دکتر نعمت الله فاضلی

تعداد بازدید:۲۴۲۹۸

معرفی اجمالی:

اینجانب نعمت الله فاضلی دکتری انسان شناسی اجتماعی ـ فرهنگی با رویکرد بین رشته ای با علاقه بیشتر به گرایش ”مطالعات فرهنگی“ هستم و در زمینه های مطالعات آموزش عالی، مطالعات شهری، سیاست فرهنگی، تاریخ فرهنگی، مطالعات رسانه، جامعه شناسی هنر و ادبیات، مردم نگاری با تمرکز بر مردم نگاری در حوزه های فرهنگ معاصر ایران و بریتانیا و همچنین آموزش انسان شناسی اجتماعی-فرهنگی و مطالعات فرهنگی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مشاوره های تخصصی انجام می دهم. از سال 1366 فعالیت های آموزشی و پژوهشی و همچنین خدمات مدیریتی درحوزه های فرهنگی و دانشگاهی را آغاز کرده و تاکنون ادامه داده ام. تاکنون در حوزه های پژهشی و آموزشی مورد علاقه 38 عنوان کتاب تألیف و ترجمه نموده و برخی از آنها انتشار یافته یا آماده چاپ می باشد. همچنین بیش از صد عنوان مقاله (علمی پژوهشی، مروری و علمی) تألیف و منتشر نموده ام یا در سمینارهای علمی ارائه کرده ام. در این کارنامه عناوین برخی از مقالات که در مجلات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی یا مجلات تحقیقاتی چاپ شده اند و کلیه کتاب ها چاپ شده یا آماده چاپ فهرست شده اند.

تحصیلات و مدارج دانشگاهی:

 • کارشناسی: علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری از دانشگاه تبریز 1366
 • کارشناسی ارشد: انسانشناسی -  دانشگاه تهران1370
 • دکتری: انسان شناسی- دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرق و آفریقا)1383
 • استاد تمام پایه 21 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 فعالیت های دانشگاهی

الف سمت های آموزشی و پژوهشی

 • عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (از 1374 تا 1392).
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوم اردبیهشت 1392 تاکنون
 • عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی از 1370 تا 1374).
 • عضو وابسته هیأت علمی مدرسه مطالعات شرق و آفریقای دانشگاه لندن  (از2004تاکنون).
 • عضو وابسته هیأت علمی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا دانشگاه تهران (از 1383 تاکنون).
 • عضو تحریریه مجله مسئول اجتماعی ایران (1391 تاکنون)
 • عضو تحریریه مجله آموزش عالی ایران 1391 تا 1394
 • عضو تحریریه مجله فرهنگ عامه ایران از 1392 تاکنون
 • عضو تحریریه مجله فرهنگ دانشگاهی 1395

ب- مهارت ها و تجربه های دانشگاهی

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم
 • تسلط کامل به مهارت های لازم برای کار با رایانه، پاور پوینت و تایپ (فارسی و انگلیسی)
 • تسلط کامل به روش مردمنگاری برای توصیف و تحلیل فرهنگ
 • آشنایی با روش های کیفی پژوهش فرهنگی
 • تسلط به روش های تدریس در دانشگاه
 • آشنایی با نظام و امور اجرایی و اداری دانشگاهی در حوزه پژوهش

ج- سمت های مدیریت دانشگاهی و پژوهشی:

 • معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (از 1383 تا دی 1384).
 • ریس مرکز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1373 الی 1377)
 • سردبیر فصلنامه تحقیقات و مطالعات فرهنگی نامه پژوهش از 1373 الی 1377
 • مدیر داخلی و ویراستار فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی از 1375 الی 1377
 • سردبیر فصلنامه مطالعات فرهنگی و هنری راه دانش فصلنامه تحقیقات فرهنگی استان مرکزی- (از1373 الی 1377).
 • عضو هیأت تحریریه مجله مطالعات اجتماعی ایران. از ابتدا انتشار آن در 1386 تاکنون.
 • عضو هیأت تحریریه مجله آموزش عالی ایران از 1387 تاکنون.
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگ و ادب عامیانه از 1391 تاکنون
 • رییس پژوهشگده مطالعات اجتماعی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) از خرداد 1393 تا خرداد 1395
 • سرپرست دانشنامه فرهنگ معاصر ایران (کارفرما کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران). این دانشنامه از سال 1393 درحال تدوین است.
 • عضو هیأت امنای پژهشگاه فرهنگ، هنر و ارتبارطات از 1393 تاکنون
 • عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1394 تاکنون
 • مدیر مسئول مجله جامعه پژوهی فرهنگی 1393 تاکنون
 • سردبیر مجله راه دانش: فصلنامه نحفبفات فرهنگی استان مرکزی (1373 تا 1377)

تدریس:

از سال 1370 تاکنون در دانشگاه های مختلف تهران بصورت تدریس موظف و حق التدریس بکار آموزش و تدریس اشتغال داشته ام. در این دوره 25 ساله دروس متعددی را تدریس کرده ام. دروسی که تاکنون در دوره های تحصیلات تکمیلی تدریس کرده یا فعلاً تدریس می کنم به شرح زیر است:

 • انسانشناسی فرهنگی (دوره کارشناسی ارشد)؛
 • جامعه شناسی هنر و ادبیات (دکتری)؛
 • مبانی انسان شناسی (کارشناسی)؛
 • انسان شناسی فرهنگی ایران (کارشناسی ارشد)؛
 • آشنایی با مطالعات فرهنگی (کارشناسی ارشد)؛
 •  برنامه ریزی فرهنگی(کارشناسی ارشد)؛
 • شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی(کارشناسی ارشد).
 • تاریخ نظریه های انسان شناسی (کارشناسی ارشد).
 • جامعه شناسی شهری (کارشناسی ارشد)
 • سیاستگذاری فرهنگی (دکتری)
 • جامعه شناسی هنر (دکتری)
 • جامعه شناسی معرفت (دکتری)
 • مطالعات شهری (کارشناسی ارشد)
 • نظریه فرهنگی (دکتری)
 • جامعه شناسی فرهنگی (دکتری)

دروس زیر را به زبان انگلیسی برای «مؤسسه بین المللی مطالعات اکو» در رشته کارشناسی ارشد ”مطالعات منطقه ای اکو“ در تهران تدریس کرده ام:

 • Ethnography
 • Anthropology of the ECO Member Countries
 • Sociology of Art, Media and Culture

الف: کتاب ها

 • تالیفات انتشار یافته

 1. Politics of Culture in Iran: Anthropology, Politics and Society in the Twentieth Century in Iran. London: Routledge. 2006

