اخبار

کارگاه« روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

کارگاه« روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

دوره آموزشی «کارگاه روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط دکتر الهام ابراهیمی عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب
کارگاه« روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

کارگاه« روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

دوره آموزشی «کارگاه روش‌های انجام مطالعات پدیدارشناسی» توسط دکتر الهام ابراهیمی  عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب
معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی"
معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی" با ترجمه عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت

معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی"

کتاب" مدیریت منابع انسانی" با ترجمه خانم دکتر الهام ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت منتشر شد.

ادامه مطلب
معرفی کتاب " طراحی و رهبری سازمانی "
معرفی کتاب " طراحی و رهبری سازمانی " با ترجمه عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت

معرفی کتاب " طراحی و رهبری سازمانی "

کتاب " طراحی و رهبری سازمانی رهیافتگی آینده نگر" با تالیف: ناتان فر، کایل نل،توماس زوئگا رامزوی و با ترجمه آقای دکتر نادرسیدکلالی منتشر شد.

ادامه مطلب
معرفی کتاب روان شناسی صنعتی و سازمانی
معرفی کتاب روان شناسی صنعتی و سازمانی با تالیف عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت

معرفی کتاب روان شناسی صنعتی و سازمانی

کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی (چاپ اول)نوشته : خانم دکتر الهام ابراهیمی(عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه) و آقای دکتر آرین قلی پور، منتشر شد.

ادامه مطلب
«کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها»
دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها»

«کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها»

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها» توسط گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب