کتاب ها

عنوانناشرنویسندهمترجم
گونه‌شناسی آزار کودکان در ایرانپژ‍وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدکتر اشرف بروجردی-
فرهنگ توصیفی روانشناسی اجتماعیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیژاسنت صلیبی-
نیچه، فروید و مارکس-میشل فوکوافشین جهاندیده،مهرداد نورائی و بهنام جعفری
حقیقت و آزادی-ریمون آرونمحمود نورائی
پژوهش فرهنگی مردم نگاری در جوامع پیچیده-جیمز پ اسپردلی و دیوید و.مکوردیدکتر بیوک محمدی
اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی رویه ها و شیوه ها-آنسلم استراس و جولیت کوربیندکتر بیوک محمدی
درآمدی بر روش های تحقیق کیفیانتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدکتر بیوک محمدی-
اندیشه های نو در دانش و مدیریت-پیتر دراکر و ...دکتر حمید تنکابنی
درآمدی بر دیوان سالاری در ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیحمید تنکابنی-
Reflections On the Social Thought Of Allame M.T.Jafari-seyed javad miri-
Sociological Relevance Of Primordial School Of Social Theory-seyed javad miri-
intercivilisational Social Theory-seyed javad miri-
جامعه پژوهی فرهنگی-1--
ناسیونالیسم قومیت در ایرانانتشارات آگاه-آیت الله میرزایی-
ترویج علم و انجمن های علمی در ایران---
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمعصومه قاراخانی، سیدآیت‌الله میرزایی-
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