۱، ص۱۳۹-۱۵۰.

            ۲۳. مردم‌نگار معناشناختی از واژه آبرو در فرهنگ ایران مجله ایرانشناسی، شماره ،۱۷ ۱۳۹۱

               ۲۴. الگوی رابطۀ صمیمانه در خانواده، با همکاری فرشته میرخشتی،  جامعه پژوهی فرهنگی شماره ۵، سال ۳بهار و تابستان  ۱۳۹۱

            ۲۵. واحد مشاهده در تحقیقات کیفی، پژوهش‌های انسان شناسی ایران دوره ۳ شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲.

                 ۲۶. الگوی سنتی ساختار قدرت در خانواده  جامعه پژوهی فرهنگی،  ۱۳۹۱

                   ۲۷. واکنش ایرانیان به عناصر فرهنگی غرب، جامعه پژوهی فرهنگی،  ۱۳۹۱به همکاری خانم دکتر ناهید موید حکمت.

            ۲۸. چگونگی تشخیص شاخص‌های قدرت در خانواده، جامعه پژوهی فرهنگی، سال سوم شماره دوم پاییز و زمستان  ۱۳۹۱

 

            ۲۹ نوشتن به منزله روش تحقیق. روش شناسی علو.م انسانی زیر چاپ

مقالات جهت ارائه

  1. «فرزند سالاری»، در مجله زنان. ارائه ۱۳۸۵
  2. «مسئله جوانان یعنی چه؟» فصلنامه مطالعات جوانان.  ارائه ۱۳۸۸.
  3. انگیزه دانشجویان از تحصیل ۱۳۹۱

 

ب‌ :  ترجمه‌ها

            ۱ـ «مسایل‌ اجتماعی‌»، اثر استانلی‌ آتیزن‌، فرهنگ‌، کتاب‌ شماره‌ ۲ و ۳ بهار و پائیز ۱۳۶۷، ص‌ ۴۲۵-۴۱۱.

            ۲ـ «پس‌افتادگی‌ فرهنگی‌»، اثر ویلیام‌ آگبرن‌، کیهان‌ فرهنگی‌، شماره‌ ۹، آذر ۱۳۶۹، ص‌ ۳۷-۳۵.

            ۳ـ «نسبیت‌ فرهنگی‌»، اثر پیتر مرداک‌، فرهنگ‌، کتاب‌ شماره‌ ۱۲، پائیز ۱۳۷۱، ص‌ ۱۸۲-۱۷۳.

            ۴ـ «رفتار جوانان‌ در خانواده‌»، اثر بنیامین‌ اسپاک‌، شباب‌، شماره‌ ۱۷ و ۱۸، آبان‌ و آذر ۷۴ ، ص‌ ۲۱-۱۸.

            ۵ـ «دولت‌ و دگرگون‌ سازی‌ اجتماعی‌»، اثر امانوئل‌ والرشتاین‌، نامه‌ فرهنگ‌، سال‌ ۷، شماره‌ ۳، پائیز ۱۳۷۶، ص‌

                        ۱۰۹-۱۰۴.

ج‌ :  نگارش‌ مقاله‌ای‌ در مجموع‌ مقالات‌ یک‌ کتاب‌

  "American Capitalism and Agricultural Development", in Science and Agriculture, ed. by L. Busch. N.Y. Allanheld and Osman. ۱۹۸۰. PP. ۹-۲۴.

 

د :  مشارکت‌ در میزگرد بررسی‌ وضعیت‌ جامعه‌شناسی‌ در ایران‌ :  دانشگاه‌ انقلاب‌، دوره‌ جدید، بهار ۷۲، شماره‌ ۹۷، ص‌۲۵-۹.

 

 

سخنرانیهای‌ علمی‌

۱ـ «طرحی‌ برای‌ تحقیقات‌ فرهنگی‌ در ایران‌»، نخستین‌ گردهمایی‌ شوراهای‌ پژوهشی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد      اسلامی‌،همدان‌ مرداد ۱۳۷۴.

