ارتباط با ما

تعداد بازدید:۲۸۰۶

آدرس: تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

  • ایمیل: acdcu@ihcs.ac.ir

  • تلفن: ۸۸۰۴۶۸۹۱-۳

  • کد پستی: : ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

  • صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹

 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۸