آخرین اخبار مرکز - آرشیو

نخستین جشنواره نوروز در آیینه پژوهش

نخستین جشنواره نوروز در آیینه پژوهش

مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، موسسه فرهنگی هنری سپندار جاودان خرد، پژوهشکده مردمشناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کمیسیون ملی یونسکو و نشر آواهیا با هدف ارتقای فرهنگ پژوهش و شناسایی و معرفی آثار برتر پژوهشی با موضوع «نوروز»، نخستین جشنواره «نوروز در آیینه پژوهش» را برگزار و از پژوهشگران برتر در چهار بخش تقدیر می‏ کند.

ادامه مطلب