۲ـ «ارتباط‌ احترام‌ به‌ خویشتن‌ و اعتماد بنفس‌ با مسایل‌ اجتماعی‌ »، گردهمایی‌ معاونین‌ امور اجتماعی‌ بهزیستی‌ استانها،کرمانشاه‌، مرداد ۱۳۷۵.

۳ـ «عوامل‌ فرهنگی‌ مانع‌ مشارکت‌ مردم‌ در امر رفاه‌ اجتماعی‌ و روشهای‌ فایق‌ آمدن‌ بر آنها»، گردهمایی‌ معاونت مشارکتهای‌مردمی‌ و امور مجلس‌، سازمان‌ بهزیستی‌ کشور، آذرماه‌ ۱۳۷۷.

۴_ «عوامل موثر در افزایش کمکهای مردمی» کمیته امداد امام خمینی در کرج، آذر ماه ۱۳۸۴.

            ۵- «بررسی عوامل و پیامدها و مصادیق احساس اجحاف در میان کارمندان دولت» در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۲/۸/۱۳۸۷.

            ۶-پیامدهای تغییر در نقش جنسیت بر خانواد، با نگاهی بر جامعه ایران» در همایش آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران در دی‌ماه ۱۳۸۹؛ چاپ شده در آینده پژوهی مسائل خانواده جلد اول، مرکز تحقیقات استراژیک معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی زمستان ۱۳۸۹، ۱۹۵-۲۲۸.

            ۷-سخنرانی «پیامد‌های فرهنگی اشتغال زنان» در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، وزارت ارشاد، ۱۹ مهر ۱۳۸۹

            ۸-پیامدهای تغییر در نقش جنسیت خانواده با نگاهی به جامعه ایران، آینده پژوهی مرکز تحقیقات استراتژیک ۱۸/۱۰/۸۹.

            ۹. تفکر اجتماعی در ادبیات، اندیشه‌های اجتماعی در آثار سعدی، در استانبول ترکیه ۲۶ جولای ۲۰۱۲.

            ۱۰ رضایتمندی شغلی در میان کارکنان دولت در سازمان بازرسی کل کشور ۲/۳/۹۰

 

اجرای کارگاه

            طراح و مجری «کارگاه خودشناسی؛ روش‌های عملی خوشناسی در یک کارگاه یک روزه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۷/۴۹۱.

            تدریس در کارگاه روش تحقیق (گرد‌آوری اطلاعات به روش تحقیق کیفی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۵/۷/۸۰.

-کارگاه روش تحقیق کیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۳/ ۹/۹۴.

             -کارگاه نقش همسری و تعارض در نقش همسری در زندگی مشترک، اریبهشت ۱۳۹۵

 

طرحهای‌ تحقیقاتی‌

          الف‌ :  طرحهایی‌ که‌ در آنها به‌ طور فعال‌ شرکت‌ داشته‌ام‌ :

            ۱ـ «مشکلات‌ کارمندان‌»؛ سفارش‌ دفتر پژوهشهای‌ نخست‌وزیری‌ (۱۳۶۳).

            ۲ـ «تاثیر قانون‌ عسر و حرج‌، مالک‌ و مستاجر»؛ سفارش‌ دفتر پژوهشهای‌ نخست‌وزیری‌ (۱۳۶۴).

            ۳ـ «محرومیت‌ زدایی‌»؛ سفارش‌ دفتر پژوهشهای‌ نخست‌وزیری‌ (۱۳۶۵).

            ۴ـ «مشکلات‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ناشی‌ از زلزله‌ خرداد ۱۳۶۹»، استانداری‌ گیلان‌، (۱۳۷۰).

            ۵ـ «طرح‌ دانشنامه‌»، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (۶۴-۱۳۶۱).

            ۶ـ «طرح‌ مسیحیت‌»، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (۶۸-۱۳۶۶).

            ۷ـ «بررسی‌ ساختار نظام‌ مدیریت‌ پژوهشی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و ارائه‌ الگوی‌ مناسب‌» (۱۳۷۲).

           

 

ب‌ :  طرحهایی‌ که‌ سرپرستی‌ آنها را به‌ عهده‌ داشته‌ام‌:

            ۱ـ عوامل‌ مؤثر در پیشرفت‌ علمی‌ اساتید و دانشجویان‌ دانشگاه‌ گیلان‌ (۱۳۶۶).

            ۲ـ بررسی‌ وضعیت‌ اقتصادی‌-اجتماعی‌ زنان‌ بزهکار شهر تهران‌ (۱۳۷۶).

            ۳ـ مفاهیم‌ سازگار با توسعه‌ در فرهنگ‌ و ادب‌ فارسی‌، عدالت‌ اجتماعی‌ در آثار سعدی‌ (۱۳۷۵).

            ۴ـ نقش‌ عوامل‌ فرهنگی‌ بارز در توسعه‌ ایران‌ (۱۳۷۵).

            ۵ـ واکنش‌ ایرانیان‌ به‌ برخی‌ عناصر فرهنگی‌ غرب‌ در ۱۵۰ سال‌ اخیر (۱۳۷۹).

۶ـ بررسی‌ امکان‌، چگونگی‌ و تاثیرات‌ احتمالی‌ مشارکت‌ سالمندان‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ کودکان‌ پیش‌دبستانی‌    دفترمشارکت‌های‌ مردمی‌ سازمان‌ بهزیستی‌ کشور ۱۳۷۹.                                                                                              ۷-مقایسه رضایت شغلی در میان استادان یک دانشگاه ایران (علامه طباطبا ئی) با یک دانشگاه کانادا (سیمون فریزر)

۸. شناسایی مسایل اجتماعی ایران، ( با همکاری و سفارش وزارت کشور)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات      فرهنگی، تهران تابستان ۱۳۸۵.

            ۹. احساس اجحاف در میان کارمندان دولت: عوامل، پیامد‌ها و مصادیق. ۱۳۸۷.

            ۱۰- شناخت انگیزه‌ها و اهداف دانشجویان از تحصیل. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸.

۱۱- ساختار قدرت در خانواده در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.

۱۲- حریم خصوصی بین همسران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۲

۱۳- نقش همسری درزندگی مشترک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴

 

بعضی طرح‌های دیگری که در سازمانی غیر از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجرا کرده‌ام.

۱- گزارشی از کمیته امداد، کمیته امداد؛ دفتر مشارکت‌های مردمی، ۱۳۸۴.

۲- نگرش دختران و زنان جوان نسبت به امنیت روانی، سازمان ملی جوانان ۱۳۸۳-۸۴.

۳- نگرش دختران و زنان و جوان نسبت به مشروبات، سازمان ملی جوانان ۱۳۸۳-۸۴.

۴- نگرش دختران و زنان جوان نسبت به ازدواج موقت، سازمان ملی جوانان ۱۳۸۳-۸۴.

           

 

         ج: طرح‌هایی که در آنها به عنوان مشاور یا همکار شرکت داشتم:

            ۱. در طرح «کودک‌ آزاری» به سرپرستی خانم اشرف بروجردی، ۱۳۸۸، به عنوان مشاور.

            ۲. در طرح «میان رشتگی علوم انسانی و پزشکی» به سرپرستی آقای دکتر علیرضا منجمی، به عنوان همکار 

            ۳. در طرح «درآمدی بر شناسایی ارزشهای بارز فرهنگی در گزیده‌ای از امثال فارسی» به سرپرستی خانم دکتر ناهید موید حکمت، در زیر چاپ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات فرهنگی، به عنوان مشاور. ۱۳۸۸.

            ۴. در طرح «مطالعه تطبیقی ایران و ژاپن از منظر توسعه یافتگی» به سرپرستی آقای محسن امین زاده، به عنوان مشاور.