 1. مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران (منظرهای انسان شناسی و مطالعات فرهنگی) انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1387.
 2.  فرهنگ و دانشگاه: منظرهای انسان شناسی و مطالعات فرهنگی نشر ثالث. 1387.
 3. انسان شناسی مدرن در  ایران معاصر: تاریخچه، تحولات، مسائل، و چالش ها. ناشر: نسل آفتاب. 1388
 4. مردم نگاری سفر: توصیف های انسان شناختی از جامعه و فرهنگ غرب. تهران: انتشارات آراسته. 1390.
 5. مردم نگاری آموزش: مطالعات مردم نگارانه در زمینه آموزش و پرورش امروز ایران. تهران: انتشارات علم. 1390
 6. انسان شناسی فرهنگی. جستارهایی درباره قلمرو نظری و عملی انسان شناسی فرهنگی. تهران: انتشارات آراسته. 1390.
 7. مردم نگاری هنر (جستارهایی در زمینه جامعه شناسی و انسان شناسی هنر، ادبیات، موسیقی، تنأتر، شعر، فیلم) تهران: انتشارات فخراکیا. 1391
 8. مردم نگاری فرهنگ: مطالعات انسان شناختی درباره فرهنگ ایران امروز و دیگر فرهنگ‌های جهان. اداره کل مطالعات فرهنگی بین المللی. 1391.
 9. فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در مطالعات شهری با تکیه بر گفتمان مطالعات شهری تهران. انتشارات تیسا و اداره کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران. 1391
 10. نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از منظر مطالعات فرهنگی. انتشارات تیسا. 1392
 11. کافی شاپ و زندگی شهری. انتشارات تیسا 1391
 12. خانواده و زندگی شهری. انتشارات تیسا 1391.
 13. همسایگی و زندگی شهری. انتشارات تیسا. 1391.
 14. بررسی متون طنز عامیانه ایرانی (گونه شناسی شخصیت ها و کارکردهای داستان ها). با همکاری امیر هاشمی مقدم. نشر علم. 1393
 15. پشت دریاها شهری: فرایندها، فنون و راهبردهای مردم نگاری شهری. تهران: انتشارات تیسا. 1392
 16. تاریخ فرهنگی ایران مدرن(گفتارهایی در زمینه تحولات گفتمانی ایران امروز از منظر مطالعات فرهنگی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1393
 17. در حوالی همین کوچه ها: گفتگوهایی در زمینه فرهنگ امروز ایران. تهران: انتشارات علم.1393
 18. تجربه تجدد در ایران: رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران، انتشارات  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،1394
 19. زنانه­شدن شهر (با تکیه بر فضاهای ‌شهر تهران). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1396
 20. علوم انسانی و اجتماعی در ایران:  چالش ها، تحولات و راهبردها. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. (1396)
 21. شادی و فرهنگ: شادی از دیدگاه انسان شناسی و مطالعات فرهنگی. تهران: اداره کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران. 1395
 22. مطالعه و تحلیل سرمایه فرهنگی در تهران. با همکاری سعید ذکایی. اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران. 1395 (در دست انتشار)
 23. مسأله چیست؟ مسأله شناسی فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (به صورت الکترونیک و آن لاین) 1394.
 24.  سبک زندگی دینی در کلانشهر تهران (با همکاری سعید شریفی). مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران. (در دست انتشار)
 25. مردم نگاری مسجد: مطالعه ای انسان شناختی درباره مساجد امروز تهران (با همکاری جمعی از محققان). مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (در دست انتشار).
 26. خودمردمنگاری هویت دانشگاهی. انتشارات تیسا (1396)
 27. فرهنگ و فاجعه: جستارهای انسان شناختی در زمینه مصائب جمعی. تهران: نشر فرهامه (1399)
 28. کلانشهر و فرهنگ: جستارهای انسان شناختی در زمینه سیاست، پژوهش و فرهنگ شهر. تهران: نشر فرهامه
 29. بسیار سفر باید؛ جستارهای انسان شناختی در زمینه گردشگری و سفر. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی (1396)
 30. بررسی متون طنزآمیز عامیانه (با همکاری امیر هاشمی مقدم). انتشارات علم (1393)
 31. چشم اندازهای فرهنگ معاصر ایران (سه جلد) با همکاری مانی کلانی. (1398)
 32. زندگی سراسر فهم مسئله است: مسئله شناسی در علوم انسانی و اجتماعی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1399)

 • کتاب های ترجمه انتشار یافته
 1.   فرهنگ و توسعه: رهیافت مردم شناختی. یونسکو. ترجمه نعمت الله فاضلی و محمد فاضلی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1376
 2. بازاندیشی در سیاست فرهنگی. 1388 نوشته جیم مک گویگان. ترجمه با همکاری دکتر مرتضی قلیچ. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 3. فرهنگ جهانی، رسانه ها و سیاست فرهنگی. 1388 ترجمه با همکاری دکتر مرتضی قلیچ. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 4. سیاست فرهنگی. توبی میلر. ترجمه با همکاری دکتر مرتضی قلیچ. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). .
 5. تاریخ فرهنگی چیست؟ پیتر برک. ترجمه با همکاری دکتر مرتضی قلیچ. انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام.
 6. روش‌های پژوهش تصویری در علوم اجتماعی:بینش‌های آگاهی بخش. نوشته استفان اسپنسر. با همکاری مرتضی قلیچ.مرکز پژوهش و سنجش افکار.1395
 7. مطالعات شهری: نظریه و عمل) دو جلد. مجموعه مقالات با همکاری جمعی از مترجمان. تهران: نشر شهر (در دست انتشار)
 8. انسان شناسی شناختی. (دانشنامه) دیوید.بی کروننفلد، جیوانی بناردو، ویکتور.سی دو موناک، و مایکل فیشربا همکاری جمعی از مترجمان. تهران: مرکز مطالعات علوم شناختی وابسته به ریاست جمهری. (در دست انتشار).

 • تالیفات و ترجمه های آماده انتشار

 1. بینش انسان شناختی. آماده انتشار

 1. اسلام و جنسیت: بحث مذهبی در ایران معاصر. تألیف زیبا میرحسینی. آماده چاپ.

