سلمان صادقی زاده

تعداد بازدید:۶۴۴۹

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

مشخصات فردی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

رتبه علمی: استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: Salmansadeghi@gmail.com

                                                                                                                                                                    

تحصیلات       

اخذ مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1387 با معدل 18/18 به عنوان رتبه­ برتر ورودی سال 1383

کسب رتبه هشتم کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1389 و دفاع از پایان نامه­ کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی علل توسعه اقتصادی در آسیای پاسیفیک»

کسب رتبه اول آزمون ورودی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران در سال 1389.  

دفاع از رساله دکترا در دانشگاه تهران در تاریخ 23/10/1393 با موضوع: «جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی در مصر و ایران» با درجه عالی

مقالات علمی-پژوهشی

صادقی ­زاده، سلمان، «علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی» فصلنامه سیاست دانشگاه تهران. دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 335-347.

صادقی­ زاده، سلمان، «چالشهای دولت ملی در گذرگاه جهانی شدن» فصلنامه دولت پژوهی، دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 90-100.

صادقی زاده، سلمان، «امنیت در ساحت عدالت اجتماعی؛ از فرآیندها تا برآیندها» فصلنامه پژوهشنامه انتقادی متون.، زمستان 1395.

صادقی زاده، سلمان. «گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیشاروی ایران»، فصلنامه پژوهش نامه علوم سیاسی 15، 3 (1399): 117-140.

صادقی زاده، سلمان. «نقدی بر کتاب «شبکه های خشم و امید: جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت»، ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 20، 9 (1399): 135-157.

صادقی زاده، سلمان. «جامعه‌شناسی گذار به سیاست سوژه در عصر جهانی‌شدن؛ با نگاهی کوتاه به وضعیت ایران»، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی. 11، 4 (1399): 93-112.

صادقی زاده، سلمان. «تحول پارادایمی درمعانی و دلالتهای مفهوم امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 24، 1 (1400): 7-30.

صادقی زاده، سلمان. «نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری» ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی. 21، 6 (1400): 213-233.

صادقی­ زاده، سلمان، «جهانی شدن، چالشهای فرهنگ سیاسی و ثبات سیاسی» فصلنامه­ مطالعات راهبردی (گواهی چاپ).  

 Sajadi, H., Sadeghizadeh, S. & Taghizadeh, M. Poverty Alleviation through   Empowerment with a Focus on Partnership: A Case Study of Iran. Canadian Center of Science and Education: Asian Social Science; Vol. 13, No. 5. Online Published: April 20, 2017.

برخی از مقالات علمی-ترویجی و تخصصی

مقاله علمی-ترویجی با عنوان «تنش و تقارب در محور اروپایی امریکایی» فصلنامه مطالعات منطقه ای، سال پانزدهم، شماره 2، بهار 1393، صفحه 1-19.

مقاله علمی- تخصصی با عنوان «چالشهای عمده در تبیین پدیده جهانی شدن» فصلنامه سیاست (دانشگاه تربیت مدرس)، سال اول، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 55-70.

صادقی زاده، سلمان. «اسلام نقلی و اسلام عقلی؛ جستاری در دستگاه فقهی داعش»، فصلنامه اندیشه تقریب ( علمی تخصصی ) 13، 4 (1396): 65-85.

کتابها

            تورن، آلن (1396)، پارادایم جدید، ترجمۀ  سلمان صادقی­ زاده. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

پ. ن. این اثر نامزد نهایی سی و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال ایران بوده است.

تورن، آلن (1398)، برابری و تفاوت: آیا می توانیم با هم زندگی کنیم؟، ترجمۀ سلمان صادقی­ زاده. تهران: نشر ثالث          

پ. ن. همچنین این اثر نامزد نهایی سی و هشتمین دورۀ جایزۀ کتاب سال ایران بوده است.

تورن، آلن (1399)، دموکراسی چیست؟، ترجمۀ سلمان صادقی­ زاده. تهران: نشر ثالث.

تورن، آلن (1400)، بازگشت کنشگر: نظریۀ اجتماعی در جامعۀ پساصنعتی. ترجمۀ سلمان صادقی ­زاده. تهران: نشر ثالث

تورن، آلن (1400)، پارادایم جدید برای فهم جهان امروز (با اصلاحات و افزوده­ها)، ترجمۀ سلمان صادقی­ زاده. تهران: نشر علمی و فرهنگی

تالیف مقاله­ «مبانی فقهی خشونت داعش» از کتاب داعش حقیقی و حقیقت داعش، به اهتمام محمد حسن حبیبیان. تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی، ‏۱۳۹۵.

تالیف مشترک کتاب «نقد تاریخنگاری انقلاب اسلامی: کتاب نهم»، جمعی از نویسندگان. تهران: انتشارت مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1393.

تالیف مقاله «تحلیلی ساختاری از انقلابهای عربی» از کتاب تحولات عربی، ایران و خاورمیانه، به اهتمام کیهان برزگر. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه‏،۱۳۹۲.

ترجمه مقاله «مطالعه فرهنگ و سیاست اسلامی» نگاشته منصور معدل در کتاب اسلام و جهانی شدن، به کوشش محمدرضا دهشیری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1385.

ترجمه مقاله «همکاری مسلمانان و مسیحیان در قرن بیست و یکم» نگاشته سوها تاجی فاروقی در کتاب اسلام و جهانی شدن، به کوشش محمدرضا دهشیری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1385.

صادقی ­زاده، سلمان (1400)، گزارش جامع عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394 تا 1400. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کنفرانسهای داخلی و بین المللی

            ارائه مقاله به همایش بین المللی با عنوان: «رسانه و تروریسم» به شرح ذیل:

Media in the face of terrorism. Submitted to 2014 International conference on counter terrorism and human security, Zurich, Switzerland: 30 – 31 July.

ارائه مقاله «چرخشهای پارادایمیک در معرفت شناسی علم سیاست در ایران»، سمینار بررسی وضعیت علم سیاست در ایران.مکان: دانشگاه رازی کرمانشاه، تاریخ 3/9/95.

پروژه­های تحقیقاتی

مجری طرح پایان یافتۀ صورت­بندی مدل مفهومی امنیت جامعوی در ایران

مجری طرح پایان یافتۀ تحول پارادایمی در معانی و دلالت­های مفهوم امنیت و نسبت­سنجی آن با ایران امروز 

همکار در اجرای طرح «بررسی فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» به درخواست جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. سال 1393.

همکار در اجرای طرح «چالشهای فرهنگ سیاسی ایران در عصر جهانی شدن و را­ه­های مقابله با آن» به سفارش گروه جهانی شدن و مطالعات سیاسی مرکز مطالعات ملی جهانی شدن. سال 1394.

همکار در طرح پژوهشی ملی بررسی و نقد جریانهای فکری و فرهنگی و نویسنده­ی «جریان فکری و فرهنگی فمینیسم سکولار» به سفارش دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. سال 1395.

همکار در طرح پژوهشی ملی بررسی و نقد جریانهای فکری و فرهنگی و نویسنده­ی بخشی از طرح مذکور با عنوان «جریان فکری و فرهنگی تلفیق­گرای فلسفی» به سفارش دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. سال 1395.

مدرک زبان خارجی

اخذ تافل دانشگاه تهران با امتیاز 74 از 100. سال 1388.

نقد کتاب

                        نقد کتاب مدرنیته و دیگری آن اثر حسین مصباحیان

نقد کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری اثر مختار نوری

نقد کتاب گذارها به دموکراسی اثر حسن قاضی مرادی

نقد کتاب سیاست قدرت و مقاومت مدنی اثر رابرت آدامز و تیموتی گارتن اش ترجمۀ عباس تاجیک و حشمت السادات معینی فر

نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی اثر ژاک ماریتن ترجمۀ سهیل صفاری

نقد کتاب شبکه های خشم و امید اثر مانوئل کاستلز. ترجمۀ مجتبی قلی پور

نقد کتاب گذارها به دموکراسی اثر حسین قاضی مرادی

نقد کتاب نظریه سیستمی و تغییر پارادایمی در جامعه شناسی اثر نیکولاس لومان ترجمۀ علی اردستانی

داوری مجلات پژوهشی

داور فصلنامه علمی - پژوهشی دولت پژوهی

داور فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی

داور فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون  

داور فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی   

گزارشهای راهبردی

            «شبکه های اجتماعی جدید، فرهنگ سیاسی و انتخابات»، ماه نگار دیده بان امنیت ملی پژوهشکده مطالعات راهبردی. شماره 46 بهمن 1394.

«بررسی تحولات اخیر حوزه امنیت انسانی: رویدادها، رویکردها و راهکارها»، ماه نگار دیده بان امنیت ملی پژوهشکده مطالعات راهبردی. شماره 48. بهار 1395.

فعالیتهای ورزشی

                        اخذ مدرک مربیگری شطرنج از فدراسیون شطرنج ایران

                        کسب رتبه دوم شطرنج قهرمانی دانشجویان دانشگاه تهران در سالهای 1391 و 1393.

                        کسب مقام چهارم میز چهار در مسابقات شطرنج دانشجویان کشور در سال 1385.

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