خبر و اطلاعیه

گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست‌های همایش «روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های همایش «روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو» با سخنرانی دکتر مسعود قیوّمی و دکتر آتوسا رستم‌بیک، ۱۱تیرماه ۱۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.مدیریت این نشست نیز بر عهده دکتر الهام ابراهیمی بود.

ادامه مطلب

گزارش سومین نشست از سلسله نشستهای "روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نو پدید و چالش‌های پیش‌رو"

سومین نشست از سلسله نشست همایش علمی «روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو» با ارائه دکتر سیّده زهرا اجاق و دکتر احمد شاکری، ۲۴ خردادماه ۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. مدیریت این نشست نیز بر عهده دکتر فاطمه براتلو بود.

ادامه مطلب

گزارش دومین نشست از سلسله نشستهای "روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نو پدید و چالش‌های پیش‌رو"

دومین نشست از سلسله نشست همایش علمی «روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: گذار از داده تا دانایی» با ارائه دکتر هادی وکیلی و حسن باقریان، اول خردادماه ۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. مدیریت این نشست بر عهده دکتر فاطمه براتلو بود.

ادامه مطلب

گزارش اولین نشست از سلسله نشستهای "روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نو پدید و چالش‌های پیش‌رو"

اولین نشست از سلسله نشست همایش علمی «روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو» ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۴۰۲ برگزار شد. مدیریت این نشست بر عهده دکتر فرزانه میرشاه‌ولایتی و ارائه دهندگان؛ دکتر سیدمحمدهادی گرامی و عبدالمجید مبلغی بودند.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)

برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)» توسط عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت، در تاریخ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با طرح های پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد» توسط عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ بصورت مجازی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
انتشار مقاله عضو هیات علمی  گروه پژوهشی مدیریت در نشریه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت در نشریه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

مقاله آقای دکتر نادر سیدکلالی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان «Entrepreneurial Orientation in Family Firms: The Effects of Long-term Orientation» در نشریه International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research منتشر شد.

ادامه مطلب
معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی"
معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی" با ترجمه عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت

معرفی کتاب" مدیریت منابع انسانی"

کتاب" مدیریت منابع انسانی" با ترجمه خانم دکتر الهام ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت منتشر شد.

ادامه مطلب
معرفی کتاب " طراحی و رهبری سازمانی "
معرفی کتاب " طراحی و رهبری سازمانی " با ترجمه عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت

معرفی کتاب " طراحی و رهبری سازمانی "

کتاب " طراحی و رهبری سازمانی رهیافتگی آینده نگر" با تالیف: ناتان فر، کایل نل،توماس زوئگا رامزوی و با ترجمه آقای دکتر نادرسیدکلالی منتشر شد.

ادامه مطلب
معرفی کتاب روان شناسی صنعتی و سازمانی
معرفی کتاب روان شناسی صنعتی و سازمانی با تالیف عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت

معرفی کتاب روان شناسی صنعتی و سازمانی

کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی (چاپ اول)نوشته : خانم دکتر الهام ابراهیمی(عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه) و آقای دکتر آرین قلی پور، منتشر شد.

ادامه مطلب
«کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها»
دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها»

«کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها»

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها» توسط گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب