معرفی کلی و اهداف گروه

تعداد بازدید:۴۷۵

به نام خدا

گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست :

گروه مطالعات کاربردی سیاست یکی از گروههای پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق می باشد. که با هدف پژوهش در حوزه مسائل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

اولویت های مهم پژوهش این گروه عبارتند از :

گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست: این گروه تلاش دارد در مورد کم و کیف کاربردی شدن اندیشه ها و تئوری های رایج در علم سیاست، پژوهش نماید. به عبارت دیگر، تمرکز پژوهشی این گروه همان سیاست ها و اقداماتی است که توسط دولت ها یا سایر کنشگران سیاسی به اجرا در می آیند.  مسایل سیاسی ایران و منطقه از جمله حوزه های پژوهشی مورد اولویت گروه می باشد.