مریم نصراصفهانی

تعداد بازدید:۷۹۲۲

 

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان شصت و چهارم غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تلفن   : ۸۸۰۴۶۸۹۱  داخلی ۱۹۴

ایمیل: maryam.nasr@gmail.com

سوابق تحصیلی 

۱۳۸۴-  کارشناسی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی تهران

۱۳۸۷- کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی تهران .

(رساله کارشناسی ارشد با عنوان " معرفت شناسی های فمینیستی به روایت ساندرا هاردینگ" به راهنمایی دکتر عبدالکریم رشیدیان  )

۱۳۹۳- دکتری فلسفه (اخلاق) از دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو.

( دکتری با عنوان " فاعل اخلاقی، خود و دیگری در فلسفه اخلاق: بررسی مراقبت" (Agency, Self and the Other in Ethics: A Study of Care)  به راهنمایی پرفسور آر. پی. سینگ)

سوابق شغلی

۱۳۹۶ تا کنون- استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۶-  یک ترم استاد مدعو در گروه حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۴-۱۳۹۶ - سه ترم استاد مدعو در دانشگاه ادیان و مذاهب قم

۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ -دو ترم دستیار استاد در گروه فلسفه دانشگاه تهران

۱۳۹۴-۱۳۹۴- دبیر سرویس اندیشه ماهنامه زنان امروز

۱۳۹۲- همکاری با دانشنامه زنان نامدار ایران و جهان برای نوشتن برخی مدخلهای مرتبط با متفکران زن، نشر عدالت، ۱۳۹۴.

۱۳۸۹- همکاری با دانشنامه مکتوب عرفان و تصوف که توسط مرکز مطالعات ایرانی لندن در ۱۳۹۰ منتشر شد. ( ترجمه و تدوین منابع مربوط به شبه قاره هند)

فعالیت‌های علمی پژوهشی:

طرح پژوهشی با عنوان « مطالعه اخلاق مراقبت: چشم انداز مادرانه  به اخلاق و تربیت اخلاقی » برای گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کتاب‌ها:

درباره مراقبت: تحلیل فلسفی مفهوم پروای دیگری داشتن، نوشته میلتون میرآف،  نشر همان، ۱۳۹۶.

مقالات علمی پژوهشی:

 • « نقد اخلاق، جنسیت و تغییر مرزهای فاعل اخلاقی » دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۹۴
 • «ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز: تاملی بر راهبردهای زنانه نگرِ بازخوانیِ تاریخ فلسفه غرب » پژوهشنامه زنان،دوره ۸، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۱۴۳-۱۶۸.
 • «مراقبت و معنا» پذیرش شده در پژوهشنامه انتقادی متون علوم انسانی.

مقالات علمی ترویجی:

 • ۲۱ فوریه ۲۰۱۲  "شناخت موقعمند و مسئله نسبیت" (Situated Knowledges and the problem of Relativism) ارائه شده در کنفرانس ملی دانشگاه الله آباد هند با عنوان "شناخت: فلسفه های شرقی و غربی"
 • «منطق دل؛ نقد و بررسی کتاب توجه به احساساتمان نوشته رابرت سی سالومون»، شماره تابستان فصلنامه نقد کتاب(اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی)
 • «کتابشناسی ساندرا هاردینگ»، کتاب ماه فلسفه، شماره پیاپی ۲۴، ،سال ۲، شماره در سال ۱۲، شهریور، ۱۳۸۸، صفحه ۷۲-۷۸.
 • «شناخت چه کسی؛ مروری بر معرفت‌شناسی‌های زنانه نگر»، ماهنامه زنان امروز، بخش اندیشه، سال دوم، شماره ۱۲.
 • «دستاوردهای زنان در غرب، خیلی کم، خیلی دیر: نقد و بررسی کتاب زنان در روزگارشان نوشته مارلین لگیت»، ماهنامه زنان امروز شماره ۱۳؛ ص ۱۰۵

دیگر یادداشت‌های منتشر شده  در ماهنامه زنان امروز:

 • آرمانشهرهای زنانه» شماره ۱۶، ص۱۳۱؛« آیا مردان فرادستند؟ » شماره ۱۷، ص  ۸۸
 • «آموزش عمومی برای زندگی خصوصی»، بررسی کتاب آموزش و پرورش و خوشبختی نوشته نل نادینگز، ماهنامه زنان امروز، شماره ۱۹، صص ۱۰۲-۱۰۵
 • مصاحبه با مصطفی ملکیان درباره فلسفه های زنانه نگر، مجله زنان امروز، بخش اندیشه، شماره ۱۲
 • مصاحبه با پرفسور ویرجینیا هلد، فیلسوف اخلاق، مجله زنان امروز، بخش اندیشه، شماره ۱۴
 • مصاحبه با دکتر محمد مجتهد شبستری، فیلسوف اخلاق، مجله زنان امروز، بخش اندیشه، شماره ۲۱

مقالات ترجمه شده :

 • ترجمه مقاله « مفهوم‌سازی دوباره فمینیستی در فلسفه اخلاق» نوشته ویرجینیا هلد در مجموعه فلسفه با صدایی فمینیستی، در حال ویرایش(خلاصه ای از این مقاله در ماهنامه زنان امروز، شماره ۱۴، صص ۱۰۱-۱۰۵منتشر شده است.
 • «جنسیت مفهومی تازه در اندیشه سیاسی» نوشته والری برایسون که ترجمه فصل ششم از این کتاب بوده است:

Contemporary Political Concepts: A Critical Introduction, Edited by Georgina Blakeley and Valerie Bryson,  published by Pluto Press.۲۰۰۲.pp۱۰۸-۱۲۵

منتشر شده در ماهنامه زنان امروز شماره ۱۷صص۹۵-۹۸

 • ترجمه مدخل «فلسفه های محیط زیست زنانه نگر» نوشته کارن وارن از دانشنامه فلسفی استنفورد:

"Feminist Environmental Philosophy", Karen J. Warren, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), Summer ۲۰۱۵ Edition.