 1. آشنایی با مطالعات فرهنگی

 1. تجدد، شهر و زندگی روزمرة ایرانی: مجموعه بیست و شش گفتار

ب- مقالات چاپ شده

برخی مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

 • زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران، مجله: پژوهش نامه زنان. بهار و تابستان 1394
 • رشته های دانشگاهی: کارکردها، کژکارکردها و تحولات. مجله: مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی. زمستان 1392 - شماره 21
 • چشم اندازی فرهنگی به آموزش، برنامه درسی و یادگیری. مجله: مطالعات برنامه درسی. پاییز 1390، سال ششم - شماره 22
 • گفتمان مساله بومی:مساله بومی سازی علوم اجتماعی از رویکرد مطالعات فرهنگی، نشریه مطالعات اجتماعی ایران، شماره 5، 1388
 • مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن). مجله: تحقیقات فرهنگی ایران » بهار 1387 - شماره 1
 • مسجد و مدرنیته: مروری تحلیلی و جامعه شناختی به گفتمان های مسجد در ایران. مجله پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. شماره اول بهار 1387.
 • رهیافتی مدرن بر آیینی کهن: مطالعه ای انسان شناختی از جشن نوروزی ایرانیان در بریتانیا. فصلنامه علوم اجتماعی. زمستان 1385 - شماره 36
 • بازنمای فوتبال یا واقعیت؟ نگاهی به رسانه ای شدن فوتبال در ایران. مجله: مطالعات فرهنگی و ارتباطات » پاییز 1385 - شماره 6
 • دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و ایرانی شدن به سبک دیجیتال. مجله: رسانه. پاییز 1385 - شماره 67
 • انسان شناسی را چرا و چگونه آموزش دهیم؟ فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 33. بهار 1385.
 • کدام معیار؟ بررسی ای انسان شناختی در زمینه تولید علم و چالش های علوم انسانی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 30 تابستان 1384
 • سیاستهای اخیر تولید علم و فناوری در بریتانیا. مجله: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. بهار و تابستان 1384 - شماره 35 و 36
 • نگاهی به جهانی شدن و روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران. مجله: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) » بهار 1383 - شماره 25
 • «مباحثه» روشی برای تدریس در دانشگاه: نگرش مردم نگارانه به آموزش مشارکتی. مجله: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) » زمستان 1382 - شماره 24
 • بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا: مطالعه ای انسان شناختی بر علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران. مجله: انسان شناسی. بهار و تابستان 1382 - شماره 3
 • علم و سیاست: مردم شناسی به منزله علم سیاست (ترجمه). مجله: رهیافت. پاییز 1379 - شماره 21
 • آسیب شناسی مردم شناسی در ایران. مجله: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) » تابستان 1377 - شماره 10
 • مردم شناسی کاربردی و استعمار (ترجمه). مجله: مطالعات جامعه شناختی.  بهار و تابستان 1377 - شماره 11
 • مروری بر سیر مردم شناسی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. پاییز 1376. شماره 9.
 • درآمدی بر جامعه شناسی هنر و ادبیات. مجله: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) » پاییز و زمستان 1374 - شماره 7 و 8

برخی مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی با همکاری سایر نویسندگان

 • سمانه خلیلی ، خسرو باقری ، نعمت الله فاضلی. رویکرد تلفیقی به فرهنگ ایران: بازخوانی اندیشه های سروش، شریعتی و رجایی. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، سال ششم، شماره 4، زمستان 1394
 • زین الصالحین،حسن؛ فاضلی،نعمت الله؛ سیاست و بازنمایی (بررسی نقش ایدئولوژیک دوربین عکاسی و عکس در دوره‌ی پهلوی)، مجله هنرهای تجسمی،پاییز 1394 - شماره 63
 • زین الصالحین،حسن؛ فاضلی،نعمت الله؛ تاریخ، جامعه، و بازنمایی کارکردهای ایدئولوژیک عکاسی در دورة قاجار: پیش و پس از مشروطه، تحقیقات تاریخ اجتماعی » پاییز و زمستان 1394 - شماره 10
 • زین الصالحین،حسن؛ فاضلی،نعمت الله؛ عکاسی و چرخش فرهنگی (بررسی نقش فناورانه دوربین عکاسی و عکس در تغییرات فرهنگی جامعه ایران). فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، سال پنجم، شماره 2، تابستان 1393
 • زین الصالحین،حسن؛ فاضلی،نعمت الله؛عکس، گفتمان، مدرنیته: بررسی جایگاه وکارکردهای اجتماعی عکاسی در گفتمان مدرنیته. فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، شماره 11، تابستان 1393
 • فاضلی،نعمت الله؛ ضیاچی،محدثه؛ شهر دوستدار زن شناسایی معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و تیپ‌های مختلف اجتماعی تهران. مجله: جامعه پژوهی فرهنگی » پاییز 1393 ، سال پنجم - شماره 3
 • صدف گلمرادی ، حسین فقیهی ، نعمت الله فاضلی. نقد جامعه شناسانه سرمایه های زنان در رمان قصه تهمینه محمد محمدعلی بر اساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو.دو فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات ، شماره 11، بهار و تابستان 1393
 • فاضلی،نعمت الله؛ داودی،حمید رضا؛راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه مبنایی. مجله: مطالعات فرهنگی و ارتباطات. پاییز 1393، سال دهم - شماره 36
 • فاضلی،نعمت الله؛ اهرابیان صدر،میثم؛حجاب زنانه در ایران سده سیزده. مجله: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) » تابستان 1393 - شماره 65
 • فاضلی،نعمت الله؛ نظام آبادی،مهری. زن و قدرت در خانواده (تحلیل محتوای شش رمان پرفروش دهة اخیر). مجله: جامعه شناسی هنر و ادبیات. بهار و تابستان 1392 ، دوره 5 - شماره 1
 • فرجی،سجاد؛ گیویان،عبدالله؛ فاضلی،نعمت الله؛ بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها. مجله: جامعه پژوهی فرهنگی. زمستان 1392 ، سال چهارم - شماره 4
 • مطهری،سید میثم؛ فاضلی،نعمت الله؛ روایت شناسی رمان مرشد و مارگریتا بر اساس زنجیره های روایی گرمس. مجله: هنر پیشه. زمستان 1392، سال اول - شماره 1
 • فاضلی،نعمت الله؛ خالدیان،اقبال؛ رمضانی،حسین؛رویکرد فرهنگی به فال نامه ی مجلات خانواده: تحلیل گفتمان صفحه «ماه به ماه با رازهای خوشبختی» مجله «خانواده سبز». مجله: مطالعات فرهنگی و ارتباطات. زمستان 1392، سال نهم - شماره 33
 • فاضلی،نعمت الله؛ مزین،فرشته؛خوانش دانش آموزان دختر از کدهای پوشش مدرسه در دبیرستان های دخترانه تهران. مجله: جامعه شناسی ایران. تابستان 1392، دوره چهاردهم - شماره 2
 • عباسی،مهناز؛ مفتخری،حسین؛ فاضلی،نعمت الله؛فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی - اجتماعی تغذیه در ایران تا پایان سده ی چهارم هجری قمری. مجله: مطالعات تاریخ اسلام. زمستان 1391، سال چهارم - شماره 15
 • فاضلی،نعمت الله؛ طالبیان،حامد؛مصرف فرهنگی اینترنت و شکل نگرفتن هویت مجازی (مردم نگاری دانشجویان سه دانشکده ارتباطات، عمران و معماری). مجله: مطالعات فرهنگ ارتباطات  پاییز 1391، سال سیزدهم - شماره 51
 • نیکنام،زهرا؛ مهر محمدی،محمود؛ فاضلی،نعمت الله؛جهان بینی علمی دانش آموزان ایرانی و نقش آن ها در یادگیری علوم تجربی. مجله: مطالعات برنامه درسی. پاییز 1391، سال هفتم - شماره 26
 • فاضلی، نعمت الله و سلیمانی قره گل، هادی.  نقش روشنفکران اواخر دوره قاجار در شکل گیری نخستین دولت مدرن در ایران. دو فصلنامه جامعه شناسی تاریخی، سال چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391
 • محمود مهرمحمدی ، مقصود فراست خواه ، خسرو باقری ، نعمت الله فاضلی ، نعمت الله موسی پور ، محمد عطاران ، جواد حاتمی .راهبردهای مطلوب برای آموزش علوم انسانی در دانشگاه های کشور. مجله آموزش عالی، شماره 13، پاییز و زمستان 1390
 • محمد عطاران، مریم لرکیان، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر مجید علی عسگری.شناسایی فرهنگ برنامه درسی یادگیری الکترونیکی: یک مطالعه موردی در ایران.دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 3، بهار و تابستان 1390
 • فاضلی،نعمت الله؛ خالدیان،اقبال؛بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال های تلویزیون، مطالعه موردی سریال "مرگ تدریجی یک رؤیا". مجله: مطالعات ماهواره و رسانه های جدید. پاییز 1391 - شماره 1
 • فاضلی،نعمت الله؛ طالبیان، حامد. علل قوام نایافتگی هویت دانشگاهی در میان دانشجویان متعلق به طبقات متوسط مدرن در ایران. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، شماره 18، پاییز 1391
 • فاضلی،نعمت الله؛ فیضی،عادله؛ برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز. مجله: مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان » تابستان 1391 - سال 10، شماره 2
 • عراقیه،علیرضا؛ فتحی واجارگاه،کورش؛ فروغی ابر،احمد علی؛ فاضلی،نعمت الله؛قومیت، پدیده ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران. مجله: نوآوری های آموزشی » زمستان 1390 - شماره 40
 • فاضلی،نعمت الله؛ ملکی،ابراهیم؛بررسی بازنمایی زنان در ترانه های فولکوریک زبان کردی. مجله: مطالعات میان فرهنگی. زمستان 1390 ، سال ششم - شماره 16
 • عراقیه،علیرضا؛ فتحی واجارگاه،کورش؛ فروغی ابری،احمد علی؛ فاضلی،نعمت الله؛بررسی جایگاه قومیت در برنامه درسی پنهان. مجله: مطالعات برنامه درسی » زمستان 1390، سال ششم - شماره 23
 • عراقیه،علیرضا؛ فتحی واجارگاه،کورش؛ فروغی ابری،احمد علی؛ فاضلی،نعمت الله؛تلفیق ، راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی. مجله: مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی » زمستان 1388 - شماره 5
 • فاضلی،نعمت الله؛ افرا،هادی؛فرایندهای هویت‌یابی جوانان - مطالعه موردی جوانان بجنورد. مجله: مطالعات امنیت اجتماعی. زمستان 1388 - شماره 20
 • کردونی،روزبه؛ فاضلی،نعمت الله؛تحلیل برخی گفتمانهای رفاهی در دوران اصلاحات. مجله: رفاه اجتماعی » بهار 1388 - شماره 32 علمی-پژوهشی
 • فاضلی،نعمت الله؛ کردونی،روزبه؛رفاه و گفتمان سازندگی. مجله: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی). تابستان 1387 - شماره 41
 • فاضلی،نعمت الله؛ شمس،ناصر؛بررسی نظام مدیریت ارتباطات و مبادلات بین المللی علمی و دانشگاهی ایران و غرب. مجله: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی » پاییز 1383 - شماره 33
 • رسولی، محمد و فاضلی،نعمت الله. بررسی روابط تعامل بین فرهنگی و شهروندی؛ پژوهشی انسان شناختی در ارامنه تهران. نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

برخی مقالات و مصاحبه های منتشرشده در مجلات درجه بندی نشده دانشگاهی:

