آدرس و ساعات بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۵ کد : ۱۵۱۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۰۱
آدرس: اتوبان شهید کاظمی، نرسیده به عوارضی تهران- قم، سمت راست، شهر آفتاب
ساعت کار نمایشگاه بین المللی کتاب: 10 تا 20 از 13 اردیبهشت الی 23 اردیبهشت

نظر شما :