            ۵. مشاور و عضو شورای پژوهشی پژوهشکدۀ اولیاء و مربیان (خانواده) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ۱۳۸۹-۹۰.

 

عضو هیات تحریریه

 عضو هیات تحریریه و سایر مسئولیت‌ها در نشریات زیر:

-جامعه پژوهی فرهنگی

-رسانه و فرهنگ

-پژوهش نامه زنان

-فسلفه علم

-سیاست اجتماعی

-پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

-فرهنگ ویژه علوم اجتماعی

-مطالعات اجتماعی (معاون سردبیر)

 

راهنمای‌ پایان‌نامه‌ها

            ـاستاد راهنمای‌ پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد خانم‌ شکوه‌ مشهدی‌ تفرشی‌ با عنوان‌ :«بررسی‌ عوامل‌ مرتبط‌ با انتخاب‌ رشته‌ تحصیلی‌ در میان‌ دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ کتابداری‌»

            در دانشگاه‌  علوم‌ پزشکی‌ ایران‌، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌ رسانی‌، شهریور ۱۳۷۲.

۲ـ استاد مشاور پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد آقای‌ هوشنگ‌ دادش‌ زاده‌ فهیم‌ با عنوان‌:

«بررسی‌ وضعیت‌ خانواده‌ در ایران‌، عوامل‌ استحکام‌ و گسست‌» در دانشگاه‌ دولتی‌ باکو، جمهوری‌ آذربایجان‌ ۱۳۷۸ (با معرفی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ایران‌).

            ۳.داور پایان نامه زبانشناسی، محمد کریمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸

            ۴. داور پایان‌نامه زبانشناسی، محسن حیدری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸.

            ۵.داور پایان نامه علوم اجتماعی، روانشناسی، دانشگاه الزهراء ۱۳۹۰.

            ۶. استاد مشاورد پایان‌نامه دکتری تبیین الگوی ارائه بازخورد توسط اساتید پزشکی در عرصه‌های بالین توسط خانم مهرناز گرانمایه  دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی. فروردین ۱۳۹۵.

 

استاد راهنما

            ۱- استاد راهنما پایان نامه جامعه شناسی  عثمان محمودی (سبک‌های اقتدار معلمان در دوره راهنمایی) کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۴.

            ۲- استاد راهنما پایان نامه جامعه شناسی بهاره علیزاده (فرزند سالاری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۴.

            ۳. استاد راهنمای پایان نامه بررسی مسایل اجتماعی در فیلم‌های مسند در دهه‌های ۱۳۴۰-۱۳۸۰. زهره بیاد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۵.

            ۴. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد  رفتگران طبیعت  زهرا صفایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی ۱۳۹۵. 

 

 

استاد مدعو در :

۱ـ دانشگاه‌ گیلان‌ از مهر تا اسفند ۱۳۶۶.

۲ـ دانشگاه‌ سیمون‌ فریز، (ونکور،کانادا)، در چهار چوب طرح فرصت مطالعاتی، از دسامبر ۱۹۹۹ لغایت‌ ژوئن‌ ۲۰۰۰ (۱۵ آذر ۱۳۷۸ تا ۱۵ خرداد ۱۳۷۹)

 

سایر فعالیت‌های‌ علمی‌ مربوط‌ به‌ زمینه‌ کاری‌ و تخصص‌

     الف: ویرایش، نظارت، عضویت در شورا‌ها و تدریس در کارگاه

۱ـ عضو کمیته‌ انتخاب‌ کتاب‌، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (۷۰-۱۳۶۲).

۲ـ عضو کمیته‌ ارتقاء اعضاء هیات‌ علمی‌، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ (۶۷-۱۳۶۴).

            ۳ـ عضو هیات‌ تحریریه‌ مجله‌ فرهنگ‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ (۷۸-۱۳۷۳).