منتشر شده در ماهنامه زنان امروز، شماره ۱۸، صص ۹۸-۱۰۳

•           ترجمه مقاله «محدودیت‌ها و مقدوریت‌های زنان در حوزه‌های علمیه خواهران» نوشته کیکو ساکورایی

Keiko Sakurai "Shi‘ite Women’s Seminaries (howzeh-ye ‘elmiyyeh-ye khahran) in Iran Possibilities and Limitations"

منتشر شده در شماره ۲۰ مجله زنان امروز

 

سوابق تدریس:

۱۳۹۶-  «روش تحقیق» مقطع کارشناسی ارشد فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۴-۱۳۹۶ –ن«زن در مکاتب غربی »  مقطع دکتری رشته مطالعات زنان در ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب

و «زبان تخصصی»    مقطع دکتری رشته مطالعات زن در ادیان و مطالعات نظری جنسیت 

۱۳۹۴-۱۳۹۵- « متن خوانی» در دانشگاه تهران (ارائه به عنوان زیرمجموعه واحد کلیات فلسفه با عنوان دستیار پژوهشی دکتر سید محمدرضا بهشتی)   مقطع  کارشناسی فلسفه

کارگاه‌های آموزشی:

مدرس کارگاه آموزشی«بررسی امکان نظریه پردازی در مطالعات زنان» به همراه خانم دکتر سیده زهرا مبلغ، ۱۸ آبان ۱۳۹۵

مدرس کارگاه «فلسفه و جنسیت» ۱۵ بهمن ۹۶، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، موسسه هاتف.

سخنرانی‌ها:

 • «رویکرد زنانه به اخلاق مراقبت» دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۳،  برگزارکننده:  گروه پژوهش مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • «مادر برام قصه بگو( بررسی اندیشه های زنانه نگر درباره جنگ و سیاستهای صلح)»، دوشنبه ۱۸ خردادماه ماه۱۳۹۴ برگزارکننده:  گروه پژوهش مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • سخنرانی در نشست تخصصی با عنوان  پرورش اخلاق مراقبتی در حلقه های کندوکاو با کودکان  ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، برگزارکننده:  گروه فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • «چشم ‌اندازهای زنانه نگر به تاریخ فلسفه»   ۵ خرداد ۱۳۹۵ برگزار کننده: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری پژوهشکده اسناد و اندیشگاه فرهنگی.
 • «زنان در فلسفه اخلاق چه میخواهند؟» ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶، برگزارکننده: گروه مطالعات زنان پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • «اخلاق اکوفمینیستی» ۱۴ آذر ۱۳۹۶ در کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فن آوری، کتابخانه ملی، سالن فرهنگ

همکاری با وبگاه‌ها:

 

 • از ۱۳۸۴ تا کنون

نگارش یک وبلاگ تخصصی در حوزه مطالعات زنان  با عنوان critic از سال ۱۳۸۴ تا کنون

 • از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

همکاری با سایت مهرخانه؛ پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان در نوشتن یادداشت:

"الهیات فمینیستی چیست؟"؛ "معرفت شناسی های فمینیستی"؛"درباره اخلاق فمینیستی"؛ "درباره آموزش و پرورش فمینیستی"؛ "مطالعات فمینیستی و جرم زنان"؛ "مگر من زن نیستم، فمینیسم سیاه"؛ "زن در الهیات مسیحی"؛ "بدن زنانه در انگاره های فمینیستی"؛ "فمینیستهای رادیکال: آرا و انتقادات"؛ "مری والستون کرافت و آغاز فمینیسم برابری"؛ "فمینیسم فرهنگی چیست" ؛ "احیای فمینیسم برابر با بتی فریدان"؛ "مارتا نوسبام و آینده فمینیسم برابری"

 

 • ۱۳۹۲

همکاری با سایت انسانشناسی و فرهنگ که در طی یک مجموعه یادداشت به بازخوانی ردپای فلاسفه در اندیشه های امروز ما پرداخته شده بود: "میراث فلاسفه(۱): روش سقراطی" ؛ "میراث فلاسفه(۲): ارسطو و مغالطات"؛ "میراث فلاسفه (۳): تیغ اوکام"؛ "میراث فلاسفه(۴): بُت‌های بیکن"

 

زمینه‌های آشنایی و علاقه

فلسفه اخلاق، تاریخ فلسفه، فلسفه جدید و معاصر

فلسفه‌های زنانه نگر و به طور خاص معرفت‌شناسی، اخلاق، آموزش و پرورش

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۱