 • «اصلی‌ترین کار ویژه نظام آموزشی چیست؟»، مجله تربیت (سیاسی و اجتماعی)، ویژه نامه نوروز
 • «در گذر از قهوه خانه به کافی‌شاپ؛ پیشانی نوشت کافی‌شاپ‌ها آنها را تا کجا می‌برَد؟»، همشهری شش و هفت، دی ماه 94
 • خواندن آسان اما با بحران. ماهنامه رشد مدرسه فردا، شماره 77، فروردین 1393 
 • جامعه شناسی مخاطبان سینمای ایران: این مشت نشانه ی خروار نیست(گفتگو). ماهنامه فیلم، شماره 508، اردیبهشت 1395 
 • خانیکی، هادی و فاضلی. نعمت الله. شبکه های اجتماعی. ماهنامه مهرنامه، شماره 46، نوروز 1395 
 • «شادی به مثابه مساله فرهنگی جامعه معاصر ایران»، نشریه جامعه پویا، شماره 7، اسفند 94
 • بررسی کتاب ما ایرانیان (گفتگو). ماهنامه مهرنامه، شماره 44، آبان 1394
 • چیستی ماهیت ترجمه در فضای فرهنگی معاصر؛ پدیده ترجمه گرایی ، نسبت ترجمه و علوم انسانی.(گزارش نشست)مجله: نقد کتاب علوم اجتماعی » بهار و تابستان 1393 - شماره 1 و 2
 • دین و سبک زندگی (گفتگو). مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی » اسفند 1392 - شماره 72
 • کتاب های ساکت و مرگ مؤلف (گفتگو). مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی » زمستان 1392 - شماره 61
 • نسبت معلم با نویسندگی. ماهنامه رشد معلم، شماره 280، بهمن 1392
 • تاملات مردم نگارانه درباره نوشتن. ماهنامه انشا و نویسندگی، شماره 38، آذر 1392
 • نویسندگی و معلمی. ماهنامه انشا و نویسندگی، شماره 34، مرداد 1392
 • شادمانی های شهر پر تنش(گفت و گو). ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 93، دی 1392
 • در ستایش نویسندگی (گفتگو). ماهنامه انشا و نویسندگی، شماره 30، فروردین 1392
 • مخاطبان ایرانی؛ فعال نه منفعل. مجله: روابط عمومی » دی 1392 - شماره 90
 • ادب و هنر: شادمانی های شهر پر تنش (گفتگو). مجله: اطلاعات حکمت و معرفت. دی 1392، سال هشتم - شماره 10
 • درس درجه دو؛ چگونه درس مطالعات اجتماعی رو جذاب کنیم؟. مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی » پاییز 1392 - شماره 60
 • تأملات خیابانی درآمدی بر شادی و شهر در ایران. مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی.شهریور 1392 - شماره 66
 • «ترافیک، فرصت رهایی‌بخش »، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسفندماه 94
 • «فقر و شادی؛فقرا چگونه زندگی می کنند؟»(گفتگو)، مجله نمایه تهران، شهریور ماه 92
 • بازنمایی ناشادی ها بیشتر از شادی هاست. ماهنامه سپیده دانایی، شماره 33، اسفند 1388 و فروردین 1389
 • نگاهی به فرهنگ کافی شاپ در ایران. فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 42، بهار و تابستان1392.
 • دنیای غرب و انقلاب در سبک زندگی. ماهنامه رادیو، شماره 70، اردیبهشت 1392
 • بازاندیشی مثبت رسانه ای و تغییر سبک زندگی ایرانی (گفتگو). ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 23، اسفند 1390 و فروردین 1391 
 • مردم، حافظان اصلاحات. ماهنامه نسیم بیداری، شماره 23، دی 1390
 • حافظه ی تاریخی (گفتگو). مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. آذر 1391 - شماره 175
 • «ردپای فرهنگ، درآمدی انسان شناسی به مستند سازی»، نشریه مدرسه فردا، شماره 4، دوره دهم، دی ماه 92
 • «مطالعات فرهنگی چگونه به شکل دادن آینده کمک می کند؟»، خبرنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران، شماره 12و 13. 1391.
 • «زنان و اوقات فراغت» (گفتگو)، مجله حورا، شماره 41، 1391
 • تیره و تبار مطالعات فرهنگی؛ بحثی درباب بسترهای اجتماعی تاریخی ظهوری مطالعات فرهنگی، مجله: سوره اندیشه. شهریور و مهر 1391 - شماره 62 و 63
 • «مدرنیته ایرانی و سینمای مستند»، ویژه نامه جشنواره سینمای حقیقت، آذر ماه 1391
 • نقش و کارکرد فرهنگی مدارس روستایی در گسترش سبک زندگی مدرن؛ نمونه موردی روستای مصلح آباد. مجله: فرهنگ مردم ایران » پاییز 1390 - شماره 26
 • درآمدی جامعه شناختی به پدیده و گفتمان کتاب در ایران معاصر. فصلنامه کتاب مهر، شماره 2، بهار 1390
 • کنش سیاسی در کافه ها به وسیله سیاست فرهنگ (گفتگو). ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 10، اسفند 1389 
 • «دبیرستان آینده»، مجله مدرسه فردا، شماره  شش، دوره هفتم، اسفند ماه 89
 • «خانواده محور شدن مدرسه»، مجله مدرسه فردا، شماره پنج، دوره هفتم، بهمن ماه 89
 • «مدرسه به مثابه میدان معنا»، مجله مدرسه فردا، شماره چهار، دوره هفتم، دی ماه 89
 • «رسانه ای شدن خانواده»، (گفتگو) مجله حورا، شماره 39، 1390
 • مطالعات فرهنگی هنر. مجله: بیناب. خرداد 1390 - شماره 19
 • از جامعه کلنگی تا تجربه چند هزار ساله. ماهنامه نسیم بیداری، شماره 20، شهریور 1390
 • تنها راه زیستن خلق کردن آینده است. مجله: گزارش. اسفند 1389 و فروردین 1390
 • رابطه فوتبال و رسانه ها در ایران. مجله: آیین. شهریور 1389 - شماره 30 و 31
 • در جستجوی روح ایرانی. مجله: آیین. خرداد و تیر 1389 - شماره 28 و 29
 • تعارف ایرانی، تعارف انگلیسی. مجله: آیین. بهمن و اسفند 1388 - شماره 26 و 27
 • فاضلی،نعمت الله؛ هاشمی مقدم،امیر؛ریخت شناسی قصه های شوخی ایرانی. مجله: فرهنگ مردم ایران. تابستان 1388 - شماره 17
 • رمان و طبقه متوسط شهری ایران. ماهنامه سپیده دانایی، شماره 13، خرداد 1387
 • سیاست اجتماعی در عمل. مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی. دوره جدید، مهر 1387 - شماره 7
 • مسائل انسان شناسی ایران از نگاه صاحبنظران انسان شناسی کشور (گفتگو). مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی » دوره جدید، مرداد 1387 - شماره 5
 • جهان اسلام و دانشگاه های عربی. (ترجمه) مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی. تابستان 1387 - شماره 39
 • خلاقیت و فرهنگ .فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 38، بهار 1387
 • روابط قدرت اجتماعی نهفته در اثر هنری. مجله: کتاب ماه هنر . اردیبهشت 1387 - شماره 116
 • فراز و فرودهای تاریخ فرهنگی. ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 110، تیر 1386
 • تاملات نوروزی: تحولات نوروز در دنیای امروز. مجله: آیین. اسفند 1386 - شماره 11 و 12
 • فرهنگ نقد و نقادی (چیستی چرایی و چگونگی نقد و نقادی در اجتماعات علمی). مجله: آیین » دی 1386 - شماره 10
 • نوروز و فرایند جهانی شدن مجدد آن نظریه ای مدرن برای نوروز کهن. ماهنامه پیام آبادگران، شماره 236، اسفند 1385
 • کالبد شکافی و آسیب شناسی نقادی در اجتماعات علمی ایران. مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی » مرداد و شهریور 1384 - شماره 94 و 95
 • تولید علم با نوشتن (تبیین انسان شناختی تولید علم و چالش های علوم انسانی در ایران). مجله: خردنامه همشهری » دی 1386 - شماره 22
 • کالبد شکافی یک کتاب: نقد کتاب مردم شناسی اصطلاحات خودمانی. فصل نامه فرهنگ مردم ایران. شماره 11 زمستان 1386.
 • فال، فرهنگ و فراغت. مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی. تابستان 1386 - شماره 35
 • جامعه شناسی نقش اجتماعی در ایران (گفتگو). مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی » بهار 1386 - شماره 34
 • عوامل اجتماعی خلاقیت (گفتگو). مجله: بیناب. دی 1385 - شماره 10
 • جایگاه ستاره های ورزشی در دنیای امروز. مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی » زمستان 1385 - شماره 33
 • انسان شناسی ایران، مسائل و راهکارهایی برای آموزش بهتر. مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی. پاییز 1385 - شماره 32
 • جوانان و انقلاب در سبک زندگی. مجله: رشد آموزش علوم اجتماعی. تابستان 1385 - شماره 31
 • مردم نگاری سوررئال: گفتگویی انتقادی با دالی در کانتی هال.مجله: خیال. بهار 1385 - شماره 17
 • خاطره نویسی به مثابه دانش و روش (گفتگو). کتاب ماه هنر. خرداد و تیر 1384 - شماره 81 و 82
 • چالش های دانش و رسالت دانشگاه در دوره ما. کتاب ماه علوم اجتماعی .شهریور 1383-شماره 83.
 • دانشگاه دیجیتال، انسان دیجیتال. مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی » تیر 1383 - شماره 81
 • پیامدهای مدرنیته تحلیلی بر تحولات خانواده و رفتار جنسی در بریتانیا. مجله: مطالعات جوانان. بهار 1383 - شماره 6
 • آیا مدرنیته در ایران به بن بست رسیده است؟. مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی. دی و بهمن 1382 - شماره 75 و 76
 • تسلیم یا طغیان دختران؟ بررسی مردم نگارانه فهم تماشاگران فیلم مستند فراری.  نامه پژوهش فرهنگی. پاییز 1382. شماره 7.
 • فرهنگ عامه و ادبیات عامه فارسی. مجله: کتاب ماه هنر. فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 43 و 44
 • بازار سیاه نقد: مردم نگاری فرهنگ نقد در علوم اجتماعی ایران. کتاب ماه علوم اجتماعی. شهریور و مهر 1380 - شماره 47 و 48
 • ادبیات مردم نگار ایران. مجله: کتاب ماه هنر » مهر 1377 - شماره 1
 • ارزش مردم شناختی «کتاب کوچه». مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی » شهریور 1377 - شماره 11
 • تراژدی قدرت در شاهنامه. مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی. اسفند 1376 - شماره 4 و 5
 • نقد کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی». مجله کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره 3. دی 1376
 • روش های مردم شناسی (ترجمه). مجله: نمایه پژوهش. بهار 1376 - شماره 1
 • ارزیابی انتقادی نظریه نوسازی. مجله: نامه پژوهش فرهنگی. تابستان 1375 - پیش شماره
 • مفهوم فرهنگ. مجله رشد علوم اجتماعی1372. تابستان. . شماره 16
 • بازی تردید یا بازی باور: دو رویکرد به نقد و نقدپژوهی در ایران. مجله: نقد کتاب علوم اجتماعی » پاییز و زمستان 1393 - شماره 3 و 4
 • گفتاری درباره ی هنر از منظر مطالعات فرهنگی. مجله: بیناب » شهریور 1388 - شماره 14
 • آموزش تحقیق ترویج تحلیل محتوای نامه علوم اجتماعی. مجله: نمایه پژوهش. تابستان 1376 - شماره 2
 • آینده معلمی، مجله مدرسه فردا، شماره هشت، دوره هفتم، اردیبهشت ماه 90
 • «روایتی از روندهای مطالعات جامعه شناسی هنر و ادبیات در ایران»، مجله فرهنگ امروز، 12 مرداد 1395

