صورتجلسات هیأت امنا به تفکیک دوره ها

تعداد بازدید:۱۷۳۶۷
صورتجلسات هیأت امناء پژوهشگاه - جدید
دوره چهارم
دوره سوم
دوره دوم
دوره اول
صورتجلسات هیأت امناء پژوهشگاه - قدیم

صورتجلسات هیات امناء منطقه 2 پژوهشی

دوره سوم
دوره دوم
مشترک منطقه 1 و 2

صورتجلسات هیات امناء منطقه 4 پژوهشی (موسسات پژوهشی علوم انسانی)

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