۴ـ دبیر مجله‌ فرهنگ‌ ویژه‌نامه‌ علوم‌ اجتماعی‌، سال‌ دهم‌ شماره‌های‌ ۲ و ۳ (پیاپی‌ ۲۲ و ۲۳) تابستان‌ و پائیز ۱۳۷۶.

۵ـ ویرایش‌ علمی‌ مقالات‌ مجله‌ فرهنگ‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ (۷۳-۱۳۶۹).

۶- ناظر چهار طرح تحقیقاتی در سازمان ملی جوانان۱۳۸۵ و۱۳۸۶.

۷ ـ تدریس‌ در کارگاه‌ روش‌ تحقیق‌ در پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ و ارائه‌ روش‌ تحقیق‌ کیفی‌،

۱۴/۷/۸۰ -۲۵/۷/۸۰. 

۸- داوری در باره مقالات ارائۀ شده برای چاپ در مجله فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و... ) و فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی).

۹. عضویت در شورای علمی طرح «امنیت ملی» به سر پرستی آقای مینایی،  ۱۳۸۶ در حال انجام.

۱۱. عضو هیات تحریریه در شورای مجله علمی پژوهشگاه که قرار است به زبان انگلیسی چاپ شود.

۱۲. دبیر مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره جدید در حال انجام.

۱۳. داوری در بارۀ ۱۰مقاله ارائه شده به مجله فرهنگ (ویژه نامه زنان) به دبیری خانم دکتر ثریا مکنون، در سال ۱۳۸۷و ۱۳۸۸.

  

۱۴. داوری در بارۀ چندین مقاله برای مجلات منتشره در پژوهشگاه

۱۵. عضو هیات تحریریه و معاون سردبیر مجله جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰. تا حال یک شماره چاپ شده است.

۱۶. عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده علوم اجتماعی (خانواده) آموزش و پرورش ۱۳۸۹- تا کنون.

 

     ب: مشاوره در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی

۱ـ مشاور مدیرعامل‌ در «شرکت‌ تولیدی‌، فروش‌ و خدماتی‌ بک‌» در زمینه‌های‌ برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، ایجاد انگیزه‌، استخدام‌ها و حل‌اختلافات‌، ۱۳۶۸ تا۱۳۸۵‌.

۲ـ مشاوره‌ مقطعی‌ به‌ شرکت‌های‌ یال‌الکترونیک‌ (۷۱-۱۳۸۰۰) و کفاسیستم‌ (۱۳۷۷).

۳- مشاور روانشناسی در شرکت بک افزار، و شرکت آماک کوشا ( از ۱۳۷۹ تا حال، به‌عنوان مشاور شرکت.)  

۴- مشاوره مدیریتی در چندین شرکت خصوصی، (به طور مقطعی جهت عارضه یابی) در شرکت‌های کارتن ایران تابستان ۱۳۸۶،  و نوکیا- زیمنس پاییز ۱۳۸۷.  

۵. ارزیابی شرکت ویستا بست در نمایشگاه مصالح ساختمانی ۶/۵/۱۳۸۸.  

            ۶. ارائه راهکار‌ها و مشاور به سازمان مکتب کمال تابستان ۱۳۸۸. ادامه مشارکت در برنامه‌های سمینار و کارگاه‌های آموزشی در حال انجام. و تهیه طرح سازماندهی سازمان مکتب کمال.

-مشاوره به بانک ملت، ارائه گزارش، بررسی امکانات خصوصی سازی، ۱۳۹۰   

             

 

مقالات‌ و گزارش‌های‌ دردست‌ ویرایش‌

            ۱ـ تجمل‌گرایی‌ در ایران: تعیین خط اسراف (در مقامل تعیین خط فقر).‌

۲ـ بعد فرهنگی‌ رضایت‌ شغلی‌

            ۳ مدرنیسم و سنت گرایی.

 

طرح‌ تحقیقی‌ دردست‌ اجرا

                      - جامعه شناسی مطلقگی.

                        - عرفان ایرانی و جامعه‌شناسی اگزیستانسیالیستی