مطالب مرتبط با کلید واژه

#کارگاه#گروه_مدیریت#پژوهشگاه


کارگاه« روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

کارگاه« روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

دوره آموزشی «کارگاه روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی» توسط دکتر الهام ابراهیمی  عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب
کارگاه« روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

کارگاه« روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

دوره آموزشی «کارگاه روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط دکتر الهام ابراهیمی عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب