هشتادوهشتمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

گزارش نشست: بحثی در باب انگاره ی مدرن شهروندی از منظر فلسفه سیاسی

۱۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۸ کد : ۱۷۰۵۴ اخبار گروه
تعداد بازدید:۱۹۴۰
چکیده موضوع سخنرانی: شهروندی نوع غالب هویت سیاسی-اجتماعی در جوامع امروزین است. جامعه‌ی ایران نیز با بیش از یک سده‌ای که از انقلاب مشروطه می‌گذرد، فراز و نشیب‌های فراوانی را از سر گذرانده و به هر حال از سطحی از دانش و آگاهی و مهارت در زیست شهروندی بهره‌مند گشته است. به عبارت دیگر ایرانیان امروز دست‌کم در معنای حقوقی، از یک هویت شهروندی برخوردارند و خود را عضوی متعلق به کشوری به نام ایران می‌دانند. با این حال در انگاره‌ی شهروندی در ایران معاصر، عدم‌انسجام‌‌های عمیقی دیده می‌شود که شناخت و تحلیل مبانی این انگاره را ضروری می‌سازد؛ انگاره‌ای که اصول آن در ایران نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافت.
گزارش نشست: بحثی در باب انگاره ی مدرن شهروندی از منظر فلسفه سیاسی

نظر شما :