برخی مقالات، یادداشت ها و گفتگوهای منتشر شده در روزنامه ها

 • «فرم به جای محتوا: تالیف کتاب برای کسب امتیازات اجتماعی»، روزنامه اعتماد، 27 مهر ماه 95
 • « بازگشت به وضعیت عادی، ستاره راهنمای اعتدال»، روزنامه ایران، 24 خرداد 95
 • «تغییرات وبلاگستان فارسی»، روزنامه تهران امروز، 1390
 • «مد و هویت ایرانی»، روزنامه مردم سالاری، اسفندماه 89
 • «بازکاوی دلایل پرهیز از کار جمعی ایرانیان»، روزنامه اعتماد، مهرماه 91
 • «دشواری های فهم تجدد در ایران»(گفتگو). روزنامه روزگار، 1390
 • «ما ایرانی ها چرا اینقدر گپ می زنیم؟»، روزنامه قانون، 1391
 • «درباره وضعیت امروز نظام آموزشی دانشگاه در ایران، دانش‌اندوزی بدون هویت»، روزنامه بهار، خرداد ماه 92
 • «مشهد باید بزرگ‌ترین موزه زنده تاریخ باشد (پیرامون تخریب بافت تاریخی مشهد) (گفتگو)، روزنامه اعتماد، 12 تیرماه 95
 • «شادی شهروندان ثمره توسعه پایدار است»(گفتگو)، روزنامه اعتماد، مهر ماه 92
 • «قصه‌پردازی‌های نوستالژیک ایرانی یا تئوری مرغ همسایه غاز است؟!»، روزنامه اعتماد، دی ماه 92
 • «رویکرد گفتمانی مدرن دولت صریح تر شود»، روزنامه اعتماد، مرداد ماه 93
 • گفتگو در مورد کتاب «پشت دریاها شهری است»، روزنامه بهار، خرداد ماه 92
 • «شادی های انتخاباتی»(گفتگو)، روزنامه بهار، خرداد ماه 92
 • «سیاستگذاری فرهنگی: قواعد بازی فرهنگی را نمی دانیم»(گفتگو)، روزنامه ایران، شهریور 92
 • « وضعیت تولید فکری در ایران امروز»، روزنامه بهار، فروردین 91
 • «ما چانه می زنیم، پس هستیم»، روزنامه اعتماد، آذرماه 92

3- انتشارات و مقالات ارائه شده به کنفرانس ها به زبان انگلیسی:

 • 2006. Politics of culture in Iran: anthropology, politics and society in the twentieth century. London and New York: Routledge.
 • 2004. Contribution to a Book compiled by Rachel Brett & Irma Specht: Young Soldiers: Why They Choose to Fight (International Labour Office, Geneva, and Lynne Rienner, Boulder, Colorado, 2004, in preparation).  
 • 2004, “Anthropology in Post-Revolutionary Iran”. The Fifth Biennial Conference on Iranian Studies, Bethesda MD, USA, May.
 • 2004. “Islamization of Anthropology in Iran. British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) International Conference on Middle Eastern Studies 4th-7th July. London, SOAS.
 • 2003. “Iranian Anthropology: an Ethnographic Study of Knowledge and Politics in Iran in the Twentieth Century”. Fifth European Conference of Iranian Studies. October, Italy, Ravenna.
 • 2001. “Nationalism and Anthropology: the Role of Persian Ethnography in the Game of Culture”. 7th Seminar of Iranian Students in Europe. Birmingham University.

طرح های تحقیقاتی

 • تحلیل محتوای داستان های کودک و نوجوان. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دی 1373
 • طرح تدوین ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. این طرح با همکاری دکتر مقصود فراستخواه انجام شده است.  تیر 1384.
 • طرح بررسی و شناخت محیط سیاسی و اجتماعی آموزش و پرورش در ایران. معاونت برنامه ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش. این طرح با همکاری دکتر مقصود فراستخواه و دکتر ایمانی انجام شده است اسفند 1384.
 • بررسی مطالعات آموزش عالی در بریتانیا و آمریکای شمالی. پژهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • طرح بررسی محیط فرهنگی و اجتماعی مسجد در ایران. این طرح با همکاری دکتر مقصود فراستخواه انجام شده است. اسفند 1384.
 • تحلیل ساختاری قصه شوخی عامیانه. (با همکاری امیر هاشمی مقدم). صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 1388.
 • چالش های آموزشی علوم انسانی و اجتماعی در ایران. (با همکاری دکتر محمود مهر محمدی) . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.1388.
 • بررسی کنش های سیاسی جوانان در وبلاگ ها. شهرداری تهران. 1387.
 • آسیب شناسی علوم انسانی و اجتماعی در ایران. مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1387.

سخنرانی ها، کنفرانس ها و کارگاه های تخصصی

 • «برنامه درسی و  فرهنگ : تجربه ایرانی»، دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی،یکشنبه 25 مهرماه 95
 • «فرهنگ و مسئله شهر در گفتمان مدیریت شهری در ایران معاصر»، خانه گفتمان شهر و معماری، ششم مهر ماه 95
 • «دفاع مقدس و تاریخ فرهنگی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چهارم مهرماه 95
 • «تجربه گردشگری از نگاه گردشگران»، خبرگزاری ایسنا، 7 مهر 95
 • سخنرانی در جمع مدیران و کارشناسان استان زنجان، سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، 5 مهر ماه 95
 • «صورت بندی پرابلماتیک مطالعات فرهنگ مردم در ایران معاصر». نشست «تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن»، پژوهشگاه علوم انسانی، 26 اردیبهشت 95
 • سخنرانی در همایش «خلیج فارس»، جزیره کیش، 25 اردیبهشت95
 • آزاد اندیشی، برنامه زاویه شبکه چهار سیما، 22 اردیبهشت 95
 • «چگونه جامعه بهتری بسازیم؟»، برنامه زمرد -شبکه چهار سیما،29 و 30 خرداد ماه 95
 • «فردیت، کنش داوطلبانه و امر خیر»، سلسله نشست های خیر ماندگار، دانشگاه تهران، 10 خرداد 95
 • "پژوهشگر در نقش گردشگر،تحقیق کیفی در سفر"،پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، 13 خرداد 95
 • «تاثیر شبکه های اجتماعی بر خانواده» دانشگاه شهید بهشتی، تالار علامه طباطبائی،  21 اردیبهشت ماه 95
 • سخنرانی در نشست «تاریخ فرهنگی چیست»،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذرماه  94
 • سخنرانی در مورد حافظ، دانشگاه فردوسی مشهد،1394
 • فرهنگ، حافظ و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی، 1394
 • «آموزش و مساله فرهنگ معاصر در ایران». اولین نشست علمی تخصصی از سری نشست های گروه پژوهشی انجمن برنامه درسی و فرهنگ. 1394
 • سخنرانی دکتر فاضلی در همایش محیط زیست، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پاییز 94
 • کارکردهای تلگرام در ایران. در نمایشگاه مطبوعات تهران. 17 آبان 94
 • علوم انسانی و اجتماعی چه سودی برای ما. دانشگاه بلوچستان. 1394
 • «چیستی و چرایی کاربردی سازی دانش در علوم انسانی» پژوهشگاه علوم انسانی، خرداد 94
 • «زنان و فضای شهری» پژوهشگاه علوم انسانی.مهر 94
 • «علوم انسانی و مناسبات آن با برنامه ریزی توسعه» در پژوهشگاه علوم انسانی مهر 94
 • «علوم اجتماعی و رسالت های آن در ایران امروز»، پژوهشگاه علوم انسانی، تیرماه 93
 • «رسانه ای شدن علوم انسانی و اجتماعی در ایران (فرصت ها و چالش ها) ، پژوهشگاه علوم انسانی، مهرماه 93
 • «تحول الگو های دانشگاه در جهان امروز» در پژوهشگاه علوم انسانی، مهر 93
 • «نقد کتاب ریشه های شرقی تمدن غربی نوشته: جان هابسون» ، پژوهشگاه علوم انسانی، آذر ماه 93
 • «مردم و فرهنگ دموکراسی در ایران»، همایش جامعه ایرانی و دموکراسی، خرداد ماه 92
 • سخنرانی در «نشست تخصصی مطالعات انتقادی حقوق بشر»، پژوهشگاه علوم انسانی، آذرماه 93
 • سخنرانی دکتر فاضلی در نشست «بررسی جامعه شناسی خلدونی» پژوهشگاه علوم انسانی، دی ماه 93
 • سخنرانی در نشست «انقلاب اسلامی؛ چالشهای گفتمانی و آینده» ، پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن 93
 • سخنرانی در نشست «از بازار تا مگامال»، انجمن جامعه شناسی، خرداد 94.
 • نشست  «نقد و بررسی کتاب در حوالی همین کوچه ها، گفتگوها در زمینه فرهنگ ایران امروز»، پژوهشگاه علوم انسانی، اسفند 93.
 • «سبک زندگی در شهر تهران تمایزیایک دستی» ، پژوهشگاه  علوم انسانی اسفند 93
 • سخنرانی در نشست کارکرد اجتماعی هنر. دانشگاه فردوسی مشهد، 12 خرداد 95
 • سخنرانی در نشست «نقد و بررسی کتاب امر روزمره در جامعه پساانقلابی» نوشته دکتر عباس وریج کاظمی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 17 خرداد  95
 • «کنش های داوطلبانه در جوامع معاصر»، سلسله نشست های خیر ماندگار، دانشگاه فرهنگیان، بهمن ماه 94
 • «توسعه و نظریه فرهنگی»، پژوهشگاه علوم انسانی، اسفند 93
 • «توسعه و خانواده، تجربه ایرانی»، پژوهشگاه علوم انسانی، اسفند 93
 • «چه روشی برای مطالعه فرهنگ و جامعه ایران مناسب است؟ » ،انجمن مطالعات برنامه درسی،دانشگاه تربیت مدرس، 28 آذر 1394
 • "مساله شناسی خانواده"،پژوهشگاه علوم انسانی،17 اسفند ماه 94
 • «اعتماد اجتماعی در ایران»،موسسه الرحمان .هفتم دی ماه 94
 • «تحول فرهنگی روستاهای ایران امروز: به سوی تجدّد و شهری شدن روستاها»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 92
 • «پژوهش را چگونه مدیریت کنیم؟»، نشست مدیران پژوهشی شهرداری تهران، دی ماه 1391
 • «منطق سیاسی و اجتماعی علم با تاکید بر انسان شناسی فرهنگی»، انجمن جامعه شناسی ایران، دی ماه 1386
 • «شادی به مثابه توسعه»، پژوهشگاه علوم انسانی، آذر 92
 • «میراث فکری استوارت هال»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند93
 • سخنرانی در نشست «پدیده پاشایی»،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دی ماه 93
 • «رویکرد فرهنگی در مدیریت شهری» ، نشست مدیران معاونت برنامه ریزی شهر تهران، آبان 1394
 • جایگاه فرهنگ در گفتمان برنامه ریزی توسعه ای در ایران"، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری،22 دی ماه 94
 • «تاثیر شبکه های اجتماعی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران»، مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران، 27 دی ماه 94
 • نشست «نقد و بررسی فیلم سینمایی خانوم»،پژوهشگاه علوم انسانی، اردیبهشت 94
 • «دیگری از منظر انسان شناسی»، پژوهشگاه علوم انسانی، 25 بهمن ماه 94
 • «برندسازی به مثابه سیاست شهری»، همایش «مدیریت تمایز: شهر، اقتصاد فرهنگ با رویکرد برندسازی»، اصفهان، اسفندماه 1393
 • «آیا شبکه های اجتماعی بازار سیاست را رونق میدهند؟»،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اردیبهشت 93
 • «ملت سازی به مثابه سیاست حافظه»، نشست  تحولات حافظه تاریخی در ایران،خرداد 92
 • نشست "نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی شهری دکتر توسلی"، انجمن جامعه شناسی ایران، اسفندماه 94
 • «سیاست گذاری های رفاهی به معنی دانش و گفتگوست»، همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم، آذرماه 93
 • «چرا به طور ساختاری از زندگی در پرتو علم امتناع می کنیم؟همایش «مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی»، پژوهشگاه علوم انسانی، 1390
 • «جوانی شدن فرهنگ ایرانی»، مرکز مطالعات اجتماعی معاونت ریاست جمهوری، دی ماه 93
 • «کاربردهای علم انسانی در مدیریت»، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دی ماه 93
 • «فردیت و کنش داوطلبانه و امر خیر. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،، 10 خرداد 95
 • «خانواده و آینده پایدار»،انجمن حمایت از حقوق کودکان، سوم خرداد 95
 • سخنرانی در میزگرد «نسبت پدیده افشاگری با جامعه ایران»، آبان ماه 94
 • «نادیده گرفتن نقش سوژه، موجب عدم بروز خلاقیت در آموزش عالی می‌شود»، نشست ارزیابی انتقادی سیاست‌های آموزش عالی، انجمن جامعه شناسی ایران، مهرماه 92
 • سخنرانی در نشست «اخلاق و قدرت در ارتباطات خودگزین»،مرداد ماه 92
 • سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی در نشست «ارتباطات سیاسی؛ مسائل داخلی،چشم‌اندازهای جهانی»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، بهمن ماه 92
 • سخنرانی در نشست «تحولات حافظه تاریخی ایرانیان»، پژوهشکده تاریخ اسلام، خرداد 92
 • «نقد فرهنگ دانشگاهی در ایران»، موسسه رخداد تازه، بهمن ماه 91
 • سخنرانی در همایش «زادروز فردوسی، زادروز مهر»، دی ماه 1391
 • «مناسبات علم و فرهنگ در ایران»، نشست «ترویج علم، رسانه و فرهنگ»، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اسفند ماه 91
 • «عکاسی دیجیتال و دیداری شدن الگوی ارتباط در فرهنگ ایرانی»، فرهنگستان هنر، اسفند ماه 91
 • «تفکیک زدایی نهادی، چالش بنیادی سیاست فرهنگی در ایران»، نشست بررسی نظریه‌پردازی درسیاست فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، آبان ماه 91
 • «علم از پشت عینک من: خودمردم نگاری؛ فنون و فرآیندهای انجام تحقیق»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، روزنامه ایران، آبان ماه 92
 • سخنرانی در نشست «نسبت تاریخ با مطالعات فرهنگی»، انجمن جامعه شناسی ایران، آذر ماه 88
 • «مطالعات فرهنگی چیست؟»،دانشگاه امام صادق، 1387
 • «مساله چیست؟مساله شناسی فرهنگی با رویکرد مطالعات فرهنگی»، مرکز پژوهش های مجلس، 1393
 • «شهر از منظر شبکه - کنشگر»، همایش «در جستجوی شهر فردا»، خانه اندیشمندان علوم انسانی، مهرماه 93
 • «نقد ادبی و مطالعات فرهنگی»، پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن 94
 • «مصرف زنانه به منزله امر اجتماعی»،نشست تخصصی سبک زندگی ایرانی اسلامی، بوستان گفتگو، آذرماه 93
 • «گفت و گوی اجتماعی راهبردی برای ارتقاء فرهنگ شهروندی»، همایش ارتقای فرهنگ شهروندی، خوزستان، آبان ماه 93
 • «مقاومت تاریخی در برابر سواد آموزی در ایران»، نشست تخصصی انجمن اسلامی معلمان، اردیبهشت ماه 93
 • «نسبت معلم با نویسندگی» انجمن معلمان انشای تهران،اردیبهشت 92
 • «تهران، شهر تمدن ساز»، همایش تهران. بهمن ماه 1385
 • نشست نقد و بررسی کتاب "تجدد از نگاهی دیگر" نوشته حسن کچوئیان،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، آذرماه 85
 • «موانع فرهنگی توسعه دموکراسی در ایران»، همایش جامعه ایرانی و دموکراسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،اسفندماه 1386
 • «فرهنگ علمی چیست؟»، انجمن جامعه شناسی ایران، بهمن ماه 83
 • «چالشهای گفتمان هنر قومی و مطالعات آن در ایران»، هم اندیشی انسان شناسی هنر،مجموعه هنرپژوهی نقش جهان، آذرماه 1386
 • کارگاه «دین در زمانه مدرن»، مدرسه آزاد فکری، 26 تیر ماه 95
 • کارگاه اتواتنوگرافی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ماه 94
 • کارگاه اتواتنوگرافی، انجمن جامعه شناسی ایران، تیرماه 95

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